Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juli 2019

30 jul

Virtuella datorer för GPU-optimerad visualisering är nu tillgängliga i Azure-regionerna USA, södra centrala; USA, västra; Europa, västra samt Europa, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer i NVv3-serien är nu tillgängliga i Azure-regionerna USA, södra centrala; USA, västra; Europa, västra samt Europa, norra.

 • Virtuella datorer
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services
26 jul

Namnändringar i Cognitive Services – Formigenkänning

Från och med 1 september 2019 ändras måttnamnen i Cognitive Services Formigenkänning, färdiga och anpassade.

 • Azure Cognitive Services
 • Services
25 jul

Livscykelhantering för blob i Azure är nu tillgängligt i alla Azure-regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Livscykelhantering för blob i Azure har nu förbättrats med utökade regional tillgänglighet och ett intuitivt portalgränssnitt.

 • Blob Storage
 • Lagringskonton
 • Features
 • Services
24 jul

Ändringar av resurs-GUID för VNet Gateway Standard och Höga prestanda

Från och med 1 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mätar-ID) för Virtual Network Gateway Standard och Höga prestanda.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
24 jul

Virtuella Azure-datorer i Mv2-serien med upp till 6 TB minne finns nu för regionen USA, västra 2

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella Azure-datorer i Mv2-serien med upp till 208 vCPU i minneskonfigurationer på 3 TB och 6 TB finns nu tillgängliga för regionen USA, västra 2. Virtuella Mv2-datorer är certifierade av SAP för SAP HANA OLTP- och OLAP-produktionsbelastningar.

 • Virtuella datorer
 • M-serien
 • Services
24 jul

Stöd för Linux i Azure Functions Premium-planen

FÖRHANDSVERSION

Förhandsversionen av Azure Functions Premium-planen utökas nu till Linux-värdhantering och anpassade Docker-containrar.

 • Azure Functions
 • Features
 • Open Source
 • Services
23 jul

Ändring av Cognitive Services Speech US Gov Resource GUID

Från och med den 2 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mått-ID) för Custom Speech-slutpunktsvärd i Speech Services för amerikanska myndigheter, region.

 • Azure Cognitive Services
 • Services
23 jul

Azure Site Recovery: Stora diskar kan nu användas (upp till 8 TB)

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan du skydda stora datadiskar på upp till 8 TB med Azure Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Features
 • Services
18 jul

Microsoft lägger till nya funktioner i IPv6-stödet för virtuella Azure-nätverk

FÖRHANDSVERSION

Med IPv6 för virtuella Azure-nätverk kan du expandera till de växande marknaderna för mobilt och IoT med Azure-baserade program. Du kan även åtgärda bristen på IPv4-adresser i dina egna nätverk.

 • Virtual Network
 • Services
15 jul

Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella datorer i Azure

TILLGÄNGLIGT NU

Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella Azure-datorer i Dv3-, Dsv3-, Ev3-, Esv3-, Fsv2- och Lsv2-serien, så att du kan uppfylla dina arbetsbelastningsbehov ännu bättre.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Features
 • Microsoft Inspire
 • Pricing & Offerings
 • Services
15 jul

Nu har Azure Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet vid skrivningar till Azure Blob Storage.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
 • Microsoft Inspire
 • Services
15 jul

Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Cassandra i Azure Cosmos DB tillgängligt

FÖRHANDSVERSION

Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Azure Cosmos DB Cassandra-API:et för Java SDK tillgängligt.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
 • Services
15 jul

Offentlig förhandsversion: Azure Data Share

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2019

Dela data med andra organisationer med hjälp av Azure Data Share, som nu är tillgänglig som förhandsversion.

 • Azure Data Share
 • Services
12 jul

Network Watcher är nu allmänt tillgängligt i Sydafrika, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Network Watcher är tillgängligt i regionen Sydafrika, norra.

 • Network Watcher
 • Management
 • Services
12 jul

Application Insights är tillgängligt i Sydafrika, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Application Insights är nu allmänt tillgängligt i regionen Sydafrika, norra

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • Regions & Datacenters
 • Services
11 jul

Med Azure SQL Database publicerades branschens första serviceavtal (SLA) för affärskontinuitet för en relationsdatabastjänst

TILLGÄNGLIGT NU

Serviceavtalet för Azure SQL-databastjänsten har uppdaterats med garantier för vanliga återställningsmått.

 • Azure SQL Database
 • Pricing & Offerings
 • Services
11 jul

Azure Ephemeral OS Disk är allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Ephemeral OS Disk allmänt tillgänglig. Med den här funktionen kan du snabbt återställa avbildningar av virtuella datorer till deras ursprungliga tillstånd och skapa flera tusen virtuella datorer i stor skala med ett delat avbildningsgalleri.

 • Features
 • Services
11 jul

Nu är Azure Migrate en central plats där du kan påbörja, genomföra och följa din migreringsresa

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Migrate ännu bättre och kan hjälpa dig att identifiera, utvärdera och migrera program, infrastruktur och data från dina lokala miljöer till Azure. Med Azure Migrate kan du spåra migreringsresans förlopp från en central plats med en rad olika verktyg från Microsoft och oberoende programleverantörer (ISV:er).

 • Azure Migrate
 • Features
 • Services
10 jul

Sentimentfunktionen (v3) i Textanalys för Cognitive Services finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Den senaste versionen av sentimentfunktionen (v3) i Textanalys-API:et är mycket bättre på att identifiera positiva, neutrala och negativa sentiment i textdokument. Funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion i regionerna Kanada, centrala; Asien, östra och USA, centrala.

 • Azure Cognitive Services
 • Textanalys
 • Features
 • Services
8 jul

Allmän tillgänglighet: Icke-Azure-grupper för Azure-uppdateringshantering

TILLGÄNGLIGT NU

Idag tillkännager vi att Icke-Azure-målanpassning för Azure-uppdateringshantering är allmänt tillgängligt. Den här funktionen möjliggör dynamisk målanpassning av korrigeringsdistributioner till icke-Azure…

 • Features
 • Management
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region