Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juli 2019

31 jul

Den senaste uppdateringen av Azure Sphere (i förhandsversion) är nu tillgänglig via Retail-feeden

FÖRHANDSVERSION

Den senaste förhandsversionen av Azure Sphere är nu tillgänglig via Retail-feeden. Denna uppdatering åtgärdar ett fel som hindrar borttagning av produktionssignerade tillfälliga bilder. Viktigt! Uppdatera dina utvecklarenheter till den senaste versionen senast den 5 augusti 2019.

 • Azure Sphere
 • Operating System
31 jul

Azure Site Recovery – Samlad uppdatering 38 (juli 2019)

TILLGÄNGLIGT NU

Den senaste samlade uppdateringen för Azure Site Recovery är nu tillgänglig.

 • Azure Site Recovery
 • Features
31 jul

Uppdatering av översikten över Azure DevOps för tredje kvartalet 2019

UTVECKLAS

Teknikteamet bakom Azure DevOps arbetar kontinuerligt med förbättringar och nya funktioner i våra tjänster. På senare tid har vi lagt till funktioner för Azure DevOps i mycket snabb takt. De viktigaste ser du i listan nedan. Detta är bara några få av de nya funktioner som kommer under de närmaste månaderna. En fullständig lista finns i funktionstidslinjen för DevOps.

 • Azure DevOps
 • Features
31 jul

Hanterade instanser ökar säkerheten i nätverkstrafik i Azure-molnet

TILLGÄNGLIGT NU

Nätverkstrafiken i hanterade Azure SQL Database-instanser ingår nu i Azure-molnet som standard. Den här uppdateringen förbättrar säkerheten och förhindrar att data exfiltreras via Internet.

 • Azure SQL Database
 • Features
30 jul

Virtuella datorer för GPU-optimerad visualisering är nu tillgängliga i Azure-regionerna USA, södra centrala; USA, västra; Europa, västra samt Europa, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer i NVv3-serien är nu tillgängliga i Azure-regionerna USA, södra centrala; USA, västra; Europa, västra samt Europa, norra.

 • Virtuella datorer
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services
29 jul

Nya funktioner har lagts till i dataflödesmappning i Data Factory som gör det enklare att hantera schemaförskjutning

FÖRHANDSVERSION

Nya funktioner har lagts till i ADF-tjänsten den här veckan som gör det lättare att hantera flexibla scheman och schemaförskjutning när du skapar dataflödesmappning för datatransformering i stor skala

 • Data Factory V2
 • Features
29 jul

Nu har kunder med Betala per användning tillgång till sina Azure Marketplace-debiteringar i Azure Cost Management.

FÖRHANDSVERSION

Vi är glada att tillkännage förhandsversionen av Azure Marketplace-debiteringar i vårt kostnadsanalysverktyg för kunder med Betala per användning. Som en del av den här förhandsversionen kan du nu analysera dina Marketplace-debiteringar jämte dina kostnader för Azure-tjänster i Kostnadsanalys, och stämma av din faktura för Azure Marketplace med både Kostnadsanalys och ett nytt API för nedladdning av en CSV-fil med användningsdata.

 • Kostnadshantering + fakturering
 • Features
29 jul

Nya SQL-rekommendationer i Azure Security Center

TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns det nya SQL-relaterade rekommendationer

 • Säkerhetscenter
 • Security
29 jul

Förbättringar av nätverkssäkerhetsgrupper – stöd för ICMP och åsidosättning av standardinställningar på Azure-plattformen

TILLGÄNGLIGT NU

Nya förbättringar har gjorts i nätverkssäkerhetsgruppen (NSG), som filtrerar nätverkstrafik till och från olika Azure-resurser – Ange ICMP som protokoll i NSG-reglerna och åsidosätt standardinställningarna för Azure-plattformen.

 • Features
29 jul

Azure Security Center for IoT är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

I Azure Security Center kan du skydda hela din IoT-distribution med identifiering av nya hot. Du får också åtgärder som du kan vidta.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Säkerhetscenter
 • Security
26 jul

Namnändringar i Cognitive Services – Formigenkänning

Från och med 1 september 2019 ändras måttnamnen i Cognitive Services Formigenkänning, färdiga och anpassade.

 • Cognitive Services
 • Services
26 jul

Nya analysrapporter och en ny Azure Boards-app tillgänglig för Slack

TILLGÄNGLIGT NU

I Sprint 155-uppdateringen av Azure DevOps presenterar vi nya Azure Boards-rapporter för att göra det enklare för dig att spåra viktiga mått för ditt team. De nya rapporterna visas på fliken Analys i naven hubbarna för Boards, Backlog och Sprint.

 • Azure DevOps
 • Features
25 jul

Livscykelhantering för blob i Azure är nu tillgängligt i alla Azure-regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Livscykelhantering för blob i Azure har nu förbättrats med utökade regional tillgänglighet och ett intuitivt portalgränssnitt.

 • Blob Storage
 • Lagringskonton
 • Features
 • Services
25 jul

Rekommendationen för begränsning av lagringsåtkomst har dragits tillbaka

TILLGÄNGLIGT NU

Följande rekommendation har dragits tillbaka: Åtkomst till lagringskonton med inställd brandvägg och virtuellt nätverk bör begränsas (förhandsversion)

 • Säkerhetscenter
 • Security
24 jul

Ändringar av resurs-GUID för VNet Gateway Standard och Höga prestanda

Från och med 1 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mätar-ID) för Virtual Network Gateway Standard och Höga prestanda.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
24 jul

Azure Search är nu integrerat med Azure Government-molnet

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Search är nu integrerat med Azure Government-molnet, vilket gör det möjligt för kunder inom den offentliga sektorn i USA att skapa avancerade söklösningar.

 • Kognitiv sökning i Azure
 • Microsoft Build
24 jul

Stöd för Azure Database for MySQL för MySQL 8.0 är i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Database for MySQL ger nu förhandsversionsstöd för den senaste högre versionen av MySQL, version 8.0.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
24 jul

Virtuella Azure-datorer i Mv2-serien med upp till 6 TB minne finns nu för regionen USA, västra 2

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella Azure-datorer i Mv2-serien med upp till 208 vCPU i minneskonfigurationer på 3 TB och 6 TB finns nu tillgängliga för regionen USA, västra 2. Virtuella Mv2-datorer är certifierade av SAP för SAP HANA OLTP- och OLAP-produktionsbelastningar.

 • Virtuella datorer
 • M-serien
 • Services
24 jul

Azure Monitor för containrar – Prometheus-integrering är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Prometheus-integrering med Azure Monitor för containrar är nu tillgänglig som förhandsversion.

 • Azure Monitor
 • Management
 • Open Source
24 jul

Nu finns det en ny instansstorlek för Azure Lab Services – Medium (kapslad virtualisering)

TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns det en ny instansstorlek för Azure Lab Services – Medium (kapslad virtualisering), som kostar 0,55 USD per timme i alla regioner (55 labbenheter per timme).

 • Azure Lab Services
 • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region