Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  maj 2019

  22 maj

  Tillgängligt nu: PowerShell-cmdletar för måttaviseringar och loggaviseringar i Azure Monitor

  PowerShell-cmdletar för nya måttaviseringar och loggaviseringar är nu tillgängliga. Med den här versionen förbättras hanteringen av aviseringsregler eftersom den tillhandahåller cmdletar för att skapa, uppdatera, ta bort och lista nya måttaviseringar. Nya cmdletar är också tillgängliga för att skapa, uppdatera, ta bort och lista loggaviseringar för både Log Analytics och Application Insights.

  21 maj

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor har förlängts till 31 augusti 2019

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor som tidigare var 30 juni 2019 har förlängts till 31 augusti 2019 för att kunderna ska få mer tid på sig att flytta sina klassiska aviseringar. Du kan flytta dina klassiska aviseringar redan nu med migreringsverktyget. Efter 31 augusti 2019 utför vi en automatisk migrering åt dig.

  21 maj

  Utfasning av verktyget Azure-loggintegrering

  Verktyget Azure-loggintegrering (AzLog) blir inaktuellt 15 juni 2019.

  18 maj

  Namnändring för dynamiskt tröskelvärde för Azure Monitor

  Mätarnamnet för funktionen för dynamiskt tröskelvärde i Azure Monitor kommer att ändras från den 1 juli 2019.

  8 maj

  Uppdateringar av Azure Monitor BUILD 2019

  Azure Monitor lanserar ett antal spännande funktioner som fullständig AKS-övervakning, detaljerad RBAC för loggar, intelligenta och skalbara aviseringar, en ny funktion för programändringsanalys med mera.

  april 2019

  30 apr

  Allmän tillgänglighet: Azure Log Analytics i USA, CENTRALA; USA, ÖSTRA 2; ASIEN, ÖSTRA; USA, VÄSTRA OCH USA, SÖDRA CENTRALA

  USA, CENTRALA; USA, ÖSTRA 2; ASIEN, ÖSTRA; USA, VÄSTRA OCH USA, SÖDRA CENTRALA är nu allmänt tillgängliga för kunder för att börja samla in telemetri och analysera sina tjänster utifrån hälsa och användning med hjälp av Azure Log Analytics.

  22 apr
  3 apr

  Offentlig förhandsversion: Azure Log Analytics i USA, centrala; USA, östra 2; Asien, östra; USA, västra och USA, södra centrala

  USA, centrala; USA, östra 2; Asien, östra; USA, västra och USA, södra centrala är nu allmänt tillgängliga för kunder för att börja samla in telemetri och analysera sina tjänster utifrån hälsa och användning med hjälp av Azure Log Analytics.

  3 apr

  Allmän tillgänglighet: Azure Log Analytics i Frankrike, centrala; Sydkorea, centrala; Europa, norra

  Regionerna Frankrike, centrala; Sydkorea, centrala och Europa, norra är nu allmänt tillgängliga för kunder för att börja samla in telemetri och analysera sina tjänster utifrån hälsa och användning med hjälp av Azure Log Analytics.

  mars 2019

  28 mar

  Ett nytt verktyg är tillgängligt för att migrera från klassiska övervakningsaviseringar

  Klassiska aviseringar kommer att tas ur bruk och nu kan du automatiskt migrera dem till den nya Azure Monitor-plattformen.

  25 mar

  IoT Hub har stöd för nya måttaviseringar i Azure Monitor

  Nu presenterar vi de nya måttaviseringarna i Azure Monitor i IoT Hub. De nya måttaviseringarna är snabbare och mer flexibla än de äldre, klassiska aviseringarna och är även enklare att konfigurera.

  13 mar

  Funktionen Tjänstkarta är tillgänglig i Kanada, centrala och Storbritannien, södra

  Funktionen Tjänstkarta är nu tillgänglig i Kanada, centrala och Storbritannien, södra.

  12 mar
  11 mar

  Kommande ändringar för e-postmeddelanden från Smart identifiering i Azure Monitor Application Insights

  Den 1 april 2019 ändrar vi standardrollerna som får e-postmeddelanden från Smart identifiering i Azure Monitor Application Insights. De nya standardrollerna är Övervakningsläsare och Övervakningsdeltagare.

  6 mar

  Nya funktioner i Azure Monitor-aviseringar

  Azure Monitor har två nya funktioner: aviseringar för flera resurser och dynamiska tröskelvärden som gör det enklare och mer skalbart för dig att skapa måttaviseringar för Azure Monitor.

  6 mar

  Azure Monitor Log Analytics är nu tillgängligt i Azure Kina

  Azure Monitor är en fullständigt hanterad övervakningstjänst som samlar in och analyserar telemetri från dina resurser och program lokalt och i Azure, och hjälper dig maximera programmens prestanda och tillgänglighet.

  Utforska