Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för augusti 2017

24 aug

Azure Cosmos DB – händelsedriven arkitektur med biblioteket Change Feed Processor

TILLGÄNGLIGT NU

Skapa en händelsedriven arkitektur och ta emot realtidsströmmar med databasuppdateringar med ändringsflödet i Azure Cosmos DB.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
23 aug

Azure Cloud Shell: Generate scripts by using mssql-scripter

Use mssql-scripter, an open-source command-line interface, to generate database scripts in Azure Cloud Shell.

 • Cloud Shell
 • Cloud Services
 • Microsoft Azure Portal
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • SDK and Tools
 • Services
 • Management
23 aug

Azure Monitor: New capabilities for diagnostic settings

FÖRHANDSVERSION

In Azure Monitor, you can now create multiple resource diagnostic settings per resource (in public preview) and route your metrics and logs to a destination in a different subscription.

 • Azure Monitor
 • Services
 • Features
21 aug

Azure Data Catalog enhanced permissions

Recent updates have added new capabilities to the Standard Edition of Azure Data Catalog to give Data Catalog administrators more control over allowed operations on catalog metadata.

 • Data Catalog
 • Features
21 aug

Azure Event Grid

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Event Grid är ett innovativt erbjudande som gör händelser till första klassens objekt i Azure. Med Azure Event Grid kan du prenumerera på alla typer av händelser som sker bland dina Azure-resurser och vidta åtgärder via serverfria plattformar som Functions eller Logic Apps.

 • Features
17 aug

Azure Data Catalog support for relationships and related data assets

Recent updates have added new capabilities to Azure Data Catalog to deliver support for relationships between registered data assets, and discovering related data assets in the Data Catalog portal.

 • Data Catalog
 • Features
17 aug

Azure Batch updates

Recent Batch updates for rendering, job task counts, and exposing ports on pool nodes.

 • Batch
 • Features
17 aug

Public preview: Azure Event Grid

FÖRHANDSVERSION

Enable event-based reactive programming in Azure.

 • Services
14 aug

Azure Monitor: Aviseringar om hanteringshändelser dras tillbaka

Måltillgänglighet: Q4 2017

Aviseringar om hanteringshändelser dras tillbaka efter den 1 oktober 2017 eftersom funktionen har gått över till Aktivitetsloggaviseringar.

 • Features
9 aug

General availability: Azure DNS in Microsoft Azure Germany

TILLGÄNGLIGT NU

Azure DNS is now generally available in Microsoft Azure Germany.

 • Azure DNS
9 aug

Uppdatering av Azure Log Analytics

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Log Analytics kan du samla in och korrelera data från flera källor och få en enhetlig instrumentpanelsvy där du kan upptäcka och åtgärda IT-problem.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
2 aug

Azure Site Recovery available in US DoD and new Azure Government regions

Azure Site Recovery is now available in all Azure Government regions (US DOD Central, US DOD East, US Gov Arizona, US Gov Texas, US Gov Iowa, US Gov Virginia).

 • Azure Site Recovery
 • Regions & Datacenters
1 aug

Azure Backup available in US DoD and new Azure Government regions

Azure Backup has expanded its service to cover all Azure Government regions.

 • Azure Backup
 • Regions & Datacenters

Resurser

Läs Azure-bloggen för de senaste nyheterna och meddelandena.

Blogg

Få svar på dina frågor från Microsoft och community-experter.

Community-support

Läs vanliga frågor och svar om Azure-uppdateringar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region