Hoppa över navigering

Kom igång med Azure Machine Learning

Azure Machine Learning förenklar och strömlinjeformar processen från att bygga till att distribuera en förutsägande modell i produktionen.

1. Skapa en Azure-prenumeration

Du kan registrera dig för en kostnadsfri 30 dagars utvärderingsversion av en Azure-prenumeration som du sedan kan uppgradera till en fullständig prenumeration. Du kan också köpa en Azure-prenumeration direkt.

Skapa Azure-prenumeration

2. Lägga upp en arbetsyta för Machine Learning

Du eller din IT-personal kan lägga upp en ML-arbetsyta i den klassiska Microsoft Azure-portalen med några enkla steg.

  1. Gå till den klassiska Microsoft Azure-portalen och klicka på Nytt längst ned till vänster på skärmen.
  2. Klicka på Data Services och välj Machine Learning
  3. Klicka på Snabbregistrering och fyll i Namn på arbetsyta, Ägare och Lagringskonto.

Mer information finns i Skapa en arbetsyta för Azure Machine Learning.

Lägg upp din arbetsyta

3. Börja använda ML Studio

Bygg dina förutsägande modeller i Machine Learning Studio, en arbetsbänk som kan köras i moderna webbläsare. Du använder den arbetsyta som skapades i tidigare steg.

Lär dig hur du skapar ditt första experiment inom förutsägande analys

Gå till din arbetsyta