Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för augusti 2019

7 aug

Nu finns Azure Geo and Zone Redundant Storage som en allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Geo and Zone Redundant Storage (GZRS) levererar högre dataåterhämtning genom att skriva tre repliker av dina data synkront i flera tillgänglighetszoner och genom att replikera data asynkront till en annan region inom samma geografiska område i en enskild zon (t.ex. LRS) så att dina data är skyddade i händelse av ett regionalt avbrott.

 • Blob Storage
 • Fillagring
 • Services
5 aug

Nu finns Gantt-vyer för övervakning av pipelines i datafabriker

Nu finns Gantt-vyer för övervakning av pipelines i datafabriker.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
5 aug

Skapa beroenden bland pipelines i dina Azure-datafabriker

TILLGÄNGLIGT NU

Skapa beroende pipelines i dina Azure-datafabriker genom att lägga till beroenden bland utlösare för rullande fönster i dina pipelines.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
5 aug

New Relic har nu integrering med Azure Open Source Databases

TILLGÄNGLIGT NU

New Relic har nu integrering med ytterligare tre Azure-tjänster – Azure Database för PostgreSQL, MySQL och MariaDB. Om du använder New Relic som övervakningslösning kan du nu övervaka de här Azure-tjänsterna och dina appar.

 • Services
2 aug

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjänst – uppdatering i juni 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Hub Device Provisioning Service June 2019 är nu tillgängligt. Fokus ligger på en bredare förbättring av etableringsgränssnittet och färre begränsningar.

 • Features
 • Services
1 aug

Azure Dedicated Host – förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

En ny Azure-tjänst för fysiska servrar som är värd för en eller flera virtuella Azure-datorer. Servern är dedikerad till din organisation och dina arbetsbelastningar.

 • Virtuella datorer
 • Azure Dedicated Host
 • Compliance
 • Features
 • Pricing & Offerings
 • Security
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region