Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för april 2020

30 apr

Azure Container Registry – dedikerade dataslutpunkter är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Dedikerade dataslutpunkter i Container Registry är nu tillgängliga i förhandsversion.

 • Container Registry
 • Azure Container Service
 • Features
30 apr

Azure Monitor Logs – Ny samtidighetsgräns för frågor införs

För att säkerställa att Azure Monitor Logs ger alla användare samma upplevelse införs en ny samtidighetsgräns gradvis. Syftet är att skydda användare mot att kunna skicka för många frågor samtidigt, vilket skulle kunna överbelasta systemresurser och påverka svarstiden.

 • Azure Monitor
 • Features
29 apr

Stöd i Azure Monitor för containrar till Azure Red Hat OpenShift 4.X och OpenShift 4.X i en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor för containrar utökar nu övervakningsstödet för Kubernetes-kluster som finns i Azure Red Hat OpenShift version 4.X och OpenShift version 4.X. Detta stöd finns för närvarande i en förhandsversion.

 • Azure Monitor
 • Services
29 apr

Frågeacceleration för Azure Data Lake Storage finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Data Lake Storage (ADLS) har nu stöd nu frågeacceleration som optimerar kostnader och prestanda för dina stordataprogram.

 • Azure Data Lake Storage
 • Blob Storage
 • Features
29 apr

Hantering av ögonblicksbilder av Azure-filresurser med Azure Backup är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Hantering av ögonblicksbilder av Azure-filresurser med Azure Backup är nu allmänt tillgänglig

 • Azure Backup
 • Management
 • Pricing & Offerings
29 apr

Återställning mellan regioner för Azure Virtual Machines med Azure Backup

FÖRHANDSVERSION

I och med introduktionen av återställning mellan regioner kan du när du vill initiera återställningar i en sekundär region för att undvika problem med stillestånd i en primär region för din miljö.

 • Features
29 apr

Nu är Azure Service Health-säkerhetsrekommendationer tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns det säkerhetsrekommendationer i Azure Service Health. Med den här meddelandetypen skickas brådskande säkerhetsrelaterad information som påverkar dina Azure-arbetsbelastningar.

 • Azure Tjänstehälsa
 • Services
29 apr

Nu är spatial geometri i Azure Cosmos DB allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är stöd för spatial geometri i Azure Cosmos DB allmänt tillgängligt. Med den här funktionen kan du lagra både spatial geometri och geografidata i Azure Cosmos DB.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
29 apr

Hyperskala-säkerhetskopiering (Citus) stöder nu tillgänglighetszoner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala-noder (Citus) stöder nu tillgänglighetszoner för lagring av säkerhetskopior, och är allmänt tillgängligt. Automatisk säkerhetskopiering finns på varje Hyperskala-nod (Citus) i hela klusterlivscykeln och replikeras nu till tre tillgänglighetszoner i Azure-regioner som stöder tillgänglighetszoner.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
29 apr

Funktionen med gateway med egen värd i API Management är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Funktionen för gateway med egen värd ger nya distributionsalternativ och utökar API Management-stödet för hybridmiljöer och miljöer med flera moln som är vanliga bland företagskunder.

 • API Management
 • Services
 • Features
29 apr

Azure App Service-stöd för GitHub-åtgärder finns som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Distributionscentret för App Service stöder nu GitHub-åtgärder som en CI/CD-provider, så att utvecklare kan komma igång med GitHub-åtgärder via Azure-portalen.

 • App Service
 • Features
29 apr

Uppdatering 2 för Azure Sphere 20.04 finns nu tillgänglig för kompatibilitetstestning

TILLGÄNGLIGT NU

Uppdateringen åtgärdar en bugg som medförde att ISU-funktioner (SPI, I2C, UART) inte fungerade i RTApps. Uppdatering 2 för Azure Sphere 20.04, som nu finns tillgänglig i Retail Evaluation-flödet, åtgärdar det här problemet.

 • Azure Sphere
 • Operating System
28 apr

Azure Data Explorer – nu finns stöd för inmatning med ett enda klick

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Azure Data Explorer stöd för inmatning med ett klick från containrar och kontinuerlig inmatning för nya blobar med intuitiv schemadefinition.

 • Azure Data Explorer
 • Event Grid
 • Features
28 apr

Azure Security Center – dynamiska efterlevnadspaket är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

På instrumentpanelen för regelefterlevnad i Azure Security Center finns nu dynamiska efterlevnadspaket (nu allmänt tillgängliga) för att hålla koll på ytterligare bransch- och regelstandarder.

 • Security
28 apr

Underhållskontroll för plattformsuppdateringar är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Underhållsstyrningsfunktionen för Azure Virtual Machines-plattformsuppdateringar är nu allmänt tillgänglig för Azure Dedicated Host och isolerade virtuella datorer. Använd den här funktionen för att kontrollera alla värduppdateringar, inklusive uppdateringar utan omstarter, inom en 35-dagarsperiod.

 • Virtuella datorer
 • Services
 • Features
28 apr

Nu finns stöd för hanterade identiteter i AKS

TILLGÄNGLIGT NU

När du använder hanterade identiteter behöver du inte hantera egna tjänsthuvudkonton och du slipper rotera autentiseringsuppgifter ofta.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
28 apr

Nu är Azure Advisor-integreringen med AKS allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Genom att analysera din AKS-konfiguration och användningstelemetri kan Azure Advisor rekommendera lösningar som hjälper dig att förbättra prestandan, tillgängligheten och säkerheten för ditt AKS-kluster.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
28 apr

Azure Private Link för AKS är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Private Link för Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgängligt. Med den kan du isolera din Kubernetes API-server i ditt virtuella Azure-nätverk så att du får en helt privat kommunikation med det hanterade Kubernetes-kontrollplanet med AKS som värd.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
28 apr

Nu är Windows Server-containrar i AKS allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Kör Linux-och Windows-arbetsbelastningar sida vid sida i ett enda kluster med AKS-stöd för Windows Server-containrar.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
28 apr

Azure IoT Central – uppdateringar mars 2020

TILLGÄNGLIGT NU

Funktionsuppdateringar i Azure IoT Central mars 2020

 • Azure IoT Central
 • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region