Hoppa över navigering
1

Välj till API

2

Hämta en API-nyckel

3

Börja använda API

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

5 000 transaktioner, 20 per minut.

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

30 000 transaktioner, 20 per minut.

Bing-taligenkänning

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

5 000 transaktioner, 20 per minut för varje funktion.

Taltjänster FÖRHANDSVERSION

Följande ingår:

Tal till text
Text till tal
Talöversättning

Unified Speech Services för kostnadsfria utvärderingsversioner på Azure.com. 5 000 transaktioner per månad, 20 per minut. Utvärderingsnycklar upphör att gälla efter 30 dagar. Därefter kan du skapa ett Cognitive Services-konto på Azure Portal.

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

20 000 transaktioner per månad, 20 per minut.

Stavningskontrolls-API i Bing v7

Hjälp användarna att rätta stavfel, se skillnad på namn, varumärken och slang samt förstå hur homofoner fungerar medan de skriver.

1 000 transaktioner per månad, upp till 1 per sekund. Utvärderingsnycklarna upphör att gälla efter 7 dagar.

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

5 000 transaktioner per månad.