Uppdateringsarkiv

Produkter

  Månatliga uppdateringar för april 2019

  26 apr

  Allmän tillgänglighet: AzCopy v10

  AzCopy v10, nästa generations datamigreringsverktyg, är nu allmänt tillgängligt för alla våra kunder.

  • Open Source
  • SDK and Tools
  24 apr

  Ändringar för åtkomst till HDInsight-klusterkonfiguration

  Vi introducerar nu några viktiga ändringar för att ge stöd åt mer detaljerad rollbaserad åtkomst till känslig konfigurationsinformation från HDInsight-kluster. Till följd av dessa ändringar kan vissa användaråtgärder krävas.

  • HDInsight
  • SDK and Tools
  • Security
  23 apr

  Offentlig förhandsversion: API för ändringshistorik för resurser

  Den offentliga förhandsversionen av den nya funktionen för ändringshistorik i API:et för Azure Resource Graph har gjorts tillgänglig med resursändringarna som utförts under de senaste 14 dagarna. Den gör det möjligt för dig att se när ändringar identifierats på en Azure Resource Manager-egenskap och vilka egenskaper som ändrats på grund av en ändringshändelse.

  • Azure Resource Graph
  • Compliance
  • Management
  • SDK and Tools
  17 apr

  Azure Logic Apps Tools för Visual Studio 2019

  Azure Logic Apps Tools för Visual Studio 2019 är nu tillgängligt.

  • Logic Apps
  • Visual Studio
  • Features
  • SDK and Tools
  10 apr

  Nya Power BI Embedded-kodexempel tillgängliga i april 2019

  Nya kodexempel är nu tillgängliga för Power BI Embedded

  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools
  9 apr

  Uppdatering för Azure Stream Analytics-verktyg för Visual Studio, april 2019

  Uppdateringarna i april för Azure Stream Analytics-verktygen för Visual Studio är nu tillgängliga. Uppdateringen innehåller förbättringar för lokal testning och flera nya funktioner:

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • SDK and Tools

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region