Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för april 2023

28 apr

Application Gateway V1 dras tillbaka den 28 april 2026 och övergår till Application Gateway V2

Måldatum för indragning: april 28, 2026

Application Gateway V1 dras tillbaka den 28 april 2026

 • Application Gateway
 • Retirements
 • Security
27 apr

Nya Azure Virtual Desktop-funktioner som uppfyller våra kunders främsta behov

TILLGÄNGLIGT NU

Nyligen släpptes nya funktioner som förbättrar lagring och konfiguration, tillhandahåller exceptionell slutpunktssäkerhet, och mycket mer.

 • Azure Virtual Desktop
 • Features
26 apr

Public Preview : Azure Cosmos DB for PostgreSQL Data Encryption with Customer Managed Keys

FÖRHANDSVERSION

Data encryption with customer-managed keys (CMK) for Azure Cosmos DB for PostgreSQL allows you to bring your own key for data protection at rest.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
26 apr

Update your IoT Edge devices on Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 LTS reaches the end of standard support on May 31st, 2023. To continue to receive support and security updates, we highly recommend that you update your host OS to a Tier 1 supported platform. 

 • Azure IoT Edge
 • Operating System
 • Features
 • Security
26 apr

General availability: Microsoft Azure available from new cloud region in Poland

TILLGÄNGLIGT NU

Microsoft has announced the opening of the newest cloud region Poland and the first in Central Europe.

 • Regions & Datacenters
26 apr

Azure SQL—General availability updates for late-April 2023 

TILLGÄNGLIGT NU

General availability enhancements and updates released for Azure SQL and Azure SQL Managed Instance in late-April 2023

 • Azure SQL Database
 • Azure SQL-hanterad instans
 • Features
26 apr

Azure Advisor VM/VMSS right-sizing recommendations with custom lookback period

TILLGÄNGLIGT NU

You can now customize the right sizing recommendations for virtual machines and virtual machine scale sets to make them more relevant and actionable for your workloads.

 • Azure Advisor
 • Management
26 apr

General Availability: Centrally Managed Azure Hybrid Benefit for SQL Server

TILLGÄNGLIGT NU

Today, we’re officially announcing the general availability for Centrally Managed Azure Hybrid Benefit for SQL Server.

 • Microsoft Cost Management
 • SQL Server i Azure Virtual Machines
 • Pricing & Offerings
26 apr

Public Preview: Azure API Management and Microsoft Defender for APIs integration

Take your API security coverage to the next level with Azure API Management and Microsoft Defender for APIs integration.

 • API Management
 • Features
26 apr

Kontinuerligt språk-ID i Azure Speech Service

TILLGÄNGLIGT NU

Kontinuerligt språk-ID gör det enklare att transkribera och översätta ljudfiler. Funktionen kan identifiera upp till 10 språk i en ljudfil kontinuerligt.

 • Azure AI-tjänster
 • Features
26 apr

Offentlig förhandsversion: Azure Monitor Metrics Dataplane API har släppts

FÖRHANDSVERSION

Azure Metrics Dataplane API är en ny metod för Azure Monitoring som förbättrar insamlingen av resursinsikter genom att möjliggöra högre frågekapacitet och bättre effektivitet.

 • Azure Monitor
 • Azure-resursflyttare
 • Features
26 apr

Generally available: Azure Monitor alerts now suggests signals to alert on

TILLGÄNGLIGT NU

When creating an alert rule using the Azure portal, configuring the condition of the alert rule is now made simpler with popular signals and settings.

 • Azure Monitor
 • Features
26 apr

Generally Available: Operation Abort in AKS

TILLGÄNGLIGT NU

You can now abort long running operations in AKS via the CLI.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
26 apr

Generally Available: Inbound IP restrictions for Azure Container Apps

TILLGÄNGLIGT NU

You can now restrict inbound traffic by IP without using a custom solution.

 • Azure Container Apps
 • Features
26 apr

Public preview: Session affinity for Azure Container Apps

FÖRHANDSVERSION

You can now enable session affinity without writing code.

 • Azure Container Apps
 • Features
26 apr

Generally Available: TCP support for Azure Container Apps

TILLGÄNGLIGT NU

You can now expose arbitrary TCP ports from your container apps.

 • Azure Container Apps
 • Features
26 apr

Allmänt tillgänglig: Synthetic GraphQL

TILLGÄNGLIGT NU

Synthetic GraphQL gör så att kunder kan skapa GraphQL-API:er med sina befintliga REST- och SOAP-API:er. Detta gör det möjligt för dem att modernisera sina API-stackar för program med minimal ansträngning.

 • API Management
 • Features
26 apr

Allmänt tillgänglig: API Management-auktoriseringar

TILLGÄNGLIGT NU

API Management-auktoriseringar är nu allmänt tillgängliga och tillhandahåller ett enkelt och tillförlitligt sätt att separera och abstrahera auktoriseringar från webb-API:er.

 • API Management
 • Features
26 apr

Public preview: Azure Key Vault references for secrets in Azure Container Apps

FÖRHANDSVERSION

You can now source Container Apps secrets values from Azure Key Vault

 • Azure Container Apps
 • Features
26 apr

Public Preview: Support for Azure VMs using Premium SSD v2 in Azure Backup

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q2 2023

Public preview for the support for Azure VMs using Premium SSD v2 in Azure Backup.

 • Azure Backup
 • Management

Resurser

Läs Azure-bloggen för de senaste nyheterna och meddelandena.

Blogg

Få svar på dina frågor från Microsoft och community-experter.

Community-support

Läs vanliga frågor och svar om Azure-uppdateringar.

Vanliga frågor och svar

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region