Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  november 2019

  4 nov

  Easily test pull request changes in the context of broader applications

  With the Azure Kubernetes Service (AKS), Dev Spaces, and GitHub Actions pull request flow, you can easily test your pull request changes in the context of a broader application. Automatically create review apps before any changes are merged into the repo's main branch.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Ignite
  4 nov

  Dev Spaces connect for Azure Kubernetes Service is now in preview

  Azure Kubernetes Service (AKS) now enables you to use Dev Spaces to run and debug a service(s) locally, while still being able to connect to the other services and resources it depends on in the cloud as if it was running in the Kubernetes cluster.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Ignite
  • Services
  4 nov

  Easier diagnostics and logging with Azure Kubernetes Service is now in preview

  Azure Kubernetes Service (AKS)diagnostics help you troubleshoot and diagnose problems with your AKS clusters.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Ignite
  4 nov

  Generally Available: AKS cluster autoscaler

  Scale more efficiently and automatically scale a Kubernetes cluster to meet demand.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  4 nov

  Public preview: Dev Spaces connect for Azure Kubernetes Service

  Azure Kubernetes Service now enables developers to leverage Dev Spaces to run and debug a service(s) locally, while still being able to connect to the other services and resources it depends on in the cloud as if it was running in the Kubernetes cluster.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Ignite
  • Services
  4 nov

  Support for multiple node pools in Azure Kubernetes Service is now available

  Azure Kubernetes Service (AKS) support for multiple node pools, now generally available, allows you to use different virtual machines sizes in each pool to run various workloads in a single AKS cluster.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Ignite
  4 nov

  Azure Kubernetes Service (AKS) support for Azure Availability Zones is now available

  Use Azure Availability Zones to protect your applications and data from data center failures and achieve higher availability and resiliency for worker nodes.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Ignite
  4 nov

  Azure Kubernetes Service (AKS) cluster autoscaler is now available

  Scale more efficiently and automatically scale a Kubernetes cluster to meet demand.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Ignite
  4 nov

  Azure Kubernetes Service (AKS) support for authenticated IPs is now available

  Achieve an additional layer of security by restricting AKS access to only trusted users.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Ignite

  oktober 2019

  16 okt

  Azure Monitor-uppdateringar – containrar för regioner i Kina, Grafana-instrumentpanelsmall, agent

  Uppdateringar av Azure Monitor för containrar för regioner i Kina, Grafana-instrumentpanelsmall och agent.

  • Azure Monitor
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Management
  16 okt

  Azure Monitor för containrar är nu tillgängligt i Azure US Government-regioner

  Azure Monitor för containrar är nu allmänt tillgängligt i Azure US Government-regionen.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Monitor
  • Management
  • Regions & Datacenters
  2 okt

  Standardbelastningsutjämnare i Azure Kubernetes Service (AKS)

  Ta med dina egna IP-adresser och IP-prefix och skala ut antalet IP-adresser som tilldelats till standardbelastningsutjämnaren.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Open Source
  2 okt

  Nu är integration av hanterade identiteter i Azure Kubernetes Service (AKS) tillgängligt som en förhandsversion

  Skapa och använd systemhanterade identiteter i stället för tjänstentiteter (service principal) i AKS.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

  september 2019

  30 sep

  Azure Kubernetes Service – support upphör för Kubernetes version 1.11 och 1.12

  Måndag den 9 december 2019 (2019-12-09) tar vi bort supporten för äldre Kubernetes-versioner än den senaste versionen (N) och två mindre versioner innan (N-2), eftersom support för Kubernetes 1.15 blir tillgängligt det datumet. Kunder som kör äldre versioner än Kubernetes 1.13.x måste uppgradera senast måndagen den 9 december 2019 för att behålla supporten.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Open Source
  • Retirements
  18 sep

  Nu är utgående låsning i Azure Kubernetes Service (AKS) allmänt tillgängligt

  Du kan få ytterligare säkerhet genom att begränsa utgående trafik för klusternoder till ett begränsat antal portar och adresser.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Gallery
  • Open Source
  • Security
  18 sep

  Azure Kubernetes Service är nu tillgängligt i Azure Government

  Azure Government-kunder kan nu skapa Kubernetes-program i Azure Kubernetes Service i ett dedikerat moln som uppfyller myndigheters strikta säkerhets- och efterlevnadskrav.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Open Source
  • Regions & Datacenters
  6 sep

  Uppgradera alla Kubernetes 1.10.x-kluster till en version som stöds senast den 25 oktober 2019

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Obligatorisk åtgärd Uppgradera alla Kubernetes 1.10.x-kluster till en version som stöds (1.11, 1.12, 1.13 eller 1.14) senast den 25 oktober 2019.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services

  augusti 2019

  8 aug

  Azure Monitor för containrar med Prometheus-stöd för AKS-engines är nu tillgängligt som förhandsversion

  Prometheus-integrering med Azure Monitor för containrar kombinerar det bästa av två världar, och finns nu som förhandsversion. För att kunna använda Prometheus behöver du normalt konfigurera och hantera en Prometheus-server med en databas. Med Azure Monitor-integrering behövs ingen Prometheus-server. Du behöver bara exponera Prometheus-slutpunkten via dina exportfunktioner och poddar (program). Den containerbaserade agenten för Azure Monitor för containrar kan hämta måtten åt dig. En smidig introduktion i hur du samlar Prometheus-mått med Azure Monitor ingår.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Monitor
  • Features
  • Management
  7 aug

  Nu är granskningsloggning i Azure Kubernetes Service (AKS) allmänt tillgängligt

  Använd granskningsloggning för att undersöka misstänkta API-begäranden, samla in statistik och skapa övervakningsaviseringar för oönskade API-anrop.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

  juli 2019

  15 jul

  Nu finns stöd för Azure-tillgänglighetszoner för Azure Kubernetes Service (AKS) som förhandsversion

  Skydda program och data mot fel i datacenter med redundans mellan tillgänglighetszoner.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

  Azure at Ignite

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region