Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för september 2017

27 sep

Preview: Azure Data Box

FÖRHANDSVERSION

The Azure Data Box service is in preview. You can use it to move hundreds of terabytes of data into Azure with high speed, by using secure transfer appliances.

 • Lagringskonton
 • Services
26 sep

P2S VPN för Mac och AD Domain Authentication för P2S VPN

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Networking meddelar att P2S VPN för Mac och AD Domain-autentisering för P2S VPN nu är allmänt tillgängligt.

 • VPN Gateway
 • Security
 • Features
26 sep

Azure DDoS Protection – Allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure DDoS Protection skyddar slutpunkter som är tillgängliga för allmänheten från distribuerade DDoS-attacker.

 • Features
26 sep

Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure SQL

TILLGÄNGLIGT NU

Med tjänstslutpunkter i virtuella nätverk kan du skydda Azure SQL-databaser i dina virtuella nätverk, och helt ta bort den offentliga internetåtkomsten till de här resurserna.

 • Features
26 sep

HA Ports som standard i Azure Load Balancer

TILLGÄNGLIGT NU

Högtillgänglighetsportar är ett premiumerbjudande till Azure Load Balancer som nu finns allmänt tillgängligt. Det här gör att kunder kan konfigurera en enda regel för belastningsutjämning som behandlar trafiken från samtliga protokoll och portar. Det här gör att du kan distribuera tjänster eller apparater i HA-läge.

 • Belastningsutjämning
 • Features
26 sep

Anslutningskontroll i Azure Network Watcher för ExpressRoute

FÖRHANDSVERSION

Azure Network Watcher presenterar förhandsversionen av en anslutningskontroll för ExpressRoute-kretsar.

 • Network Watcher
 • Features
26 sep

Ny premiumnivå i Azure App Service

TILLGÄNGLIGT NU

Den nya premiumnivån i Azure App Service är nu allmänt tillgänglig.

 • App Service
 • Features
26 sep

Azure HDInsight – interaktiva frågor och Log Analytics

FÖRHANDSVERSION

HDInsight har två nya funktioner – HDI Interactive Query och Azure Log Analytics.

 • HDInsight
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 sep

Azure Data Box

FÖRHANDSVERSION

Azure Data Box är en säker, motståndskraftig, förvanskningstålig enhet som skapats av Microsoft för att hjälpa kunder att överföra stora mängder data till Azure Storage.

 • Lagringskonton
 • Features
26 sep

Azure File Sync

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure File Sync får kunderna en säker och centraliserad fildelningshantering i molnet.

 • Features
26 sep

Faktiska användarmätningar i Azure Traffic Manager

FÖRHANDSVERSION

Med faktiska användarmätningar kan kunder påverka dirigeringsbesluten som fattas i Azure Traffic Manager, när metoden för prestandadirigering används, så att svarstiderna för användarna blir ännu lägre än vad som tidigare varit möjligt.

 • Traffic Manager
 • Features
26 sep

Trafikvyn i Azure Traffic Manager

FÖRHANDSVERSION

I trafikvyn kan Azure Traffic Manager-kunder nu se var användarbasen är belägen (till en upplösning på lokal DNS-tolkarnivå), vilken trafikvolym som härrör från dessa regioner och den förväntade svarstiden.

 • Traffic Manager
 • Features
26 sep

Azure Functions-stöd för .NET Core

FÖRHANDSVERSION

Azure Functions kommer nu att ha stöd för .NET Core, så att Functions-kod kan riktas mot .NET Core.

 • Azure Functions
 • Features
26 sep

Nya funktioner i Azure Data Factory

FÖRHANDSVERSION

Med de nya funktionerna i Azure Data Factory, som nu finns i offentlig förhandsversion, kan du skapa hybridbaserad dataintegrering så att du kan skapa, schemalägga och orkestrera dina ETL/ELT-arbetsflöden oavsett skala. Det här gäller oavsett var data lagras, även i molnet och i egna nätverk.

 • Azure Data Factory
 • Features
26 sep

Azure Migrate

FÖRHANDSVERSION

Azure Migrate kan upptäcka dina lokala, VMware-baserade program utan att du behöver göra ändringar i din VMware-miljö.

 • Features
26 sep

Public preview: Global VNet Peering

Global VNet Peering is in preview.

 • Virtual Network
 • Features
26 sep

Azure Policy

FÖRHANDSVERSION

Azure Policy är en ny tjänst i begränsad förhandsversion som gör att du kan bedöma och genomtvinga standarder i företagets olika regelverk i hela Azure-miljön, så att du kan säkerställa din regelefterlevnad.

 • Features
26 sep

Public preview: PowerShell in Azure Cloud Shell

FÖRHANDSVERSION

PowerShell in Azure Cloud Shell is available in public preview. It provides an alternative to the existing Bash experience (also in public preview) while retaining the benefits of Cloud Shell.

 • Microsoft Azure Portal
 • Management
25 sep

Stöd i Azure Functions för Graph-bindningar och anpassade bindningar

FÖRHANDSVERSION

Vi utökar stödet för bindningar i Azure Functions så att utvecklare kan skapa egna bindningar, så att en kund med en anpassad datakälla enkelt kan skapa bindningar för den i Azure Functions.

 • Azure Functions
 • Features
25 sep

Uppdateringar av Azure Machine Learning

FÖRHANDSVERSION

Med de nya uppdateringarna av Azure Machine Learning kan datatekniker och AI-utvecklare få full kontroll över hela maskininlärningscykeln på en skalbar och betrodd plattform som kommer att göra AI tillgängligt för alla.

 • Machine Learning Studio (klassisk)
 • Features

Resurser

Läs Azure-bloggen för de senaste nyheterna och meddelandena.

Blogg

Få svar på dina frågor från Microsoft och community-experter.

Community-support

Läs vanliga frågor och svar om Azure-uppdateringar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region