Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för november 2019

18 nov

Batchleverans i Azure Event Grid för scenarier med högt dataflöde finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Event Grid-prenumerationer kan nu konfigureras för att publicera händelser till dina slutpunkter i batchar (inte individuellt) för att kunna hanteras på ett effektivare sätt i scenarier med högt dataflöde.

 • Event Grid
18 nov

Azure Event Grid har nu stöd för CloudEvents v1.0, för bättre samverkan

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Event Grid har nu stöd för CloudEvents v1.0, ett öppet standardformat för händelser som utvecklats vid Cloud Native Compute Foundation och som skapats i ett samarbete mellan en mängd olika kollaboratörer, bland annat Microsoft

 • Event Grid
14 nov

HPC-specialiserade virtuella datorer – HB- och HC-serien

FÖRHANDSVERSION

Virtuella HB- och HC-datorer i Azure expanderar till nya regioner

 • Virtual Machines
13 nov

Azure Container Registry – lagringsplatsomfattande RBAC-behörigheter finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Vi presenterar den offentliga förhandsversionen av lagringsplatsomfattande RBAC-behörigheter för Azure Container Registry (ACR).

 • Container Registry
13 nov

Azure Container Registry – Diagnostikloggar finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Diagnostikloggar för Azure Container Registry finns nu som förhandsversion.

 • Container Registry
13 nov

Ny rekommendationskategori i Azure Advisor: Verksamhetsutveckling

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Advisor lanserar en ny rekommendationskategori som heter Verksamhetsutveckling. Den nya kategorin hjälper dig att följa metodtipsen för process- och arbetsflödeseffektivisering, resurshantering och distribution.

 • Azure Advisor
13 nov

Migrera från Taligenkänning i Bing till Speech Services och Speech SDK före 14 januari 2020

Måldatum för indragning: januari 14, 2020

Vi förlänger datumet för tillbakadragandet av Taligenkänning i Bing till 14 januari 2020.

 • Cognitive Services
13 nov

Azure Data Box Heavy-utgåva är nu tillgänglig för dataöverföringar i petabyte-storlek

FÖRHANDSVERSION

Azure Data Box Heavy-utgåvan är en säker och robust apparat som skickas till kunder för att underlätta dataöverföringar i petabyte-storlek till Azure Storage.

 • Data Box
12 nov

Uppdatering angående förhandsversionen av standardregelmotor för Azure CDN

FÖRHANDSVERSION

Portalstöd för standardregelmotorn för Azure CDN är nu tillgängligt som en del av förhandsversionen.

 • Content Delivery Network
6 nov

CLR-uppgradering för Azure Data Lake Analytics U-SQL

TILLGÄNGLIGT NU

CLR för Azure Data Lake Analytics U-SQL uppgraderas från .NET Framework version 4.5.2 till .NET Framework version 4.7.2. Den här ändringen har en liten risk att introducera icke-bakåtkompatibla ändringar om du använder anpassad U-SQL.

 • Data Lake Analytics
5 nov

Azure Cognitive Services Text Analytics—New languages added to sentiment analysis

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

Cognitive Services Text Analytics' sentiment analysis v3 now supports 10 languages including English, Japanese, Simplified and Traditional Chinese, Spanish, Italian, French, Portuguese, German, and Dutch.

 • Cognitive Services
 • Textanalys
5 nov

Nu presenteras förbättringar i Azure Virtual WAN

FÖRHANDSVERSION

Ett exempel på en stor uppdatering är förhandsversionen av hubb till hubb.

 • Virtuellt WAN
5 nov

Stöd för Python 3.7 och fjärrkompilering är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Vi tillkännager förbättringar i utvecklingsupplevelsen för Python-arbetsbelastningar i Azure Functions, bland annat att stödet för Python 3.7 och fjärrkompilering är allmänt tillgängligt.

 • Azure Functions
5 nov

En ny version av Durable Functions är tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är version 2.0 av Durable Functions allmänt tillgänglig. Durable Functions är ett tillägg till Azure Functions-körningsmiljön som möjliggör tillståndskänsliga funktioner och arbetsflödesorkestrering i en serverlös miljö.

 • Azure Functions
5 nov

Azure Functions-integrering med Azure Monitor-loggar finns nu som allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Functions erbjuder nu integrering med Azure Monitor-loggar så att du får en mer konsekvent bild av Azure-resurser och integrering med externa övervakningsverktyg.

 • Azure Functions
 • Azure Monitor
4 nov

Dev Spaces Connect för Azure Kubernetes Service är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Kubernetes Service (AKS) gör nu att du kan använda Dev Spaces för att köra och felsöka tjänster lokalt, samtidigt som det går att ansluta till andra tjänster och resurser som den är beroende av i molnet som om den hade körts i Kubernetes-klustret.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
4 nov

Azure ExpressRoute för satelliter är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

ExpressRoute har ett av de största ekosystemen för nätverk i det offentliga molnet. Nu ingår även partner för satellituppkopplingar, vilket medför nya alternativ och mer täckning.

 • Azure ExpressRoute
4 nov

Azure Internet Analyzer är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Internet Analyzer är nu i tillgänglig i förhandsversion. Den ger datadriven prestandarapportering för flera slutpunkter för migrering och leverans av Internet-appar och -innehåll.

4 nov

Virtuella Azure-datorer i generation 2 är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer i generation 2 är nu allmänt tillgängliga i Azure. Bland de nya tillgängliga funktionerna finns Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), stöd för stora virtuella datorer (upp till 12 TB) samt möjligheten att etablera OS-diskstorlekar över 2 TB.

 • Virtual Machines
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
4 nov

Offentlig förhandsversion: Dev Spaces Connect för Azure Kubernetes Service

FÖRHANDSVERSION

Azure Kubernetes Service ger nu utvecklare möjligheten att utnyttja Dev Spaces för att köra och felsöka tjänster lokalt, samtidigt som det går att ansluta till andra tjänster och resurser som den är beroende av i molnet som om den hade körts i Kubernetes-klustret.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region