Testa Cognitive Services

Med Cognitive Services kan du skapa intelligenta appar med kraftfulla algoritmer med bara några rader kod. Kom snabbt igång och testa API:erna för Cognitive Services utan kostnad.

1

Välj till API

2

Hämta en API-nyckel

3

Börja använda API

Visuellt innehåll

Analysera innehåll i bilder.

5 000 transaktioner, 20 per minut.

Ansikte

Detect and identify people and emotions in images.

30 000 transaktioner, 20 per minut.

Handskriftsigenkänning FÖRHANDSVERSION

Identifiera digitala pennanteckningar i ditt innehåll

2 000 kostnadsfria transaktioner per månad

Taltjänster

Innehåller:

Tal till text
Text till tal
Talöversättning

Unified Speech Services för kostnadsfria utvärderingsversioner på Azure.com. 5 000 transaktioner per månad, 20 per minut. Utvärderingsnycklar upphör att gälla efter 30 dagar. Därefter kan du skapa ett Cognitive Services-konto på Azure Portal. Som en del av paketet innehåller den här utvärderingsversionen bara följande: Tal till text, Text till tal, Talöversättning.

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Identifiera och verifiera personerna som pratar baserat på ljud.

20 000 transaktioner per månad, 20 per minut.

Textanalys

Detect sentiment, key phrases, and named entities.

5 000 transaktioner per månad.

Avvikelseidentifiering FÖRHANDSVERSION

Bädda in funktioner för avvikelseidentifiering

20 000 kostnadsfria transaktioner per månad

Personanpassning

Skapa anpassade användarupplevelser

50 000 kostnadsfria transaktioner per månad