Azure-utvecklarverktyg

Bygg, felsök, distribuera, diagnostisera och hantera enkelt flera plattformar, skalbara appar och tjänster

Visual Studio-kod

Bygg och distribuera appar för flera plattformar för att få ut mesta möjliga av Azure-tjänsterna. Använd någon av hundratals coola förlängningar och teman som hjälper dig att integrera dina appar med Azure-tjänsterna och redigera mallar för Azure Resource Manager. Dina appar och mallar kan distribueras till Azure med enkla skript för flera plattformar.

Skaffa tillägget Azure Resource Manager Tools

Skapa en ASP.NET 5-webbapp i Visual Studio Code

Förhandsversion av Visual Studio-kod

Azure SDK

Installera Azure SDK för ytterligare en uppsättning mallar och verktyg som hjälper dig att komma åt fler molnresurser och tjänster för att förbättra Azure-utvecklingsupplevelsen – direkt från Visual Studio. Använd dessa verktyg för att distribuera oändligt skalbara program och API:er, konfigurera diagnostik, skapa och hantera resurser för apptjänster samt integrera data.

Kommandoradsverktyg

Azure PowerShell

Cmdlet:ar för att skapa, testa, distribuera och hantera lösningar och tjänster som levererats via Azure-plattformen.

Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoradsgränssnitt för (Azure CLI)

Ett lättviktigt kommandoradsverktyg för flera plattformar för att hantera tjänster och utföra vanliga åtgärder.

Installera och konfigurera Azure CLI

PowerShell Tools för Visual Studio 2015

Tar Visual Studio-utvecklingsfunktionen till PowerShell: Redigera, kör och felsök PowerShell-skript lokalt och via fjärranslutning, och dra nytta av Visual Studio-fönstren för lokala variabler, Watch och anropsstack för dina skript och moduler.

Skaffa PowerShell Tools för Visual Studio 2015
Förhandsversion av kommandoradsgränssnittet i Azure
Förhandsversion av Storage Explorer

Storage Explorer

Microsoft Azure Storage Explorer Preview är en ensamstående app som gör att du enkelt kan arbeta med Azure Storage-data – från vilken plattform som helst, varifrån som helst. Skapa och hantera blob-objekt, tabeller, köer, skapa SAS-nycklar med mera.

Hämta Storage Explorer för:

Windows Mac Linux

Hantera Azure Storage-resurser med Storage Explorer

Visual Studio Tools för Azure

Få alla funktioner och nog med beräkningskraft för att kunna bygga, hantera och distribuera program i molnskala på Azure, direkt från Visual Studio.

Azure-arbetsbelastningen i Visual Studio 2019 innehåller alla verktyg och funktioner du behöver för att dra full nytta av Azure i ditt program.

Läs mer

Förhandsgranskning av menyn i Azure-verktygen
Förhandsversion av Visual Studio för Mac

Visual Studio för Mac

Få ut det mesta möjliga av Azure-tjänsterna med möjligheten att skapa och distribuera molnanslutna, plattformsoberoende appar. Skapa ASP.NET Core-webbappar och -tjänster samt Azure Functions direkt från IDE:n, och distribuera dessa direkt till Azure App Service – till och med i Docker-containrar.

Skaffa Visual Studio för Mac

Docker-verktyg

Bygg och felsök dina program i en lokalt värdbaserad eller Azure-värdbaserad Docker-container. Använd en rad olika verktyg och förlängningar för att arbeta med Docker-containrar.

Docker-verktyg för Visual Studio 2019 ingår i arbetsbelastningen för utveckling av .NET Core över flera plattformar.

Docker-verktyg för Visual Studio Code

Docker-verktyg för Azure DevOps

Yo Docker

Dokumentation

Förhandsversion av Docker-verktyg
Förhandsversion av Service Fabric

Azure Service Fabric Tools

Kom igång med att bygga mikrotjänster med hjälp av Azure Service Fabric och Visual Studio. Dessa verktyg skapar nya Service Fabric-program med hjälp av en rad tjänstemallar, som gör att du enkelt kan felsöka, distribuera, version och uppgradera dem.

Installera Azure Service Fabric SDK för Visual Studio

Skapa ditt första Azure Service Fabric-program i Visual Studio

Kostnadsfritt konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Kom igång nu

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 ytterligare Azure-tjänster per år

Aktivera nu

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis

Läs mer