Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juli 2020

21 jul

Azure-disklagring med Azure Private Link-integrering finns som förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Azure-disklagring har nu förbättrade säkerhetsalternativ för export och import via integrering med Azure Private Link.

 • Disklagring
 • Microsoft Inspire
 • Features
21 jul

Prestandanivåer för Azure-disklagring finns nu i begränsad förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Med Azure-disklagring kan du nu ange prestandanivåer (i begränsad förhandsgranskning) under en viss tidsperiod baserat på behovet av arbetsbelastningar.

 • Managed Disks
 • Microsoft Inspire
 • Features
21 jul

Delade diskar är nu tillgängliga i Azure-disklagring

TILLGÄNGLIGT NU

Delade diskar är nu tillgängliga i Azure-disklagring – den enda delade blocklagringen i molnet med stöd för både Windows- och Linux-baserade klustrade eller högtillgängliga program.

 • Managed Disks
 • Microsoft Inspire
 • Features
21 jul

Azure Monitor for SAP Solutions is now available in preview

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor for SAP Solutions is a new Azure-native monitoring product for customers running SAP landscapes on Azure. It’s now available in public preview in US East, US East 2, US West 2, and West Eu regions.

 • Azure Monitor
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
 • Operating System
21 jul

Secure Azure Kubernetes Service (AKS) pods with Azure Policy (in preview)

FÖRHANDSVERSION

To improve the security of your Azure Kubernetes Service (AKS) cluster, secure your pods with Azure Policy (in preview). Users can choose from a list of built-in options and apply those policies to secure pods.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Policy
 • Features
21 jul

Azure Kubernetes Service (AKS) support for containerd runtime is in preview

FÖRHANDSVERSION

Azure Kubernetes Service (AKS) now supports creation of clusters and node pools with containerd, an industry-standard container runtime, in preview. Containerd enhances pod creation speed as well as stability.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
21 jul

Azure Kubernetes Service (AKS) now supports bring-your-own control plane managed identity

FÖRHANDSVERSION

Azure Kubernetes Service (AKS) now supports bring-your-own identities for the control plane managed identity.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
21 jul

AKS-managed Azure Active Directory support is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Kubernetes Service (AKS)-managed Azure Active Directory (Azure AD) support is now generally available.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Active Directory
 • Security
 • Features
21 jul

Azure Red Hat OpenShift är nu tillgängligt på OpenShift 4.4

TILLGÄNGLIGT NU

Red Hat OpenShift 4.4 är nu tillgängligt på Azure Red Hat OpenShift.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
21 jul

Nu är Azure Red Hat OpenShift certifierad enligt ISO 27001

TILLGÄNGLIGT NU

För att hjälpa dig att uppfylla dina efterlevnadsskyldigheter inom reglerade branscher och marknader globalt är Azure Red Hat OpenShift nu certifierad enligt ISO 27001.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Security
 • Services
 • Compliance
21 jul

Nu är Azure Time Series Insights Gen2 allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Time Series Insights Gen2 är vårt IoT Analytics-erbjudande där du betalar per användning. Det är nu allmänt tillgängligt och innehåller ett antal nya kraftfulla funktioner som är enkla att använda:

 • Azure Time Series Insights
 • Services
21 jul

Azure Application Gateway – Förhandsgranskning av webbadressomskrivning och lyssningsfunktion för jokertecken

FÖRHANDSVERSION

Nu finns en förhandsgranskning av webbadressomskrivning och en lyssningsfunktionen för jokertecken i värddatornamn för Azure Application Gateway. Använd webbadressomskrivning för att skriva om värdnamnet, sökvägen och frågesträngen för en URL för begäran. Använd lyssningsfunktionen för jokertecken för att lägga till jokertecken och konfigurera upp till fem värdnamn per lyssnare.

 • Features
20 jul

Azure Monitor för containrar stöder nu rekommenderade aviseringar

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor för containrar omfattar nu rekommenderade aviseringar. Använd den här funktionen för att aktivera aviseringar med ett klick på Azure Container Service-kluster (AKS). Med dessa förkonfigurerade måttaviseringar kan du övervaka systemresursen när den körs på högsta kapacitet eller fel inträffar. Den här funktionen är för närvarande en förhandsversion.

 • Azure Monitor
 • Services
16 jul

Azure Blob-versionshantering som offentlig förhandsversion – utökning av regioner

FÖRHANDSVERSION

Vi har utökat förhandsversionsregionerna med USA, östra 2, USA, centrala, Europa, västra och Europa, norra. Du kan börja förhandsgranska den här funktionen med valfria befintliga eller nya lagringskonton för generell användning (GPv2) i dessa regioner.

 • Blob Storage
 • Features
16 jul

Data Factory connector support for Delta Lake and Excel is now available

TILLGÄNGLIGT NU

New connectivity added to Azure Data Factory enables managing your Data Lakes using Delta and reading data directly from Excel files.

 • Data Factory
 • Features
16 jul

Azure Stream Analytics—Debug queries using job diagram in Visual Studio Code is now available

TILLGÄNGLIGT NU

A new feature in Visual Studio Code that enables you to debug Azure Stream Analytics queries using job diagram is now available.

 • Azure Stream Analytics
 • Visual Studio-kod
 • Features
16 jul

Azure API Management update—July 2020

TILLGÄNGLIGT NU

A regular Azure API Management service update was started on July 8, 2020. It includes new features, bug fixes, and improvements.

 • API Management
 • Features
15 jul

Azure IoT Central UI new and updated features—June 2020

TILLGÄNGLIGT NU

June 2020 feature updates for Azure IoT Central are now available.

 • Azure IoT Central
 • Features
15 jul

Uppdatering 20.07 av Azure Sphere OS är tillgänglig för kompatibilitetstestning

Uppdatering 20.07 av Azure Sphere OS är nu tillgänglig för utvärdering via Retail Evaluation-flödet.

 • Operating System
15 jul

Azure SQL Managed Instance management pack is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2020

System Center Operations Manager (SCOM) management pack for Azure SQL Managed Instance is now generally available.

 • Azure SQL-hanterad instans
 • Services
 • Features
 • Management

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region