Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för september 2019

30 sep

Vi presenterar kampanjpriser för dataöverföring till Azure Front Door

TILLGÄNGLIGT NU

Kampanjpriser för dataöverföring till Azure Front Door är tillgängliga nu.

 • Azure Front Door
 • Security
 • Services
30 sep

Azure CDN från Verizon – tillämpning av strikta SNI-anslutningar

TILLGÄNGLIGT NU

Vi upphör med stödet för icke-SNI-anslutningar vid användning av Azure CDN från Verizon.

 • Content Delivery Network
 • Services
30 sep

Nu är tjänsten Windows Virtual Desktop allmänt tillgänglig i hela världen

TILLGÄNGLIGT NU

I dag tillkännager vi att tjänsten Windows Virtual Desktop är allmänt tillgänglig i hela världen. Windows Virtual Desktop är den enda tjänsten som levererar förenklad hantering, en Windows 10-miljö med stöd för flera sessioner, optimeringar för Office 365 ProPlus och stöd för Windows Server Remote Desktop Services (RDS)-datorer och -appar. Med Windows Virtual Desktop kan du distribuera och skala dina Windows-datorer och -appar i Azure på några minuter.

 • Windows Virtual Desktop
 • Services
30 sep

Virtuella Azure HDInsight-datorer i G-serien fasas ut – migrera innan 31 oktober 2019

Måldatum för indragning: oktober 31, 2019

Azure HDInsight fasar ut G-seriens virtuella datorer (VM) den 31 oktober 2019. Efter det datumet kan du inte skapa några kluster med virtuella datorer i G-serien eller skala upp kluster som har G-serienoder.

 • HDInsight
 • Features
 • Retirements
 • Services
23 sep

Azure-portalen – funktionsuppdatering för september 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Explorer och Azure SQL har uppdaterats på Azure-portalen.

 • Microsoft Azure Portal
 • Features
 • Services
20 sep

Azure Analysis Services – Nu är två nya högre beräknings-SKU:er tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2019

Nu är två nya SKU:er för Azure Analysis Services, S8V2 och S9V2, tillgängliga. Dessa SKU:er baseras på nästa generations maskinvara och har dubbelt så mycket QPU (abstraktion av CPU) jämfört med befintliga S8/S9-SKU:er.

 • Azure Analysis Services
 • Management
 • Regions & Datacenters
 • Services
20 sep

Ändrade mätar-ID:n för hanterade Azure Premium SSD-diskar

Med början den 1 november 2019 kommer mätar-ID:n för ögonblicksbilder av hanterade Azure Premium SSD-diskar att ändras.

 • Managed Disks
 • Services
20 sep

Ändrade mätar-ID:n för Azure Maps Standard S1-transaktioner

Med början den 1 november 2019 kommer vissa mätar-ID:n för Azure Maps Standard S1-transaktioner att ändras

 • Azure Maps
 • Services
20 sep

Ändrade mätarnamn för Azure Maps-standardtransaktioner

Med början den 1 november 2019 kommer vissa mätarnamn för Azure Maps Standard-transaktioner för IP till land och Standard S1-transaktioner för IP till land att ändras.

 • Azure Maps
 • Services
20 sep

Offentlig förhandsversion: Visuellt innehåll får en ny funktion för textextrahering, Read, i containrar

FÖRHANDSVERSION

Vi ger ut vår senaste funktion för textförståelse, Read, i Docker-containrar för lokal körning.

 • Azure Cognitive Services
 • Visuellt innehåll
 • Services
18 sep

Azure SQL Database – funktionen för automatisk redundansgrupp är nu tillgänglig i alla regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Funktionen för automatiska redundansgrupper i Azure SQL Database är nu tillgänglig för distributioner av hanterade instanser i alla regioner.

 • Features
 • Services
18 sep

Allmänt tillgänglig förhandsversion – flerspråkig identifiering och transkription i Video Indexer

FÖRHANDSVERSION

Automatisk identifiering av talat språk utnyttjar maskininlärningsteknik för att identifiera vilka olika språk som används i en mediaresurs.

 • Media Services
 • Video Indexer
 • Features
 • Services
18 sep

Offentlig förhandsversion – Video Indexer med identifiering av animerade figurer

FÖRHANDSVERSION

Azure Media Services Video Indexer har stöd för identifiering, gruppering och igenkänning av figurer i animerat innehåll.

 • Media Services
 • Video Indexer
 • Features
 • Services
18 sep

Azure Advisor-aviseringar finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Få rekommendationer om bästa praxis för Azure så snart de blir tillgängliga med användarkonfigurerade Azure Advisor-aviseringar som nu finns tillgängliga som förhandsversion.

 • Azure Advisor
 • Features
 • Services
18 sep

Azure HPC Cache finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure HPC Cache, en högpresterande filcache med aggregerad namnrymd som minskar svarstiden mellan lagring och Azure-beräkning för tunga läsningsarbetsbelastningar, finns du som förhandsversion.

 • Avere vFXT för Azure
 • Azure HPC Cache
 • Services
17 sep

Förbättrad synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services är under utveckling

UTVECKLAS

Måltillgänglighet: Q3 2019

En ny Azure Analysis Services-inställning som är under utveckling kommer att förbättra prestanda och konsekvensen för synkronisering av frågerepliker i utskalningsmiljöer.

 • Azure Analysis Services
 • Features
 • Management
 • Services
17 sep

Förbättringar av Azure Analysis Services-diagnostikloggar för utskalning

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2019

Få en riktad logganalys med förbättringar för tillägget Diagnostiklogg för Azure Analysis Services. Med diagnostikloggar kan du nu komma åt och dela upp servermått för varje frågereplik med funktionen för utskalning.

 • Azure Analysis Services
 • Features
 • Management
 • Services
17 sep

Förbättrad utskalning för Azure Analysis Services

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2019

Synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services-utskalningsmiljöer använder nu en optimerad API för kopiering, som avsevärt minskar den genomsnittliga synkroniseringstiden.

 • Azure Analysis Services
 • Features
 • Management
 • Services
17 sep

Azure Firewall-uppdateringar – September 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Här följer Azure Firewall-uppdateringarna för september 2019. - Azure Firewall är nu allmänt tillgängligt i Kina. - Azure Firewall är nu ISO-kompatibelt.

 • Azure Firewall
 • Compliance
 • Regions & Datacenters
 • Services
16 sep

Azure Private Link är nu tillgänglig i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2019

Anslut till tjänster i dina virtuella Azure-nätverk på ett säkrare och privat sätt med en privat Azure-länk, som nu finns tillgänglig som förhandsversion.

 • Virtual Network
 • Lagringskonton
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Compliance
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Security
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region