Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

juli 2018

17 jul

Workspace selection added to Analytics, in each of your query editor tabs

In Azure Log Analytics, you quickly select a different workspace to query, without losing the context of what you were working on.

 • Log Analytics
 • Features
13 jul

Lenovo XClarity Integrator för Azure Log Analytics

TILLGÄNGLIGT NU

Lenovo XClarity Integrator för Azure Log Analytics är tillgängligt i Azure Marketplace.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Gallery
2 jul

New features for Azure dashboard tiles: resize and edit query

There's a new option to resize and edit the query of Log Analytics and Application Insights Analytics tiles pinned to Azure dashboards.

 • Application Insights
 • Log Analytics
 • Features

juni 2018

29 jun

En ny översiktssida för Azure Log Analytics

En ny översiktssida för Azure Log Analytics hjälper användare att komma igång och snabbt hitta verktyget eller tjänsten som de vill ha – inklusive kostnadshantering, loggar och Vydesigner.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
27 jun

Azure Web Apps Analytics and Azure Network Security Group Analytics available

TILLGÄNGLIGT NU

Two Azure Log Analytics solutions are now open source and available in the Azure Quickstart Templates gallery: Azure Web Apps Analytics and Azure Network Security Group Analytics.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Services

maj 2018

29 maj

Rekommendationer för Log Analytics-frågespråket för operatorerna summarize och join

För operatorerna summarize (summera) och join (koppla) rekommenderar vi att du ändrar frågesyntaxen där det går i sparade sökningar och aviseringar, för att undvika tvetydigheter i resultatet.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Services

april 2018

24 apr

Avvecklar loggsöknings-API:et för Azure Log Analytics

Loggsöknings-API:et avvecklas under veckan som börjar med den 30 april 2018.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Services
17 apr

Nyheter i Azure Log Analytics – april 2018

De senaste uppdateringarna av Log Analytics-portalen innehåller automatisk sortering av resultat som standard, stöd i Frågeutforskaren för namnbyte och borttagning av sparade objekt och nya frågespråksfunktioner.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
13 apr

Aviseringar skapade i Operations Management Suite-portalen kan kopieras till Azure

Aviseringsregler skapade i OMS-portalen kan nu kopieras till Azure för att dra nytta av de nya Azure-aviseringsfunktionerna. Övervakningen påverkas inte och det kan göras utan avbrott.

 • Aviseringar
 • Log Analytics
 • Services
10 apr

OMS-övervakningslösning för Azure Backup med Azure Log Analytics

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan du använda din OMS-arbetsyta (Operations Management Suite) och Azure Log Analytics för att övervaka säkerhetskopieringar mot Recovery Services-valv och -prenumerationer.

 • Azure Backup
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
9 apr

Definiera ett tak för datavolymen i Log Analytics

I Azure Log Analytics kan du aktivera ett dagligt volymtak och begränsa den dagliga datainmatningen för arbetsytan.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
 • Services

februari 2018

22 feb

Använda Azure Log Analytics och en OMS-arbetsyta för att övervaka Azure-säkerhetskopieringar

Du kan använda en OMS-arbetsyta och Log Analytics till att övervaka Azure-säkerhetskopieringar i Recovery Services-valv och -prenumerationer.

 • Azure Backup
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • SDK and Tools
 • Services

september 2017

26 sep

Azure HDInsight – interaktiva frågor och Log Analytics

FÖRHANDSVERSION

HDInsight har två nya funktioner – HDI Interactive Query och Azure Log Analytics.

 • HDInsight
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features

augusti 2017

9 aug

Uppdatering av Azure Log Analytics

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Log Analytics kan du samla in och korrelera data från flera källor och få en enhetlig instrumentpanelsvy där du kan upptäcka och åtgärda IT-problem.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features

april 2017

26 apr

Web Log Analytics för Azure HDInsight

FÖRHANDSVERSION

Azure HDInsight kommer snart att ha specifika uppgifter, som att köra Web Log Analytics på Azure Website, i frågekonsolen.

 • Log Analytics
 • HDInsight
 • Azure Monitor
 • Features

augusti 2016

12 aug

Skicka jobbstatus och jobbströmmar för runbook från Automation till Log Analytics

Övervaka och skapa aviseringar för Automation-runbook genom att skicka jobbstatus och strömmar till Log Analytics (Operations Management Suite).

 • Automation
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region