Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för oktober 2019

4 okt

SQL Server Data Tools-stöd för 1500-kompatibilitetsnivån

TILLGÄNGLIGT NU

Vi är glada att meddela att SQL Server Data Tools (SSDT) för Analysis Services nu har stöd för tabellmodeller med 1500-kompatibilitetsnivån.

 • Azure Analysis Services
 • Features
3 okt

Nu finns en ny Azure Blueprint-skiss för Canada Federal PBMM

FÖRHANDSVERSION

Med inbyggda skisser i Azure kan du enkelt uppfylla efterlevnadskrav genom att använda Microsoft-godkända skisser med dina prenumerationer.

 • Azure Blueprint
 • Features
3 okt

Azure Data Share – Stöd för datadelning från Azure SQL och SQL Data Warehouse

TILLGÄNGLIGT NU

Tjänsten Azure Data Share har stöd för ögonblicksbildbaserad delning från Azure SQL Database och SQL Data Warehouse. Nu kan du dela både strukturerade data (från Azure SQL och SQL DW) och ostrukturerade data (från Azure Data Lake Store och Blob-lagring) med centraliserad hantering och styrning.

 • Azure Data Share
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Features
3 okt

Azure Media Indexer dras tillbaka

Måldatum för indragning: januari 01, 2023

För ett år sedan meddelade vi att Azure Video Indexer blivit allmänt tillgänglig. Azure Video Indexer bygger på funktionerna i Azure Media Analytics, Azure Search och Cognitive Services. Tjänsten gör att du kan extrahera värdefulla insikter från maskininlärning i flera kanaler för dina mediefiler, allt integrerat i ett enda anrop och på en delad tidslinje.

 • Media Services
 • Retirements
2 okt

Nu är Azure Application Insights allmänt tillgänglig i regionen USA, norra centrala

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Application Insights allmänt tillgänglig i regionen USA, norra centrala.

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • Services
 • Regions & Datacenters
2 okt

Allmän tillgänglighet: Azure Log Analytics i Schweiz, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Log Analytics, en funktion i Azure Monitor, allmänt tillgänglig för kunder i Schweiz, norra som vill samla in telemetridata och analysera hur deras tjänster fungerar och används.

 • Regions & Datacenters
2 okt

Nu justerar Azure Lab Services kvoter per användare

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Lab Services har fått en ny funktion som justerar kvoter per användare, så att instruktörer kan ge elever ytterligare timmar om det behövs.

 • Azure Lab Services
 • Features
2 okt

Användargränssnittet för Azure Lab Services har uppdaterats

TILLGÄNGLIGT NU

Användargränssnittet för Azure Lab Services har uppdaterats och förbättrats.

 • Azure Lab Services
 • Features
2 okt

12 Cognitive Services-tjänster är tillgängliga utan kostnad med ett kostnadsfritt Azure-konto

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är 12 Cognitive Services-tjänster tillgängliga utan kostnad med ett kostnadsfritt Azure-konto. Gör så att dina appar, webbplatser och robotar kan se, förstå och tolka användarnas behov med hjälp av naturliga kommunikationsmetoder.

 • Azure Cognitive Services
 • Services
2 okt

Azure Monitor Log Analytics – Nu finns ett nytt kapacitetsbaserat prisalternativ

TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns en ny prismodell för kapacitetsreservationer för Azure Monitor Log Analytics. Med den här nya modellen betalar du en fast avgift baserat på den kapacitetsnivå du väljer för datainmatning.

 • Azure Monitor
 • Pricing & Offerings
2 okt

Azure DB for PostgreSQL: Nu är anslutningsfunktionen för Hyperskala-kluster (Citus) tillgänglig som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu är stöd för funktionen ”Tillåt Azure-tjänster och resurser att få åtkomst till den här servergruppen” i Hyperskala-kluster (Citus) tillgänglig som en förhandsversion.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
2 okt

Azure DB for PostgreSQL – Nu är skalbarhet för Hyperskala-kluster (Citus) tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu är den första skalbarhetsfunktionen för Hyperskala (Citus) tillgänglig som en förhandsversion. Nu kan du lägga till noder till befintliga Hyperskala-kluster (Citus) från Azure-portalen.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
2 okt

Nu är tjänsten Private Link tillgänglig som en förhandsversion för Azure SQL Database och Data Warehouse

FÖRHANDSVERSION

Med Private Link kan du ansluta till Azure SQL Database och Data Warehouse via en privat slutpunkt.

 • Azure SQL Database
 • Features
2 okt

Standardbelastningsutjämnare i Azure Kubernetes Service (AKS)

TILLGÄNGLIGT NU

Ta med dina egna IP-adresser och IP-prefix och skala ut antalet IP-adresser som tilldelats till standardbelastningsutjämnaren.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Open Source
 • Features
2 okt

Nu är integration av hanterade identiteter i Azure Kubernetes Service (AKS) tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Skapa och använd systemhanterade identiteter i stället för tjänstentiteter (service principal) i AKS.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
1 okt

REST-API för Recovery Services – Byt till API-version 2019-05-13 eller senare

Om du kommer åt REST-API:et för säkerhetskopierade skyddade objekt direkt (utan att använda Azure-portalen, PS eller CLI) bör du genast byta till API-version 2019-05-13 eller senare.

 • Recovery Services
 • Azure Backup
 • Services
 • Management
1 okt

Azure DevOps – Tilldelningsbaserad fakturering och andra nya funktioner

TILLGÄNGLIGT NU

I den senaste uppdateringen av Azure DevOps har vi lagt till fakturering baserat på användartilldelning. Med den här funktionen ändras antalet licenser för Basic- eller Basic + Test-prenumerationsavtal när du lägger till eller tar bort användare. Det betyder att du bara betalar för de licenser som du använder. Vi har också lagt till en ny inställning som gör att du kan välja om nya användare ska ha fullständig Basic-åtkomst eller begränsad/kostnadsfri åtkomst på nivån Intressent. Mer information finns i listan med nya funktioner.

 • Azure DevOps
 • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region