Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för augusti 2019

29 aug

Mjuk borttagning för virtuella datorer i Azure Backup

TILLGÄNGLIGT NU

Vi erbjuder nu mjuk borttagning som skyddar molnsäkerhetskopior för virtuella IaaS-datorer från oavsiktlig eller skadlig borttagning.

 • Azure Backup
28 aug

Microsoft Azure är tillgängligt från nya molnregioner i Schweiz

TILLGÄNGLIGT NU

De nya datacenterregionerna uppfyller krav för dataplacering, säkerhet och efterlevnad som är viktiga för ledande schweiziska organisationer i reglerade branscher.

28 aug

Mappa dataflöden för Azure Data Factory lägger till SQL-skript i mottagaromvandling

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Factory har lagt till möjligheten att köra anpassade SQL-skript från en SQL-mottagaromvandling i Mappa dataflöden. Nu kan du enkelt använda alternativ som att inaktivera index, tillåta identitetsinfogningar och andra DDL/DML-åtgärder från dataflöden.

 • Data Factory
26 aug

Nu är det enklare att dela anpassade vyer i Azure Cost Management

TILLGÄNGLIGT NU

Det finns ett nytt, bekvämare sätt att dela anpassade vyer i Azure Cost Management – direkt från kostnadsanalysen.

 • Kostnadshantering + fakturering
26 aug

Service Fabric Azure Files Volume Driver är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Service Fabric Azure Files Volume Driver är nu allmänt tillgängligt. Pluginprogrammet för Azure Files-volymen är ett pluginprogram för Docker som tillhandahåller Azure Files-baserade volymer för Docker-containrar.

 • Service Fabric
26 aug

Variabel kvarhållning i Azure Monitor Application Insights är nu tillgänglig i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu går det att konfigurera datakvarhållning i dina Azure Monitor Application Insights-resurser från 30 till 730 dagar.

 • Azure Monitor
26 aug

Azure Cost Management – Spara och dela anpassade vyer

TILLGÄNGLIGT NU

Det är enkelt att anpassa en vy i Azure Cost Management. Välj det datumintervall du behöver, gruppera data för att se detaljer och välj rätt visualisering, så är du klar. Se hur du kan fästa vyn på en instrumentpanel, dela länkar och spara och dela anpassade vyer.

 • Kostnadshantering + fakturering
26 aug

Azure Site Recovery – Samlad uppdatering 39 (augusti 2019)

TILLGÄNGLIGT NU

Den här uppdateringen innehåller information om korrigeringar och nedladdningslänkar till de senaste versionerna av Site Recovery-komponenterna.

 • Azure Site Recovery
23 aug

Ändring av mätarnamn för Storage Ultradiskar

Mätarnamnen (kallas även resurs-GUID) för Ultradiskar i regionerna USA, östra 2 kommer att ändras från den 1 oktober 2019.

 • Managed Disks
23 aug

Nu är den tredje Azure Service Fabric 6.5-uppdateringen tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Den tredje Azure Service Fabric 6.5-uppdateringen som innehåller buggkorrigeringar och prestandaförbättringar håller på att distribueras till de olika Azure-regionerna. Uppdateringarna för .NET SDK, Java SDK och Service Fabric Runtime är snart tillgängliga för alla regioner via Installationsprogram för webbplattform, NuGet-paket och Maven-lagringsplatser.

21 aug

Vi sänker priset för Azure App Service i Premium-planen

Vi är glada att kunna meddela en prissänkning på i genomsnitt 35 % för Linux App Service i Premium v2-planen (priset kan variera mellan olika regioner). Den här prissänkningen gör det enklare att välja mellan att köra instanser i App Service-planen Standard eller App Service-planen Premium v2.

 • App Service (Linux)
 • Web Apps Linux
21 aug

Globala spårningsflaggor är nu tillgängliga i Azure SQL Database Managed Instance

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan du aktivera spårningsflaggor i Azure SQL Database Managed Instance för att förbättra kompatibiliteten för Managed Instance-databasmotorn och SQL Server-databasmotorn.

21 aug

Nu är funktionen Manuell redundans tillgänglig i Azure IoT Hub

TILLGÄNGLIGT NU

Med den här funktionen, som ingår i IoT Hub-molntjänsten, kan kunder redundansväxla till en IoT Hub-instans från en primär Azure-region till motsvarande geoparade region.

 • Azure IoT Hub
21 aug

Azure Functions-förbrukningsplan för Linux är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Functions-förbrukningsvärdplanen är nu allmänt tillgänglig för Linux-baserade program.

 • Azure Functions
21 aug

Nu finns det stöd för Python i Azure Functions

TILLGÄNGLIGT NU

Stöd för Python i Azure Functions är nu allmänt tillgängligt och redo för produktionsarbetsbelastningar.

 • Azure Functions
21 aug

Just-in-time-åtkomst (JIT) för virtuella datorer för Azure Firewall är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Gör miljöer som skyddas av Azure Firewall och NSG säkra med hjälp av just-in-time-åtkomst (JIT) för virtuella datorer.

 • Säkerhetscenter
 • Security
21 aug

Security Center har nu åtgärd med ett enda klick, vilket stärker din säkerhetsstatus (i förhandsversion)

FÖRHANDSVERSION

Åtgärda rekommendationer för en mängd resurser med ett enda klick med hjälp av Secure Score, ett verktyg som hjälper dig att utvärdera säkerhetsstatusen för dina arbetsbelastningar.

 • Säkerhetscenter
 • Security
21 aug

Azure SQL ger en enhetlig hanteringsupplevelse

FÖRHANDSVERSION

Azure SQL är en modern SQL-plattform som ger utvecklare och företag en gedigen uppsättning distributionsalternativ som drivs av en branschledande SQL Server-motor.

 • Azure SQL Database
21 aug

Nu är identifiering och klassificering av SQL-data för Azure SQL Database tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är identifiering och klassificering av SQL-data tillgängligt. Detta ger avancerade funktioner som byggts in i Azure SQL Database för identifiering, klassificering, etikettering och skydd av känsliga data.

 • Azure SQL Database
21 aug

Skrivskyddad replik i samma region är nu tillgänglig för Azure Database for MariaDB

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for MariaDB har nu stöd för asynkron replikering av data från en Azure Database for MariaDB-server (”huvudservern”) till upp till fem Azure Database for MariaDB-servrar (”replikerna”) i samma region.

 • Azure-databas för MariaDB

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region