Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för Azure Database for PostgreSQL: maj 2020

19 maj

Nu finns Azure Active Directory-stöd i Azure Database for PostgreSQL – enskild server

TILLGÄNGLIGT NU

Active Directory-integreringen för Azure Database for PostgreSQL – enskild server är nu allmänt tillgänglig.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Microsoft Build
14 maj

Azure Private Link är nu allmänt tillgängligt i US Government-regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link har nu flera nya tjänster som är allmänt tillgängliga.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
4 maj

Azure Private Link för Azure Database for PostgreSQL är nu tillgängligt i Azure Government-regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link-stöd för Azure Database for PostgreSQL är nu allmänt tillgängligt i Azure-regionerna US Gov, Arizona och US Gov, Virginia.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region