Azure-uppdateringar

Få de senaste uppdateringarna av Azure-produkter och -funktioner som uppfyller dina molninvesteringsbehov. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed
Produktkategori
Status:

december 2019

12 dec

Azure Data Factory har stöd för bevarande av metadata vid filkopiering

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Factory-kopieringsaktivitet har nu stöd för bevarande av metadata vid filkopiering i Amazon S3, Azure-blobb och Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Data Factory
 • Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Features

november 2019

4 nov

Nu är Azure Private Link tillgänglig i alla regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Private Link, som nu är tillgänglig i alla regioner, kan du göra privata anslutningar till Azure-tjänster.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Lagringskonton
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cosmos DB
 • Security
 • Regions & Datacenters
4 nov

Effektivisera dataanalysprocesser med ADLS Gen2-händelser i Azure Event Grid

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan Azure Data Lake Storage Gen2 publicera händelser om enskilda ändringar i filer och kataloger till Azure Event Grid.

 • Event Grid
 • Azure Data Lake Storage
 • Services
 • Features

september 2019

16 sep

Azure Private Link är nu tillgänglig i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2019

Anslut till tjänster i dina virtuella Azure-nätverk på ett säkrare och privat sätt med en privat Azure-länk, som nu finns tillgänglig som förhandsversion.

 • Virtual Network
 • Lagringskonton
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Security
 • Services
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Compliance

juli 2019

17 jul

Stream Analytics stöder utdata till Azure Data Lake Storage Gen 2

FÖRHANDSVERSION

Azure Stream Analytics har nu en utdataadapter för utgående data till Azure Data Lake Storage Gen 2.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
17 jul

Stream Analytics har inbyggt stöd för Parquet-formatet

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Azure Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet vid skrivningar till Azure Blob Storage eller Azure Data Lake Storage Gen 2.

 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Stream Analytics
 • Blob Storage
 • Features
15 jul

Dataåtkomst för flera protokoll för Azure Data Lake Storage finns nu i den offentliga förhandsversionen

FÖRHANDSVERSION

Nu är förhandsversionen av en ny funktion, som hjälper dig att hantera samma data med Blob-API:er eller med Data Lake Storage Gen2-API:er, tillgänglig.

 • Azure Data Lake Storage
 • Blob Storage
 • Lagringskonton
 • Microsoft Inspire
 • Features

juni 2019

26 jun

Azure Data Lake Storage Gen2-stöd för Event Grid-meddelanden är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Event Grid ger tillförlitlig händelseleverans i enorm skala. Event Grid-integrering inför ändringsmeddelanden för Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Event Grid
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
25 jun

Bevara åtkomstkontrollistor vid uppgradering från ADLS Gen1 till Gen2 med hjälp av Azure Data Factory

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Data Factory kan du kopiera data från Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen1 till Gen2 enkelt och med god prestanda. Dessutom kan du nu välja att bevara de åtkomstkontrollistor (ACL) som angetts för filerna/katalogerna tillsammans med data.

 • Data Factory
 • Azure Data Lake Storage
 • Features

april 2019

2 apr

Hantera identitetsbaserad autentisering för utgående till Azure Data Lake Storage Gen 1

TILLGÄNGLIGT NU

Om du använder Azure Stream Analytics kan du köra realtidspipelines med MSI-baserad autentisering när du skriver till Azure Data Lake Storage Gen 1.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features

februari 2019

1 feb

Azure Data Lake Storage Gen2 är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Lake Storage Gen2 är en kompromisslös Data Lake-plattform som kombinerar de omfattande funktionerna i avancerade Data Lake-lösningar med ekonomin, den globala skalan och säkerheten i företagsklass i Azure Blob Storage.

 • Azure Data Lake Storage
 • Services

Azure på Microsoft Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region