Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för maj 2020

30 maj

Azure Textanalys – åsiktsutvinning är nu tillgänglig som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Åsiktsutvinning är nu tillgänglig som förhandsversion. Det är en del av attitydanalys och ger mer detaljerad information om de åsikter som rör aspekter av en produkt eller tjänst som nämns i en recension.

 • Azure Cognitive Services
 • Textanalys
 • Features
29 maj

Windows Virtual Desktop-medieoptimering för Microsoft Teams finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Medieoptimering för Microsoft Teams är nu tillgängligt för Windows-skrivbordsklienter på Windows 10-datorer

 • Windows Virtual Desktop
 • Features
29 maj

Azure Textanalys v3 är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Textanalys v3 med attitydanalys, extrahering av diskussionsämne, språkidentifiering och funktioner för igenkänning av namngiven entitet samt modellversionskontroller är nu allmänt tillgänglig.

 • Azure Cognitive Services
 • Textanalys
 • Features
 • SDK and Tools
29 maj

Key Vault BYOK (Bring Your Own Key) är nu allmänt tillgänglig

Nu finns en ny BYOK-metod för att importera nycklar på ett säkert sätt från lokala HSM:er till Azure Key Vault. Den här BYOK-metoden kan användas för att importera nycklar från lokala HSM:er som stöds.

 • Key Vault
 • Security
 • Compliance
 • Features
29 maj

Azure Site Recovery har nu stöd för närhetsplaceringsgrupper

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2020

Säkerställ att dina verksamhetskritiska program får både lägre svarstid och mer motståndskraft genom att använda närhetsplaceringsgrupper och Azure Site Recovery tillsammans.

 • Azure Site Recovery
 • Management
 • Features
28 maj

Azure Databases-tillägg för Visual Studio Code

TILLGÄNGLIGT NU

Azures Databases-tillägg för Visual Studio Code, med stöd för Azure Cosmos DB och Azure PostgreSQL finns nu tillgängligt.

 • Visual Studio-kod
 • SDK and Tools
 • Open Source
27 maj

Säkerhetskopiera SAP HANA-databaser som körs på RHEL med Azure Backup

FÖRHANDSVERSION

Azure Backup-stöd för Red Hat Enterprise Linux (RHEL), ett av de vanliga Linux-operativsystem som kör SAP HANA, är nu tillgängligt i förhandsversionen. Den här förhandsversionen är tillgänglig i alla Azure-regioner utom Tyskland, nordöstra, Tyskland, centrala, Frankrike, södra och US Gov IOWA.

 • Azure Backup
 • Red Hat Linux
 • Features
27 maj

Sammandrag av Azure Advisor-rekommendationer är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Få regelbundet en anpassningsbar avisering för dina tillgängliga Advisor-rekommendationer som hjälper dig hålla dig uppdaterad om Azure-metodtips.

 • Azure Advisor
 • Services
27 maj

Azure Content Delivery Network från Verizon Rules Engine uppgraderas till V4

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Content Delivery Network från Verizon uppgraderas från version 3 (V3) till version 4 (v4). Ingen avbrottstid eller slutanvändarpåverkan förväntas.

 • Content Delivery Network
 • Services
27 maj

Byt värd för eller modernisera befintliga program och stöd moderna molnappar med Azure SQL

TILLGÄNGLIGT NU

Azure SQL är utbudet av SQL-molndatabaser som ger flexibla distributionsalternativ för flera olika applikationsmönster och kontrollkrav.

 • Azure SQL Database
 • Features
27 maj

Azure Service Health – framväxande problem är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

I Service Health visas nu nya och omfattande problem med Azure-tjänster som tidigare endast fanns tillgängliga på Azure-statussidan.

 • Azure Tjänstehälsa
 • Gallery
27 maj

Azure Ultra Disk-lagring är nu tillgänglig i fler regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Ultra Disk-lagring är nu tillgänglig i USA, centrala, USA, västra, USA, södra centrala, US Gov, Virginia, Frankrike, centrala och Japan, östra.

 • Managed Disks
 • Services
27 maj

Azure-kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar är nu tillgänglig för Azure Ultra Disks

TILLGÄNGLIGT NU

Kryptering på serversidan (SSE) med kundhanterade nycklar (CMK) är nu tillgänglig för Azure Ultra Disks i alla regioner som stöder Ultra Disks.

 • Managed Disks
 • Services
27 maj

Azure Backup ger nu skydd mot oavsiktlig borttagning av Azure-filresurser

TILLGÄNGLIGT NU

För att skydda mot cyberattacker eller oavsiktlig borttagning har Azure Backup nu skydd mot oavsiktlig eller skadlig borttagning av säkerhetskopierade filresurser.

 • Azure Backup
 • Features
27 maj

Azure DevTest Labs-miljöer är nu tillgängliga i Azure Government

TILLGÄNGLIGT NU

Azure DevTest Labs-miljöer är nu tillgängliga i Azure Government.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • Regions & Datacenters
27 maj

Azure DevTest Labs är nu tillgängligt i Schweiz regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure DevTest Labs är nu tillgänglig i regionerna Schweiz, norra och Schweiz, västra.

 • Azure DevTest Labs
 • Regions & Datacenters
27 maj

Maj 2020-uppdateringar för Azure Firewall

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är två nya viktiga funktioner tillgängliga i Azure Firewall – tvingad tunnel trafik och SQL FQDN-filtrering. Dessutom ökar vi gränsen för flera offentliga IP-adresser från 100 till 250 för både DNAT och SNAT.

 • Security
26 maj

Nu finns Service Bus Explorer på Azure-portalen som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu kan du skicka, ta emot och förhandsgranska från köer, ämnen och prenumerationer på Azure-portalen (förhandsversion).

 • Service Bus
 • Service Bus-meddelanden
 • Management
 • Features
 • SDK and Tools
26 maj

En ny agentupplevelse är tillgänglig i Azure Monitor-loggar

TILLGÄNGLIGT NU

Hanterings- och nedladdningssidan för agenter i Azure Monitor-loggar har uppdaterats och förbättrats med ett nytt menykommando och ett uppdaterat användargränssnitt.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 maj

Azure Monitor for VMs finns nu som förhandsversion i US Gov, Virginia

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor för virtuella datorer är nu tillgänglig i US Gov, Virginia. Den är också tillgänglig i ytterligare 18 offentliga regioner runtom i världen.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Service Fabric
 • Cloud Services
 • Regions & Datacenters

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region