Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för Azure Database for PostgreSQL: september 2019

23 sep

Nu kan du kopiera data till Azure Database for PostgreSQL i Data Factory

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan Azure Database for PostgreSQL fungera som kanalmottagare i Azure Data Factory. Använd aktivitetskopieringsfunktionen för att läsa in data till Azure Database for PostgreSQL från alla datakällor som stöds.

  • Data Factory
  • Azure Database for PostgreSQL
18 sep

Granskningsloggning i Azure Database for PostgreSQL finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Granskningsloggning i Azure SQL Database for PostgreSQL via PGAudit är nu tillgänglig i förhandsversion. Producera granskningsloggar av händelser som skrivningar, läsningar, rolländringar och DDL med granskningstillägget.

  • Azure Database for PostgreSQL
4 sep

Skrivskyddade repliker över regionsgränser är nu tillgängliga i Azure Database for PostgreSQL

TILLGÄNGLIGT NU

Skrivskyddade repliker över regionsgränser är nu allmänt tillgängliga i Azure Database for PostgreSQL.

  • Azure Database for PostgreSQL

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region