Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Kom igång med Azure Machine Learning

Azure Machine Learning förenklar och strömlinjeformar processen från att bygga till att distribuera en förutsägande modell i produktionen.

1. Skapa en Azure-prenumeration

Du kan registrera dig för en kostnadsfri 30 dagars utvärderingsversion av en Azure-prenumeration som du sedan kan uppgradera till en fullständig prenumeration. Du kan också köpa en Azure-prenumeration direkt.

2. Lägga upp en arbetsyta för Machine Learning

Du eller din IT-personal kan lägga upp en ML-arbetsyta i den klassiska Microsoft Azure-portalen med några enkla steg.

  1. Gå till den klassiska Microsoft Azure-portalen och klicka på Nytt längst ned till vänster på skärmen.
  2. Klicka på Data Services och välj Machine Learning
  3. Klicka på Snabbregistrering och fyll i Namn på arbetsyta, Ägare och Lagringskonto.

Mer information finns i Skapa en arbetsyta för Azure Machine Learning.

3. Börja använda ML Studio

Bygg dina förutsägande modeller i Machine Learning Studio, en arbetsbänk som kan köras i moderna webbläsare. Du använder den arbetsyta som skapades i tidigare steg.

Lär dig hur du skapar ditt första experiment inom förutsägande analys