Utvärderingsversion av Microsoft Azure Government

Beställ en utvärderingsversion i dag!

Microsoft Azure Government är en molnplattform för myndighetsgrupper och erbjuder beräkning i hyperskala, lagring, nätverk och identitetshanteringstjänster med säkerhet i världsklass. Azure Government ger en fysisk och nätverksisolerad instans av Microsoft Azure som drivs av säkerhetskontrollerade amerikaner och möjliggör nya samarbetsformer mellan organ och omfattande molntjänstintegrering. Läs mer.

Dina data

Din enhet

1 Amerikansk person (U.S. person) avser en person som är lagligt permanent bosatt i USA eller som är en skyddad privatperson (protected individual). Det avser även bolag, ekonomisk förening, partnerbolag, samfund, förvaltning eller annan enhet, organisation eller grupp som utövar affärsverksamhet i USA. Det avser också alla federala, delstatliga och lokala myndighetsenheter. Det avser inte icke-amerikanska personer.

Om ja, ange namn på program och registreringskontraktsnummer

Om ja, markera följande IT-70-kategorier där enheten är listad:

1 Amerikansk person (U.S. person) avser en person som är lagligt permanent bosatt i USA eller som är en skyddad privatperson (protected individual). Det avser även bolag, ekonomisk förening, partnerbolag, samfund, förvaltning eller annan enhet, organisation eller grupp som utövar affärsverksamhet i USA. Det avser också alla federala, delstatliga och lokala myndighetsenheter. Det avser inte icke-amerikanska personer.

Är enheten en privat enhet som hanterar någon av följande datatyper som omfattas av statliga regleringar?

1 Enligt definitionen i 22 U.S.C. 2778 i AECA (Arms Export Control Act, amerikansk lag om vapenexport)

2 Enligt definitionen i 28 CFR CH I Sec. 20.33 och CJIS-säkerhetspolicy

Etablering

Domännamn får bara innehålla bokstäverna a till z (inte skiftlägeskänsligt) och siffror mellan 0 och 9. Domännamnet får innehålla högst 64 tecken.

Observera att eftersom Azure Government Cloud är logiskt avskilt måste den valda domänen vara unik i hela namnområdet onmicrosoft.com. Domännamnet måste därför vara något annat än exempelvis O365, Azure Global, eller eventuell annan molnlösning du har. Det gäller alla domäner för förhands- och utvärderingsversioner av Azure Gov.

När du beställer en utvärderingsversion av Microsoft Azure Government får du meddelanden om utvärderingsversionen och tjänstrelaterad information från Microsoft.