Uppdateringsarkiv

Produkter

  Månatliga uppdateringar för maj 2019

  6 maj

  Azure Blockchain Service finns nu i förhandsversion

  Azure Blockchain Service är en helt hanterad blockkedjetjänst i Azure som nu finns i förhandsversion. Använd Azure Blockchain Service till att bygga ut och driva blockkedjenätverk i stor skala samtidigt som det blir enklare att bilda, hantera och styra nätverken.

  • Azure Blockchain Service
  • Microsoft Build
  • Services
  6 maj

  Regelmotorn för Azure Content Delivery Network finns nu i förhandsversion

  Med regelmotorn för Azure Content Delivery Network kan du anpassa Content Delivery Networks beteende per HTTP-förfrågning så att du kan optimera leveransen av innehåll till användarna.

  • Content Delivery Network
  • Microsoft Build
  • Services
  6 maj

  Azure Stream Analytics-stödet för Visual Studio Code finns nu i förhandsversion

  Utveckla, hantera och testa Azure Stream Analytics-jobb i Mac, Linux och Windows

  • Visual Studio-kod
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Build
  • SDK and Tools
  • Services
  6 maj

  Azure VMware Solutions är nu allmänt tillgängligt

  Kör dina VMware-arbetsbelastningar i Azure med Azure VMware Solutions. Den här nya kategorin Azure-tjänster är nu allmänt tillgänglig, och den gör att du kan distribuera dina VMware-baserade tillämpningar i en dedikerad infrastruktur utan operativsystem i Azure.

  • Azure Resource Manager
  • Azure Migrate
  • Azure ExpressRoute
  • Virtual Machines
  • Reserverade instanser för virtuella Azure-datorer
  • Azure VMware Solution by CloudSimple
  • Microsoft Build
  • Services
  6 maj

  Azure App Configuration finns nu i förhandsversion

  App Configuration är en ny Azure-tjänst för snabb och skalbar parameterlagring för alla dina appkonfigurationer.

  • Services
  6 maj

  Med Azure Quickstart Center kan nya kunder enkelt skapa molnprojekt

  I Azure Quickstart Center i Azure-portalen får nya kunder stöd till att skapa molnprojekt på egen hand och enkelt göra distributionen snabbare.

  • Web Apps
  • Virtual Machines
  • Azure Database for MySQL
  • Microsoft Build
  • Services
  6 maj

  Azure Dev Spaces är nu allmänt tillgängligt för Azure Kubernetes Service (AKS)

  Azure Dev Spaces är nu allmänt tillgängligt för AKS. Med Dev Spaces kan du snabbt iterera och felsöka olika delar av en app parallellt i samma AKS-kluster. Utvecklingsteamen kan testa hela koden utan att behöva replikera eller skapa konstgjorda beroenden.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Build
  • Open Source
  • Services
  6 maj

  Instrumentpanelen för regelefterlevnad i Azure Security Center är nu allmänt tillgänglig

  Instrumentpanelen för regelefterlevnad i Azure Security Center är nu allmänt tillgänglig

  • Säkerhetscenter
  • Compliance
  • Security
  • Services
  6 maj

  Stödet för skalningsuppsättningar för virtuella datorer – nu allmänt tillgängligt

  Stödet för skalningsuppsättningar för virtuella datorer – nu allmänt tillgängligt

  • Säkerhetscenter
  • Features
  • Security
  • Services
  6 maj

  Advanced Threat Protection för Azure Storage – nu allmänt tillgängligt

  Advanced Threat Protection för Azure Storage är nu allmänt tillgängligt

  • Säkerhetscenter
  • Features
  • Security
  • Services
  4 maj

  Förhandsversion av självbetjäningsmiljön med Event Hubs

  Det går nu att skapa Azure Event Hubs-kluster via Azure-portalen på egen hand.

  • Event Hubs
  • Features
  • Services
  3 maj

  Namnändringar i din faktura för virtuella datorer i NVSv3-serien och NVSv3-serien med Windows

  Den 1 juni 2019 ändras mätarnamnen i din faktura för NVSv3-serien och NVSv3-serien med Windows.

  • Services
  2 maj

  Tillgänglighet för Application Insights i regionen US Gov, Virginia

  Application Insights är nu tillgängligt i regionen US Gov, Virginia.

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Regions & Datacenters
  • Services
  1 maj

  Byta API-inställning för loggaviseringar

  Användare av loggaviseringar för Log Analytics kan nu byta till det Azure-kompatibla API:et för scheduledQueryRules – utan störningar i övervakningen.

  • Management
  • Services

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region