Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juni 2019

12 jun

Nu finns det ett Dev/test-prissättningsalternativ för hanterade Azure SQL Database-instanser för enskilda Visual Studio-prenumeranter

Nu finns det ett Dev/test-prissättningsalternativ för hanterade Azure SQL Database-instanser för enskilda Visual Studio-prenumeranter.

 • Azure SQL Database
12 jun

Allmän tillgänglighet: Hanterade Azure SQL Database-instanser med 4 virtuella kärnor på Gen5-maskinvara

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan du få hanterade Azure SQL Database-instanser med fyra virtuella kärnor på Gen5-maskinvara på tjänstnivåerna Generell användning och Affärskritisk.

 • Azure SQL Database
12 jun

Azure SQL Database Managed Instance stöder nu större regionala resursbegränsningar

TILLGÄNGLIGT NU

Azure SQL Database Managed Instance har ökat båda typerna av regionala begränsningar – det högsta antalet undernät och det högsta antalet instanser som kan distribueras per region. Det medför att mycket större distributioner av hanterade instanser kan göras utan man behöver begära en kvotökning via Azure-supportbegäranden.

 • Azure SQL Database
12 jun

Ytterligare serverparametrar för Azure Database for MySQL är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for MySQL-kunder kan nu justera ytterligare serverparametrar för att optimera MySQL-motorn utefter sina unika arbetsbelastningar.

 • Azure Database for MySQL
12 jun

Nu finns avancerad datasäkerhet för SQL Server på virtuella Azure-datorer

FÖRHANDSVERSION

Nu finns avancerad datasäkerhet för SQL Server på virtuella Azure-datorer. Skydda dina SQL Server-installationer på virtuella Azure-datorer med Microsofts avancerade dataskyddsfunktioner med bara några enkla steg.

 • SQL Server på Virtual Machines
12 jun

En bättre upplevelse kring säkerhetsrekommendationer i Azure Advisor

TILLGÄNGLIGT NU

Hantera Security Center-rekommendationer via gränssnittet, API, CLI eller PowerShell i Advisor. Agera snabbt på rekommendationer via massåtgärder. Fler än 20 nya regelverksrekommendationer kring tillgänglighet, prestanda och kostnad.

 • Azure Advisor
12 jun

Azure Cosmos DB – stöd för direktanslutning till Java Async SDK finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Cosmos DB Async Java SDK har nu stöd för direktanslutning i version 2.4 och senare.

 • Azure Cosmos DB
12 jun

Nu finns stöd för PostgreSQL 11 i förhandsversionen av Azure Database for PostgreSQL

FÖRHANDSVERSION

I förhandsversionen av Azure Database for PostgreSQL finns nu stöd för den senaste versionen av PostgreSQL, version 11.

 • Azure Database for PostgreSQL
12 jun

Nu finns stöd för MariaDB 10.3 i Azure Database for MariaDB

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är stödet för MariaDB serverversion 10.3 i Azure Database for MariaDB allmänt tillgängligt. Du hittar funktioner som bearbetning av temporala data och Oracle-kompatibilitet samt bättre kompatibilitet, komprimering, kryptering och prestanda.

 • Azure-databas för MariaDB
12 jun

Intelligent Performance för Azure Database for MySQL finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu har förhandsversionen av Azure Database for MySQL stöd för Intelligent Performance, där du hittar tre nya funktioner – ett frågelager, information om frågeprestanda och prestandarekommendationer.

 • Azure Database for MySQL
12 jun

Intelligent Performance för Azure Database for MariaDB finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu har förhandsversionen av Azure Database for MariaDB stöd för Intelligent Performance, där du hittar ett frågelager, information om frågeprestanda och prestandarekommendationer.

 • Azure-databas för MariaDB
12 jun

Nu finns skrivskyddade Azure Database for MariaDB-repliker i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

I förhandsversionen av Azure Database for MariaDB finns nu stöd för asynkron replikering av data från en Azure Database for MariaDB-server (”mastern”) till upp till fem Azure Database for MariaDB-servrar (”replikerna”) i samma region.

 • Azure-databas för MariaDB
12 jun

Ny utvecklarportal i API Management finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

I utvecklarportalen kan utvecklare upptäcka API:er, lära sig att använda dem, registrera sig för att få åtkomst, prova API:er interaktivt och hålla koll på eventuella ändringar.

 • API Management
12 jun

Premium Live Encoder har nu stöd för direktuppspelning i 1080p med 30 bilder/s

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan du livekoda strömmat innehåll i Premium Live Encoder för Azure Media Services i upplösningen 1080p med upp till 30 bilder per sekund.

 • Live and On-Demand Streaming
 • Video Indexer
 • Media Services
12 jun

Nu är anpassade regler för Azure Application Gateway Web Application Firewall allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är anpassade regler för Azure Application Gateway Web Application Firewall allmänt tillgängliga.

 • Application Gateway
 • Security
11 jun

Azure Service Fabric 6.5-versionen är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Service Fabric 6.5-versionen har lanserats till de olika Azure-regionerna tillsammans med verktyg och SDK-uppdateringar. Versionen innehåller många nya funktioner, felkorrigeringar, support, tillförlitlighet och prestandaförbättringar. I viktig information finns en fullständig lista över alla ändringar.

 • Service Fabric
11 jun

Azure Monitor för containrar – uppdatering av inställningar för livedata

Azure Monitor för containrar – uppdatering av inställningar för livedata

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Monitor
10 jun

Offentlig förhandsversion av beräkningsgrupper i Azure Analysis Services

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2019

Vi är glada att kunna meddela att beräkningsgrupper nu officiellt finns i offentlig förhandsversion för Azure Analysis Services!

 • Azure Analysis Services
10 jun

Offentlig förhandsversion av många-till-många-relationer i Azure Analysis Services

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2019

Många-till-många-relationer i Azure Analysis Services tillåter relationer mellan tabeller där båda kolumnerna är icke-unika.

 • Azure Analysis Services
7 jun

Förbättrade analyshjälpmedel för programanvändare i Power BI Embedded

TILLGÄNGLIGT NU

Vi har lagt till ett antal förbättringar av hjälpmedel i program som använder Power BI Embedded-analys och som ger programanvändare fler sätt att interagera med visuella element i Power BI Embedded. Exempel på förbättringar är tangentbordsnavigering, rubrikattribution och tabbar.

 • Power BI Embedded

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region