GUID-migrering för SQL Database

Vi migrerar befintliga mätare från Web- och Business-produkterna och lanserar nya mätare med stöd för en nivåbaserad metod som bygger på databasstorlek. I tabellen nedan listas GUID före och efter och de nya nivåerna.

SQL Database

Följande mätare migreras automatiskt till nya resurs-GUID den 12 september 2015:
GAMLA OCH NYA WEB EDITION-MÄTARE FÖR BASIC-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Web Edition < 2 GB Östra Australien 41fbe100-9671-42d0-9207-762706573f7d Östra Australien Standard 14efde27-264a-44d2-a15c-8bd2cdb73481
SQL Database Web Edition < 2 GB Sydöstra Australien 6628608c-547c-4c94-8b46-2d6223e16fa1 Sydöstra Australien Standard 84e893c3-2017-4670-8318-6306c51a80b5
SQL Database Web Edition < 2 GB Södra Brasilien 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51 Södra Brasilien Standard 552764bc-e985-44b8-a15c-82d2cf280ef1
SQL Database Web Edition < 2 GB Östra Japan 651a6e5a-2804-481f-a698-d0accd3d0413 Östra Japan Standard 8c0088a5-c620-426d-9f62-90835ccfdc52
SQL Database Web Edition < 2 GB Västra Japan f2c055da-37c8-4277-825b-c4cd29cf7fe2 Västra Japan Standard b4c4f6e0-5321-4feb-8c65-b054ec023c06
SQL Database Web Edition < 2 GB Globalt ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa Globalt Standard cae64797-9ecf-4906-b517-6238c80c045f
GAMLA OCH NYA WEB EDITION-MÄTARE FÖR S0-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Web Edition 2 GB – 6 GB Östra Australien 41fbe100-9671-42d0-9207-762706573f7d Östra Australien S0 40f52f75-97ad-44f9-a842-239a2baf096b
SQL Database Web Edition 2 GB – 6 GB Sydöstra Australien 6628608c-547c-4c94-8b46-2d6223e16fa1 Sydöstra Australien S0 2f29032f-38e6-4b02-b11f-af4d02e5d2da
SQL Database Web Edition 2 GB – 6 GB Södra Brasilien 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51 Södra Brasilien S0 6a6a5344-8478-4803-b1c3-229d08c10383
SQL Database Web Edition 2 GB – 6 GB Östra Japan 651a6e5a-2804-481f-a698-d0accd3d0413 Östra Japan S0 0b64d111-1850-4091-b27f-763e35f67215
SQL Database Web Edition 2 GB – 6 GB Västra Japan f2c055da-37c8-4277-825b-c4cd29cf7fe2 Västra Japan S0 46859d3d-1681-4417-a55d-ad6bedf5745a
SQL Database Web Edition 2 GB – 6 GB Globalt ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa Globalt S0 a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd
GAMLA OCH NYA WEB EDITION-MÄTARE FÖR S1-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Web Edition 6 GB – 10 GB Östra Australien 41fbe100-9671-42d0-9207-762706573f7d Östra Australien S1 632d368f-6336-47eb-a1ee-b063ec39eb1f
SQL Database Web Edition 6 GB – 10 GB Sydöstra Australien 6628608c-547c-4c94-8b46-2d6223e16fa1 Sydöstra Australien S1 41e8048a-2cf8-4ae0-abe9-df16b2d8643f
SQL Database Web Edition 6 GB – 10 GB Södra Brasilien 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51 Södra Brasilien S1 6c56768f-ee88-4b44-b40e-6c97f9982260
SQL Database Web Edition 6 GB – 10 GB Östra Japan 651a6e5a-2804-481f-a698-d0accd3d0413 Östra Japan S1 079eda81-1004-4bd3-aba3-4a970cb6bbd8
SQL Database Web Edition 6 GB – 10 GB Västra Japan f2c055da-37c8-4277-825b-c4cd29cf7fe2 Västra Japan S1 777906a6-44a3-48ed-8dae-fccce59b59bc
SQL Database Web Edition 6 GB – 10 GB Globalt ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa Globalt S1 54c6bbf3-322b-406d-8411-101bc4b9443a
GAMLA OCH NYA BUSINESS EDITION-MÄTARE FÖR BASIC-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Business Edition < 2 GB Östra Australien 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Östra Australien Standard 14efde27-264a-44d2-a15c-8bd2cdb73481
SQL Database Business Edition < 2 GB Sydöstra Australien baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Sydöstra Australien Standard 84e893c3-2017-4670-8318-6306c51a80b5
SQL Database Business Edition < 2 GB Södra Brasilien 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Södra Brasilien Standard 552764bc-e985-44b8-a15c-82d2cf280ef1
SQL Database Business Edition < 2 GB Östra Japan 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Östra Japan Standard 8c0088a5-c620-426d-9f62-90835ccfdc52
SQL Database Business Edition < 2 GB Västra Japan 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Västra Japan Standard b4c4f6e0-5321-4feb-8c65-b054ec023c06
SQL Database Business Edition < 2 GB Globalt eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Globalt Standard cae64797-9ecf-4906-b517-6238c80c045f
GAMLA OCH NYA BUSINESS EDITION-MÄTARE FÖR S0-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Business Edition 2 GB – 6 GB Östra Australien 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Östra Australien S0 40f52f75-97ad-44f9-a842-239a2baf096b
SQL Database Business Edition 2 GB – 6 GB Sydöstra Australien baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Sydöstra Australien S0 2f29032f-38e6-4b02-b11f-af4d02e5d2da
SQL Database Business Edition 2 GB – 6 GB Södra Brasilien 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Södra Brasilien S0 6a6a5344-8478-4803-b1c3-229d08c10383
SQL Database Business Edition 2 GB – 6 GB Östra Japan 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Östra Japan S0 0b64d111-1850-4091-b27f-763e35f67215
SQL Database Business Edition 2 GB – 6 GB Västra Japan 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Västra Japan S0 46859d3d-1681-4417-a55d-ad6bedf5745a
SQL Database Business Edition 2 GB – 6 GB Globalt eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Globalt S0 a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd
GAMLA OCH NYA BUSINESS EDITION-MÄTARE FÖR S1-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Business Edition 6 GB – 25 GB Östra Australien 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Östra Australien S1 632d368f-6336-47eb-a1ee-b063ec39eb1f
SQL Database Business Edition 6 GB – 25 GB Sydöstra Australien baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Sydöstra Australien S1 41e8048a-2cf8-4ae0-abe9-df16b2d8643f
SQL Database Business Edition 6 GB – 25 GB Södra Brasilien 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Södra Brasilien S1 6c56768f-ee88-4b44-b40e-6c97f9982260
SQL Database Business Edition 6 GB – 25 GB Östra Japan 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Östra Japan S1 079eda81-1004-4bd3-aba3-4a970cb6bbd8
SQL Database Business Edition 6 GB – 25 GB Västra Japan 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Västra Japan S1 777906a6-44a3-48ed-8dae-fccce59b59bc
SQL Database Business Edition 6 GB – 25 GB Globalt eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Globalt S1 54c6bbf3-322b-406d-8411-101bc4b9443a
GAMLA OCH NYA BUSINESS EDITION-MÄTARE FÖR S2-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Business Edition 25 GB – 75 GB Östra Australien 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Östra Australien S2 94600900-14cc-4eaa-b478-f5729db4faf2
SQL Database Business Edition 25 GB – 75 GB Sydöstra Australien baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Sydöstra Australien S2 29a89311-86f0-4cb0-8865-9eab7a989e71
SQL Database Business Edition 25 GB – 75 GB Södra Brasilien 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Södra Brasilien S2 5e87a460-80ae-4eb4-81f3-4344896797f3
SQL Database Business Edition 25 GB – 75 GB Östra Japan 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Östra Japan S2 1cc42fd4-699b-4ae6-841f-c7d3501465cd
SQL Database Business Edition 25 GB – 75 GB Västra Japan 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Västra Japan S2 78e135cc-7730-4601-90e4-3b3a1d0cdb42
SQL Database Business Edition 25 GB – 75 GB Globalt eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Globalt S2 f303a21a-05f1-4563-b2ad-7523eebc4058
GAMLA OCH NYA BUSINESS EDITION-MÄTARE FÖR S3-NIVÅN
Typ av tjänst Resursnamn Aktuell databasstorlek Aktuell region Gammal resurs-GUID Migrerat regionsnamn Nivå Ny resurs-GUID
SQL Database Business Edition > 75 GB Östra Australien 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Östra Australien S3 56b248d8-543e-4290-ae47-fd8674f5c97f
SQL Database Business Edition > 75 GB Sydöstra Australien baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Sydöstra Australien S3 8fc8af7f-3909-4aae-9682-43f76a019101
SQL Database Business Edition > 75 GB Södra Brasilien 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Södra Brasilien S3 71164b2b-6eb4-4ce9-af84-9f5b9067f66c
SQL Database Business Edition > 75 GB Östra Japan 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Östra Japan S3 7f5d9ed6-3ee7-453c-85a7-8aa5212a949f
SQL Database Business Edition > 75 GB Västra Japan 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Västra Japan S3 0cba612e-f9d6-46f5-b4ea-4f4cb0b3ef96
SQL Database Business Edition > 75 GB Globalt eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Globalt S3 6bafdc11-b964-4895-9d4e-a0e548db1b2b