Nya mätare för SQL Server och BizTalk Server på virtuella Azure-maskiner för Trusted Cloud – USGov

Mellan den 20 juni och 8 juli 2016 kommer vi att tilldela minutbaserad användning för dedikerade 8-kärniga, 16-kärniga, 20-kärniga och 32-kärniga SQL Server- och BizTalk Server-mätare och eliminera användningsmultiplikatorn. Tjänstetaxorna kommer inte att ändras, men du kan komma att behöva ändra dina debiteringsrutiner före den 20 juni 2016, om de förlitar sig på resurs-GUID:r eller mätarnamn. SQL Server- och BizTalk Server-användning på VM-maskiner med 1 kärna, 2 kärnor, 3 kärnor och 4 kärnor fortsätter att avges på den befintliga 4-kärnmätaren.

I .csv-hämtningen för din distribution under denna övergångsperiod kommer du att lägga märke till två rader för varje VM-storlek du har igång: en för användning avgiven på SQL Server- eller BizTalk Server 4-kärnmätaren och en annan för användning på den nya dedikerade mätaren som motsvarar din distributions storlek. Resurs-GUID:erna för SQL Server och BizTalk Server för virtuella maskiner med 8 kärnor, 16 kärnor, 20 kärnor och 32 kärnor kommer att ändras och resursnamnet för den befintliga 4-kärnmätaren kommer också att ändras.

I tabellen nedan visas ändringar av resursnamnen, användningsmultiplikatorer och resurs-GUID som ett resultat av denna övergång. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina program utifrån detta.

Resursnamn VM-storlek Antal kärnor Användningsmultiplikator före den 20 juni 2016 GUID före 20 juni 2016 Nytt resursnamn Användningsmultiplikator från den 20 juni 2016 GUID 20 juni 2016
SQL Server Web A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
A5, D2, D11, D2v2, D11v2
A6, D3, D12, D3v2, D4v2, D12v2
A4, A7, D4, D13, D13v2 4 2 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (8 kärnor) 1 f0185c96-1902-44c9-b4b5-9bf534862606
D14, D5v2, D14v2 8 4 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (16 kärnor) 1 d8f0abe0-ebe9-4181-9239-6b6f9d516e8d
SQL Server Standard A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
A5, D2, D11, D2v2, D11v2
A6, D3, D12, D3v2, D4v2, D12v2
A4, A7, D4, D13, D13v2 4 2 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (8 kärnor) 1 734b802a-0a4e-490c-98dd-a4ca285d835b
D14, D5v2, D14v2 8 4 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (16 kärnor) 1 339fc49d-f3cc-4c6d-83f9-44cf9c0c9d38
SQL Server Enterprise A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
A5, D2, D11, D2v2, D11v2
A6, D3, D12, D3v2, D4v2, D12v2
A4, A7, D4, D13, D13v2 4 2 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (8 kärnor) 1 7f3e1d2c-74d6-4f47-b1f5-f929290ece86
D14, D5v2, D14v2 8 4 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (16 kärnor) 1 2f6d02be-a7f9-4918-96d1-c291793047e6