Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för Azure Database for PostgreSQL: april 2020

29 apr

Hyperskala-säkerhetskopiering (Citus) stöder nu tillgänglighetszoner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala-noder (Citus) stöder nu tillgänglighetszoner för lagring av säkerhetskopior, och är allmänt tillgängligt. Automatisk säkerhetskopiering finns på varje Hyperskala-nod (Citus) i hela klusterlivscykeln och replikeras nu till tre tillgänglighetszoner i Azure-regioner som stöder tillgänglighetszoner.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
1 apr

Azure Database for PostgreSQL – Logisk avkodning och wal2json för sammanställning av ändringsdata

FÖRHANDSVERSION

Funktionen för logisk avkodning i Azure Database for PostgreSQL – enskild server är nu tillgänglig i en förhandsversion. Dessutom är förhandsversionen av wal2json, en populär utdata-plugin för logisk avkodning, nu tillgänglig.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region