Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för april 2019

26 apr

Allmän tillgänglighet: AzCopy v10

TILLGÄNGLIGT NU

AzCopy v10, nästa generations datamigreringsverktyg, är nu allmänt tillgängligt för alla våra kunder.

 • Open Source
 • SDK and Tools
24 apr

Ändringar för åtkomst till HDInsight-klusterkonfiguration

TILLGÄNGLIGT NU

Vi introducerar nu några viktiga ändringar för att ge stöd åt mer detaljerad rollbaserad åtkomst till känslig konfigurationsinformation från HDInsight-kluster. Till följd av dessa ändringar kan vissa användaråtgärder krävas.

 • HDInsight
 • SDK and Tools
 • Security
23 apr

Offentlig förhandsversion: API för ändringshistorik för resurser

FÖRHANDSVERSION

Den offentliga förhandsversionen av den nya funktionen för ändringshistorik i API:et för Azure Resource Graph har gjorts tillgänglig med resursändringarna som utförts under de senaste 14 dagarna. Den gör det möjligt för dig att se när ändringar identifierats på en Azure Resource Manager-egenskap och vilka egenskaper som ändrats på grund av en ändringshändelse.

 • Azure Resource Graph
 • Compliance
 • Management
 • SDK and Tools
17 apr

Azure Logic Apps Tools för Visual Studio 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Logic Apps Tools för Visual Studio 2019 är nu tillgängligt.

 • Logic Apps
 • Visual Studio
 • Features
 • SDK and Tools
10 apr

Nya Power BI Embedded-kodexempel tillgängliga i april 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Nya kodexempel är nu tillgängliga för Power BI Embedded

 • Power BI Embedded
 • SDK and Tools
9 apr

Uppdatering för Azure Stream Analytics-verktyg för Visual Studio, april 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Uppdateringarna i april för Azure Stream Analytics-verktygen för Visual Studio är nu tillgängliga. Uppdateringen innehåller förbättringar för lokal testning och flera nya funktioner:

 • Azure Stream Analytics
 • Features
 • SDK and Tools

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region