Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  maj 2019

  21 maj

  Identitetssäkerhetspoäng på Azure AD-portalen

  Få insyn i och kontroll över säkerhetsstrategin genom att hitta nya sätt att förbättra säkerheten i hela organisationen

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  16 maj

  Azure AD Conditional Access-princip för registrering av säkerhetsinformation för MFA och lösenordsåterställning

  Ange när känslig säkerhetsinformation för multifaktorautentisering och lösenordsåterställning via självbetjäning kan registreras.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  14 maj

  Utökad teckengräns för lösenord i Azure AD

  Nu kan lösenord för konton som skapas i Azure AD innehålla upp till 256 tecken inklusive blanksteg.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  7 maj

  Microsofts autentiseringsbibliotek för .NET

  .NET-utvecklare kan använda MSAL.NET för att på ett säkert sätt logga in och autentisera en Microsoft-identitet (Azure AD- och Microsoft-konton) samt anropa Microsoft Graph eller andra API:er.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  6 maj

  Stöd för Azure AD i GitHub Enterprise

  GitHub Enterprise-kunder kan dra nytta av befintlig infrastruktur genom att synkronisera grupper av användare med Azure AD.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  6 maj

  Enhetlig programregistreringsmiljö

  Registrera, konfigurera och hantera alla appar på det nya programregistreringsbladet på Azure-portalen.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  6 maj

  Microsofts autentiseringsbibliotek för Javascript

  Utvecklare som bygger en Javascript-baserad ensidesapp kan använda MSAL.js för att på ett säkert sätt logga in och autentisera en Microsoft-identitet (Azure AD- och Microsoft-konton) och anropa Microsoft Graph eller andra API:er.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  1 maj

  Hantera autentiseringssessioner i Azure AD Conditional Access

  Skapa principer för villkorsstyrd åtkomst som definierar hur ofta användarna måste ange inloggningsuppgifter, och om de måste ange dem när de stänger och sedan öppnar webbläsaren igen.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  april 2019

  30 apr

  Berättigandehantering i Azure AD

  Kontrollera medarbetares och partners åtkomstförfrågningar, godkännanden, granskningar och omdömen för alla appar som är integrerade med Azure AD.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  24 apr

  Gruppanspråk i Azure AD-token

  Information om medlemskap i användargrupper kan skickas från SAML- och OIDC/OAuth-token som utfärdats av Azure AD så att appar som behöver den här informationen kan hanteras och skyddas från molnet.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  23 apr

  Integrering av Azure Active Directory-aktivitetsloggar med diagnostikloggar för Azure Monitor och Log Analytics i Azure Monitor

  Få insikter från användaraktivitetsloggar för Azure AD som lagras i ett Azure-lagringskonto och strömmas till den SIEM eller anpassade miljö som du väljer, eller integrera med Log Analytics i Azure Monitor direkt i Azure-portalen.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  10 apr

  Identifiering av hemsfär vid inloggning till Microsoft 365-tjänster

  Vi ändrar inloggningen i Azure Active Directory (Azure AD) för att göra rum för nya autentiseringsmetoder och förbättra användningen. Under inloggningen avgör Azure AD var en användare ska autentiseras. Azure AD fattar intelligenta beslut genom att läsa av organisations- och användarinställningar för det användarnamn som angavs på inloggningssidan. Det här är ett steg mot en lösenordsfri framtid som öppnar för andra autentiseringsuppgifter som FIDO 2.0.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Services
  10 apr

  Fler inloggningsalternativ för Microsoft-konton i Microsoft 365

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Vi uppdaterar Microsoft 365-inloggningssidan för Azure Active Directory (Azure AD) och lägger till en ny länk med inloggningsalternativ. Den här länken läggs endast till på inloggningssidor som accepterar personliga Microsoft-konton.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Services
  2 apr

  Azure AD-lösenordsskydd

  Lösenordsskydd i Azure AD hjälper dig att eliminera lättgissade lösenord från din miljö, vilket drastiskt kan minska risken för kompromettering med en lösenordsattack.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  januari 2019

  23 jan

  Ingående användaretablering från Workday till Azure AD är nu tillgängligt

  Utnyttja på ett säkert sätt de omfattande arbetskraftsidentitet- och organisationsdata som finns i Workday och automatisera ingående användaretablering i Active Directory och Azure AD.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  november 2018

  2 nov

  Gruppbaserad licenshantering i Azure AD är nu tillgängligt

  Tilldela Microsoft-tjänstlicenser skalbart till grupper av användare i stället för till enskilda användare i Azure AD. 

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  oktober 2018

  19 okt

  Integration av Azure AD-aktivitetsloggar med Azure Monitor Diagnostics och Azure Log Analytics finns som offentlig förhandsversion

  Få insikter från användaraktivitetsloggar i Azure AD som lagras i ett Azure-lagringskonto och strömmas till den SIEM eller anpassade miljö som du föredrar, eller integration med Azure Log Analytics-verktyg direkt i Azure-portalen.

  • Azure Active Directory
  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Features
  • Security
  18 okt

  Skicka dina Azure Active Directory-data till Azure Log Analytics

  Nu kan du skicka dina Azure Active Directory-loggar till Azure Log Analytics.

  • Log Analytics
  • Azure Active Directory
  • Azure Monitor
  • Features
  11 okt

  Möjlighet att diagnostisera och lösa fel med hybrid-identitetskataloger är nu tillgängligt

  Identifiera och åtgärda katalogfel som orsakats av duplicerade användarattribut och överblivna objekt, som komplicerar synkroniseringen av hybrid-identitetsmiljön med AD och Azure AD.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  5 okt

  Systemtilldelad hanterad identitet för virtuella datorer och skalningsuppsättningar för virtuella datorer är nu tillgänglig

  Använd en systemtilldelad hanterad identitet med en virtuell dator och skalningsuppsättningar för virtuella datorer.

  • Azure Active Directory
  • Features

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region