Azure Basic-support

Pilotprogram

Skicka en supportförfrågan

Välkommen till Microsoft Azure Basic-support. Vi erbjuder det här pilotprogrammet till dig och ett begränsat antal andra Azure-kunder i syfte att förbättra supporttjänsterna för Azure. I pilotprogrammet får du möjlighet att se supportfunktioner på förhand och ge oss dina synpunkter om dem.

Azure Basic-supporten är ett tillägg till din befintliga support för Azure, med teknisk hjälp av kunniga Azure-tekniker för Azure-plattformstjänsterna. Även om du inte har ett betalat supportavtal kan du använda Azure Basic-supporten för att snabbt lösa plattformsrelaterade problem. Och för frågor som inte omfattas av pilotprogrammet finns det hjälp att få i Microsofts självhjälpsartiklar eller genom en betalad supportprenumeration.

När du utnyttjar Azure Basic-supporten kan du enkelt skapa en supportförfrågan, spåra din supporthistorik samt visa och hantera detaljerna i varje skickat ärende i Azure Preview Portal.

Vanliga frågor och svar

Så här skapar du en supportförfrågan för Azure

Gå till hjälpen för Microsoft Azure Portal.

Klicka på Create support request (Skapa supportförfrågan). Bladen New support request (Ny supportförfrågan) och Request type (Förfrågantyp) öppnas.

Följ stegen för New support request (Ny supportförfrågan):

 1. REQUEST TYPE (FÖRFRÅGANTYP):

  Välj den typ av problem du har: Technical (Tekniskt), Billing (Fakturering), Quotas (Kvoter), Subscription management (Prenumerationshantering)

 2. SUBSCRIPTION (PRENUMERATION):

  Välj den prenumeration som behöver support.

 3. RESOURCE (RESURS):

  Välj den produkt som behöver support

 4. SUPPORT PLAN (SUPPORTAVTAL):

  Välj Basic (Pilot). Godkänn villkoren och klicka på OK.

  Tips: Du måste godkänna pilotprogrammets villkor första gången du använder Basic-supportavtalet.

 5. PROBLEM CATEGORY (PROBLEMKATEGORI):

  Välj en problemtyp och klicka på OK.

 6. DESCRIPTION (BESKRIVNING):

  Primary contact (Primär kontakt): Kontrollera att e-postadressen är korrekt för förfrågan och ändra den vid behov. Den primära e-postadressen uppdateras inte på kontot.

  Details (Information): Ange så mycket information som möjligt, till exempel fel eller felsökningar du har gjort.

  Timespan (Tidsrymd): Ange datum och tid när incidenten startade. Ange även din tidszon.

  Resource (Resurs): Ange resursens namn och ID.

  Klicka på OK när du är klar.

Incidentrapporten skickas till Microsoft Azure-supportteamet. En supporttekniker svarar dig inom en arbetsdag.

Så här hanterar du supportärenden

Du kan hantera dina befintliga supportärenden genom att klicka på Manage support requests (Hantera supportärenden) på bladet Help + support (Hjälp + support).