Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juni 2019

7 jun

Ladda upp enbart datamängder med API:et "Import" för Power BI Embedded-analys

TILLGÄNGLIGT NU

Med hjälp av API:et "Import" i Power BI kan utvecklare koppla isär datamängd och rapport, så att de kan ladda upp enbart datamängden till en arbetsyta. Utvecklarna använder parametern 'skipreport' för att ladda upp enbart datamängden i situationer där de inte vill ladda upp även rapporten till arbetsytan.

 • Power BI Embedded
 • Features
7 jun

Power BI REST API med verktyget "Try-it" ger dig möjlighet att testa API:er utan kod

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan alla som äger en Power BI-licens logga in på kontot för att se hur Power BI REST API:et fungerar, få information eller utföra åtgärder för Power BI-artefakter som de har åtkomst till utan att behöva skriva någon kod, tack vare Power BI REST API-verktyget Try-it. Med fem enkla steg kan användarna testa funktionerna i Power BI REST API:et utan att behöva skriva någon kod.

 • Power BI Embedded
 • SDK and Tools
7 jun

Spatial Operations för Azure Maps är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Spatial Operations ger program förbättrad platsintelligens med ett bibliotek med vanliga geospatiala matematiska beräkningar (särskilt gällande IoT), däribland tjänster såsom geofencing, närmaste punkt och punkt i polygon.

 • Azure Maps
 • Features
 • Services
6 jun

Virtuella datorer för databehandling med höga prestanda är nu tillgängliga i USA, västra 2 och USA, östra

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer i HC-serien har utformats för att tillhandahålla prestanda på superdatornivå och skalbarhet med kostnadseffektiva prestanda i det offentliga molnet. Virtuella datorer i den här serien är nu allmänt tillgängliga i regionerna USA, västra 2 och USA, östra.

 • Virtuella datorer
 • Regions & Datacenters
 • Services
6 jun

Funktionen för igenkänning av namngiven entitet för Textanalys i Cognitive Services är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Vi är glada över att presentera allmän tillgänglighet för funktionen för igenkänning av namngivna entiteter med stöd för engelska och spanska som en del av API:et för Textanalys i Azure Cognitive Services.

 • Textanalys
 • Azure Cognitive Services
 • Services
4 jun

Allmän tillgänglighet: Azure Kubernetes Service i Kina (Kina, östra 2 och Kina, norra 2)

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgängligt i Kina, både i Kina, östra 2 och Kina, norra 2.

 • Regions & Datacenters
4 jun

Media Services är tillgängligt i de sydkoreanska regionerna

TILLGÄNGLIGT NU

Media Services är tillgängligt i Sydkorea, centrala och Sydkorea, södra.

 • Media Services
 • Regions & Datacenters
4 jun

Azure DevTest Labs: Konfigurera ett delat avbildningsgalleri i ditt labb

TILLGÄNGLIGT NU

Du kan nu konfigurera ett delat avbildningsgalleri i ditt labb med Azure DevTest Labs

 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • Services
1 jun

Azure Monitor för containrar – uppdateringar av Windows AKS-stöd, förbättringar av användargränssnittet och nodlagringskapacitet

TILLGÄNGLIGT NU

Nya funktionsuppdateringar för Azure Monitor för containrar för nodlagring, Windows AKS-stöd och förbättringar av användargränssnittet

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Monitor
 • Management

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region