Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för augusti 2019

23 aug

Ändring av mätarnamn för Storage Ultradiskar

Mätarnamnen (kallas även resurs-GUID) för Ultradiskar i regionerna USA, östra 2 kommer att ändras från den 1 oktober 2019.

 • Managed Disks
 • Services
23 aug

Nu är den tredje Azure Service Fabric 6.5-uppdateringen tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Den tredje Azure Service Fabric 6.5-uppdateringen som innehåller buggkorrigeringar och prestandaförbättringar håller på att distribueras till de olika Azure-regionerna. Uppdateringarna för .NET SDK, Java SDK och Service Fabric Runtime är snart tillgängliga för alla regioner via Installationsprogram för webbplattform, NuGet-paket och Maven-lagringsplatser.

 • SDK and Tools
 • Services
21 aug

Nu är funktionen Manuell redundans tillgänglig i Azure IoT Hub

TILLGÄNGLIGT NU

Med den här funktionen, som ingår i IoT Hub-molntjänsten, kan kunder redundansväxla till en IoT Hub-instans från en primär Azure-region till motsvarande geoparade region.

 • Azure IoT Hub
 • Features
 • Services
21 aug

Azure Functions-förbrukningsplan för Linux är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Functions-förbrukningsvärdplanen är nu allmänt tillgänglig för Linux-baserade program.

 • Azure Functions
 • Features
 • Open Source
 • Services
21 aug

Nu finns det stöd för Python i Azure Functions

TILLGÄNGLIGT NU

Stöd för Python i Azure Functions är nu allmänt tillgängligt och redo för produktionsarbetsbelastningar.

 • Azure Functions
 • Features
 • Open Source
 • Services
20 aug

Utökade funktioner i Azure-arkiv nu i offentlig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Arkivlagring följer upp prissänkningen med tre nya funktionsförbättringar i den offentliga förhandsversionen.

 • Features
 • Services
20 aug

Vi presenterar ny, lägre prissättning för Azure Arkivlagring

TILLGÄNGLIGT NU

Från den 1 augusti har Azure Arkivlagring sänkt priser med upp till 50 % i vissa regioner.

 • Arkivlagring
 • Blob Storage
 • Features
 • Pricing & Offerings
 • Services
20 aug

Funktionsuppdatering i Azure-portalen, augusti 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Den här månaden har Azure-portalen uppdateringar för Azure Security Center och en ny miljö för Azure Migrate.

 • Microsoft Azure Portal
 • Features
 • Services
15 aug

Nu är Microsoft Azure Ultra Disks allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Microsoft Azure Ultra Disks, en ny produkt för hanterade diskar, allmänt tillgänglig. Ultradiskar hjälper dig att köra dataintensiva, affärskritiska arbetsbelastningar i moln som kräver höga I/O-prestanda och korta svarstider

 • Managed Disks
 • Pricing & Offerings
 • Services
14 aug

Den andra Azure Service Fabric 6.5-uppdateringen finns nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Den andra Azure Service Fabric 6.5-uppdateringen distribuerades förra månaden med viktiga meddelanden, felkorrigeringar och prestandaförbättringar.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services
14 aug

Program och tjänstdistribution av Azure Resource Manager (ARM) i Service Fabric finns nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Distribution av Service Fabric-program som resurser via Azure Resource Manager är nu allmänt tillgänglig.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services
13 aug

Offentlig förhandsversion av Managed Identity för Azure Service Fabric-program

FÖRHANDSVERSION

Azure Service Fabric-program stöder nu användartilldelade och systemtilldelade hanterade identiteter.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools
 • Security
 • Services
13 aug

Vi presenterar stöd för en begränsad allmän förhandsversion av Azure Backup för stora diskar på upp till 30 TB

FÖRHANDSVERSION

Idag presenterar vi en begränsad allmän förhandsversion av större och kraftfullare Azure Managed Disks på upp till 30 TiB. Den här förhandsversionen erbjuder support på produktionsnivå för hanterade virtuella datorer.

 • Azure Backup
 • Features
 • Services
13 aug

Azure SignalR Service introducerar Event Grid-integreringsfunktion

TILLGÄNGLIGT NU

Vi presenterar en ny Azure SignalR Service-funktion som gör att tjänsten kan publicera klienthändelser i Event Grid. SignalR-program kan prenumerera och svara på dessa klienthändelser utan behov av en dedikerad appserver för dessa händelser.

 • Event Grid
 • App Service
 • Azure SignalR Service
 • Features
 • Services
9 aug

Nu är Azure Migrate tillgängligt i Australien, Kanada, Indien och Japan

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Azure Migrate stöd för generering av migreringsprojekt i regionerna Australien, Kanada, Indien och Japan.

 • Azure Migrate
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services
8 aug

Azure Firewall-funktionsuppdateringar för juli 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Firewall-funktionsuppdateringarna för juli 2019.

 • Azure Firewall
 • Virtual Network
 • Features
 • Services
8 aug

Azure Blob Storage on IoT Edge är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Blob Storage on IoT Edge är en enkel, Azure-kompatibel IoT-modul som ger lokal blockbloblagring och gör att du kan överföra data automatiskt till Azure från din lokala blockbloblagring med hjälp av deviceToCloudUpload-egenskaper.

 • Azure IoT Edge
 • Gallery
 • Services
8 aug

Navigatorn har nu beroendemappning och ändringsanalys i App Service-diagnostiken

TILLGÄNGLIGT NU

Navigatorn är nu tillgänglig i App Service-diagnostiken för Windows-webbappar. Navigatorn ger en central vy över en app och dess beroenden samt de ändringar som gjorts över tid.

 • App Service
 • Features
 • Services
8 aug

Nya AMD-baserade virtuella Azure-datorer för allmänna och minnesintensiva arbetsbelastningar finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nya AMD-baserade virtuella Azure-datorer i serierna Dav3 och Eav3 – perfekta för allmänna och minnesintensiva arbetsbelastningar – finns nu som förhandsversion.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Features
 • Pricing & Offerings
 • Services
8 aug

Nu är Cognitive Services – Azure Active Directory-autentisering och anpassade underdomäner tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

Med Azure AD-autentisering (Azure Active Directory) kan du autentisera mot Cognitive Services med hjälp av Azure AD eller UPN (User Principal Name). Den här funktionen ger bättre flexibilitet när du hanterar åtkomsten till Cognitive Services och gör det enklare att använda befintliga principer för rotation av autentiseringsuppgifter och att framtvinga anpassade lösenordsstandarder.

 • Cognitive Services
 • Features
 • Security
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region