Hoppa över navigering

Azure Basic-support

Pilotprogram

Skicka en supportförfrågan

Välkommen till Microsoft Azure Basic-support. Vi erbjuder det här pilotprogrammet till dig och ett begränsat antal andra Azure-kunder i syfte att förbättra supporttjänsterna för Azure. I pilotprogrammet får du möjlighet att se supportfunktioner på förhand och ge oss dina synpunkter om dem.

Azure Basic-supporten är ett tillägg till din befintliga support för Azure, med teknisk hjälp av kunniga Azure-tekniker för Azure-plattformstjänsterna. Även om du inte har ett betalat supportavtal kan du använda Azure Basic-supporten för att snabbt lösa plattformsrelaterade problem. Och för frågor som inte omfattas av pilotprogrammet finns det hjälp att få i Microsofts självhjälpsartiklar eller genom en betalad supportprenumeration.

När du utnyttjar Azure Basic-supporten kan du enkelt skapa en supportförfrågan, spåra din supporthistorik samt visa och hantera detaljerna i varje skickat ärende i Azure Preview Portal.

Vanliga frågor och svar

 • Azure Basic-support är ett pilotprogram som erbjuds ett begränsat antal Azure-kunder. Som en del av pilotprogrammet har Microsoft lagt till supporttjänster i Azure-prenumerationerna. Du får nu teknisk hjälp och vägledning för plattformen av Azure-tekniker på flera olika områden, till exempel installation, konfiguration, anslutningar och produktbuggar.

 • Azure Basic-support är ett kortsiktigt pilotprojekt som avslutas den 31 december 2017.

 • Du kan ha fått antingen en e-postinbjudan eller en inbjudan genom Microsoft Azure Portal.

  Om du har fått inbjudan genom Microsoft Azure Portal så har Azure Basic-supportfunktioner lagts till automatiskt i ditt Azure-konto. När du skapar din första supportförfrågan i Microsoft Azure Portal ombeds du godkänna pilotprogrammets villkor. Du måste godkänna villkoren om du vill aktivera Azure Basic-support.

  Om du har fått en e-postinbjudan om att delta i pilotprogrammet läggs funktionerna för Azure Basic-supporten till på ditt Azure-konto. När du skapar din första supportförfrågan i Microsoft Azure Portal ombeds du godkänna pilotprogrammets villkor. Du måste godkänna villkoren om du vill aktivera Azure Basic-support.

 • Med Azure Basic-support får du fler tekniska supporttjänster och ett sätt att ge feedback på hur du upplever supporten. Med hjälp av Microsoft-experterna kan din organisation göra felsökningar och lösa problem, och därmed få ut mer av Azure och investeringarna i molnet.

 • Gör en supportförfrågan genom att öppna Azure Preview Portal. I portalen kan du skapa en supportförfrågan. Välj kategoritypen Technical (Tekniskt) och supportavtalstypen Basic. Felsökningsstegen visas nedan på den här sidan.

 • Azure Basic-supporten omfattar de flesta supportfrågor som rör plattformen och tekniken. Problem med appar eller lösningar från tredje part omfattas inte av Azure Basic-support. Om ditt problem inte omfattas av pilotprogrammet kan du teckna ett supportavtal för att få hjälp eller läsa självhjälpsdokumentationen online.

 • Support för Azure-prenumerationshantering ingår redan i ditt Azure-konto.

 • Det finns två sätt. I vårt välkomstmeddelande till dig finns det en länk till en kort enkät där du kan dela med dig av dina synpunkter om Azure och support för Azure. När ett supportärende stängs får du dessutom ett e-postmeddelande med en enkät där du kan ge feedback om Azure Basic-supporten. Skicka gärna enkäten, då dina synpunkter är värdefulla och hjälper oss att förbättra våra supporttjänster.

Så här skapar du en supportförfrågan för Azure

Gå till hjälpen för Microsoft Azure Portal.

Klicka på Create support request (Skapa supportförfrågan). Bladen New support request (Ny supportförfrågan) och Request type (Förfrågantyp) öppnas.

Följ stegen för New support request (Ny supportförfrågan):

 1. REQUEST TYPE (FÖRFRÅGANTYP):

  Välj den typ av problem du har: Technical (Tekniskt), Billing (Fakturering), Quotas (Kvoter), Subscription management (Prenumerationshantering)

 2. SUBSCRIPTION (PRENUMERATION):

  Välj den prenumeration som behöver support.

 3. RESOURCE (RESURS):

  Välj den produkt som behöver support

 4. SUPPORT PLAN (SUPPORTAVTAL):

  Välj Basic (Pilot). Godkänn villkoren och klicka på OK.

  Tips: Du måste godkänna pilotprogrammets villkor första gången du använder Basic-supportavtalet.

 5. PROBLEM CATEGORY (PROBLEMKATEGORI):

  Välj en problemtyp och klicka på OK.

 6. DESCRIPTION (BESKRIVNING):

  Primary contact (Primär kontakt): Kontrollera att e-postadressen är korrekt för förfrågan och ändra den vid behov. Den primära e-postadressen uppdateras inte på kontot.

  Details (Information): Ange så mycket information som möjligt, till exempel fel eller felsökningar du har gjort.

  Timespan (Tidsrymd): Ange datum och tid när incidenten startade. Ange även din tidszon.

  Resource (Resurs): Ange resursens namn och ID.

  Klicka på OK när du är klar.

Incidentrapporten skickas till Microsoft Azure-supportteamet. En supporttekniker svarar dig inom en arbetsdag.

Så här hanterar du supportärenden

Du kan hantera dina befintliga supportärenden genom att klicka på Manage support requests (Hantera supportärenden) på bladet Help + support (Hjälp + support).