Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för : december 2020

1 dec

Azure Storage blob inventory public preview

FÖRHANDSVERSION

The Azure Storage blob inventory, which provides an overview of your blob data within a storage account, is now available for public preview in France Central, Canada Central, and Canada East.

  • Lagringskonton
  • Premium Blob Storage
  • Blob Storage
  • Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer
  • Azure Data Lake Storage
  • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region