Hoppa över navigering

Nya mätare för SQL Server och BizTalk Server på virtuella Azure-maskiner

Mellan den 20 juni och 8 juli 2016 kommer vi att tilldela minutbaserad användning för dedikerade 8-kärniga, 16-kärniga, 20-kärniga och 32-kärniga SQL Server- och BizTalk Server-mätare och ta bort användningsmultiplikatorn. Tjänstetaxorna kommer inte att ändras, men du kan komma att behöva ändra dina debiteringsrutiner före den 20 juni 2016, om de förlitar sig på resurs-GUID:r eller mätarnamn. SQL Server- och BizTalk Server-användning på VM-maskiner med 1 kärna, 2 kärnor, 3 kärnor och 4 kärnor fortsätter att avges på den befintliga 4-kärnmätaren.

I .csv-hämtningen för din distribution under denna övergångsperiod kommer du att lägga märke till två rader för varje VM-storlek du har igång: en för användning avgiven på SQL Server- eller BizTalk Server 4-kärnmätaren och en annan för användning på den nya dedikerade mätaren som motsvarar din distributions storlek. Resurs-GUID:erna för SQL Server och BizTalk Server för virtuella maskiner med 8 kärnor, 16 kärnor, 20 kärnor och 32 kärnor kommer att ändras och resursnamnet för den befintliga 4-kärnmätaren kommer också att ändras.

I tabellen nedan visas ändringar av resursnamnen, användningsmultiplikatorer och resurs-GUID som ett resultat av denna övergång. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina program utifrån detta.

Resursnamn VM-storlek Antal kärnor Användningsmultiplikator före den 20 juni 2016 Resurs-GUID före 20 juni 2016 Nytt resursnamn Användningsmultiplikator från den 20 juni 2016 Ny resurs-GUID från och med 20 juni 2016
SQL Server Web A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Web A5, D2, D11, G1, D2v2, D11v2 2 1 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Web A6, D3, D12, G2, D3v2, D4v2, D12v2 4 1 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Web A4, A7, A8, A10, D4, D13, G3, D13v2 8 2 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (8 kärnor) 1 f0185c96-1902-44c9-b4b5-9bf534862606
SQL Server Web A9, A11, D14, G4, D5v2, D14v2 16 4 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (16 kärnor) 1 d8f0abe0-ebe9-4181-9239-6b6f9d516e8d
SQL Server Web D15v2 20 5 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (20 kärnor) 1 c44e509d-63cf-4ee5-8ba2-ad5a6bd6061d
SQL Server Web G5 32 8 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (32 kärnor) 1 7a151b8e-94a0-4df4-9c1a-18c24eaf41cc
SQL Server Standard A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Standard A5, D2, D11, G1, D2v2, D11v2 2 1 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Standard A6, D3, D12, G2, D3v2, D4v2, D12v2 4 1 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Standard A4, A7, A8, A10, D4, D13, G3, D13v2 8 2 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (8 kärnor) 1 734b802a-0a4e-490c-98dd-a4ca285d835b
SQL Server Standard A9, A11, D14, G4, D5v2, D14v2 16 4 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (16 kärnor) 1 339fc49d-f3cc-4c6d-83f9-44cf9c0c9d38
SQL Server Standard D15v2 20 5 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (20 kärnor) 1 8f89de2d-5e65-4560-8d94-208ad84b4881
SQL Server Standard G5 32 8 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (32 kärnor) 1 7a151b8e-94a0-4df4-9c1a-18c24eaf41cc
SQL Server Enterprise A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Enterprise A5, D2, D11, G1, D2v2, D11v2 2 1 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Enterprise A6, D3, D12, G2, D3v2, D4v2, D12v2 4 1 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
SQL Server Enterprise A4, A7, A8, A10, D4, D13, G3, D13v2 8 2 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (8 kärnor) 1 7f3e1d2c-74d6-4f47-b1f5-f929290ece86
SQL Server Enterprise A9, A11, D14, G4, D5v2, D14v2 16 4 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (16 kärnor) 1 2f6d02be-a7f9-4918-96d1-c291793047e6
SQL Server Enterprise D15v2 20 5 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (20 kärnor) 1 f438a8b0-a0a8-4633-8cb1-21daba7270a0
SQL Server Enterprise G5 32 8 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (32 kärnor) 1 b79ddebf-0377-428e-8ecf-830f49e963c6
BizTalk Server Standard A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 53ef88d2-4e29-4b8a-a574-16288e717fe3 BizTalk Server Standard (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
BizTalk Server Standard A5, D2, D11, G1, D2v2, D11v2 2 1 53ef88d2-4e29-4b8a-a574-16288e717fe3 BizTalk Server Standard (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
BizTalk Server Standard A6, D3, D12, G2, D3v2, D4v2, D12v2 4 1 53ef88d2-4e29-4b8a-a574-16288e717fe3 BizTalk Server Standard (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
BizTalk Server Standard A4, A7, A8, A10, D4, D13, G3, D13v2 8 2 53ef88d2-4e29-4b8a-a574-16288e717fe3 BizTalk Server Standard (8 kärnor) 1 54da788c-4da6-413c-9ed6-c6e472a8610b
BizTalk Server Standard A9, A11, D14, G4, D5v2, D14v2 16 4 53ef88d2-4e29-4b8a-a574-16288e717fe3 BizTalk Server Standard (16 kärnor) 1 f0f393c7-b999-46bb-a6a9-fadc085f45ab
BizTalk Server Standard D15v2 20 5 53ef88d2-4e29-4b8a-a574-16288e717fe3 BizTalk Server Standard (20 kärnor) 1 bdce8a99-d717-43f0-b77e-8e70da8abb8f
BizTalk Server Standard G5 32 8 53ef88d2-4e29-4b8a-a574-16288e717fe3 BizTalk Server Standard (32 kärnor) 1 1dd468b5-cac3-4d96-9b28-701adf1853dc
BizTalk Server Enterprise A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 a0288c3e-6174-4520-b867-c57df0068db9 BizTalk Server Enterprise (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
BizTalk Server Enterprise A5, D2, D11, G1, D2v2, D11v2 2 1 a0288c3e-6174-4520-b867-c57df0068db9 BizTalk Server Enterprise (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
BizTalk Server Enterprise A6, D3, D12, G2, D3v2, D4v2, D12v2 4 1 a0288c3e-6174-4520-b867-c57df0068db9 BizTalk Server Enterprise (upp till 4 kärnor) 1 Ingen förändring
BizTalk Server Enterprise A4, A7, A8, A10, D4, D13, G3, D13v2 8 2 a0288c3e-6174-4520-b867-c57df0068db9 BizTalk Server Enterprise (8 kärnor) 1 600d1d78-c335-40ed-8888-ff6c5c91c850
BizTalk Server Enterprise A9, A11, D14, G4, D5v2, D14v2 16 4 a0288c3e-6174-4520-b867-c57df0068db9 BizTalk Server Enterprise (16 kärnor) 1 b8e5143e-bf4e-4cc1-834e-40b25a49a5b9
BizTalk Server Enterprise D15v2 20 5 a0288c3e-6174-4520-b867-c57df0068db9 BizTalk Server Enterprise (20 kärnor) 1 08b5a298-725e-4857-8693-db6e76bcfef5
BizTalk Server Enterprise G5 32 8 a0288c3e-6174-4520-b867-c57df0068db9 BizTalk Server Enterprise (32 kärnor) 1 d5907b69-eb24-4a45-babf-1e34b86ad723