Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juli 2019

  1 jul

  Azure Data Factory-loggar finns nu tillgängliga som dedikerade tabeller i Azure Monitor-loggar

  Ett nytt loggningsläge i Diagnostikinställningar för ett Azure-loggmål, som börjar med Azure Data Factory, hjälper dig att dra nytta av den förbättrade svarstiden för datainmatning, frågeprestanda, datasynlighet med mera!

  juni 2019

  22 jun

  Log Analytics Agent för Linux 1.11 är nu tillgänglig

  Log Analytics Agent för Linux v1.11 är nu tillgänglig och innehåller viktiga förbättringar för ökad stabilitet och tillförlitlighet.

  18 jun

  Uppdateringar av Azure Monitor Log Analytics-användargränssnittet

  Vi är glada att presentera de senaste uppdateringarna av Azure Monitor Log Analytics-gränssnittet

  17 jun

  Application Insights-anslutningsprogrammet tas ur bruk den 30 juni 2019

  Application Insights-anslutningsprogrammet, som tillhandahöll ett sätt att exportera Application Insights-data till en Log Analytics-arbetsyta, tas ur bruk den 30 juni 2019.

  februari 2019

  26 feb

  Offentlig förhandsversion: Azure Log Analytics är tillgängligt i nya regioner i Australien

  Azure Log Analytics är tillgängligt som förhandsversion i Australien, östra och Australien, centrala.

  26 feb

  Ta bort Application Insights-anslutningar via PowerShell

  Om du inte vill att programdata ska kunna nå din arbetsyta efter att OMS-portalen är utfasad tar du bort befintliga anslutningar med ett PowerShell-skript.

  21 feb

  Azure Monitor-statusbloggen är nu tillgänglig

  Azure Monitor-statusbloggen ger regelbundna uppdateringar om hälsotillståndet för Azure Monitor-produkter (Application Insights, Log Analytics, Tjänstkarta, Azure Alerts).

  20 feb

  Februariversionen av OMS-agenten för Linux är nu tillgänglig

  Versionen av OMS-agenten för Linux för februari 2019 är nu tillgänglig. Den här versionen innehåller många förbättringar för ökad stabilitet och tillförlitlighet.

  4 feb

  Azure Log Analytics är tillgängligt i USA, västra 2

  Azure Log Analytics är tillgängligt i regionen USA, västra 2.

  1 feb

  Utöka aviseringar som har skapats i Azure Government-molnets OMS-portal till Azure

  Azure Government-kunder som använder OMS-portalen kan nu utöka sina loggfrågebaserade aviseringar till Azure-portalen.

  januari 2019

  9 jan

  Sista påminnelsen: OMS-portalen flyttar till Azure-portalen

  OMS-portalen dras tillbaka den 15 januari 2019. Du kan fortsätta att använda befintliga tjänster och befintlig licensiering i Azure-portalen.

  december 2018

  26 dec

  Log Analytics-lösningar och vyer kan snart öppnas till den nya Logs UX

  För tre månader sedan så skrev vi om den nya Azure Monitor Logs UX. Från och med tidig januari så kommer lösningar och vyer istället att öppna den nya Logs UX, vilket erbjuder en förbättrad frågeredigerare och en fullständig schemavy.

  oktober 2018

  19 okt

  Integration av Azure AD-aktivitetsloggar med Azure Monitor Diagnostics och Azure Log Analytics finns som offentlig förhandsversion

  Få insikter från användaraktivitetsloggar i Azure AD som lagras i ett Azure-lagringskonto och strömmas till den SIEM eller anpassade miljö som du föredrar, eller integration med Azure Log Analytics-verktyg direkt i Azure-portalen.

  18 okt

  Skicka dina Azure Active Directory-data till Azure Log Analytics

  Nu kan du skicka dina Azure Active Directory-loggar till Azure Log Analytics.

  18 okt

  Allmän tillgänglighet: måttaviseringar för loggar

  Måttaviseringar för loggar är nu allmänt tillgängliga, vilket möjliggör användning av måttaviseringar för populära loggar där data matas in från Log Analytics-arbetsytor.

  3 okt

  Webbplatsen för Log Analytics-språkdokumentation har flyttats

  Webbplatsen för språkdokumentation för Log Analytics och Application Insights har slagits samman med standarddokumentationen för Log Analytics.

  augusti 2018

  30 aug

  New log experience in the Azure portal

  We have brought the Analytics portal in Application Insights and the Advanced Analytics portal in Log Analytics into the Azure portal.

  29 aug

  Updates to file support and Windows services tracking in Change Tracking and Inventory

  New support has been added for more powerful tracking of Windows files, file content tracking and differencing, and adjustable Windows Service collection frequency.

  2 aug

  System Center Operations Manager Management Pack to configure Operations Management Suite

  The Operations Management Suite connection onboarding wizard in System Center Operations Manager is now updated to communicate with the new APIs.

  1 aug

  Log Analytics-arbetsytor måste skapas i Azure-portalen

  Från den 29 juli kan nya Log Analytics-arbetsytor bara skapas i Azure-portalen.

  Utforska