Namnbyte för Inmatade nätverksloggar i Azure Network Watcher

Med Azure Network Watcher kan du övervaka och diagnostisera nätverkets hälsa och prestanda. Verktygen för nätverksdiagnostik och visualisering ger dig en övergripande vy över ditt nätverk som hjälper dig att förstå, diagnostisera och få insikter om ditt nätverk i Azure.

Den 1 april 2018 får mätaren Inmatade nätverksloggar ett nytt namn. Dessa ändringar påverkar inte mätarens användningsdata, pris eller resurs-GUID. Du kan behöva justera dina rapporter för att anpassa dem till de nya namnkonventionerna. Se information om namnändringar i tabellen nedan.

Lär dig mer på webbsidorna för översikt och prissättning.

Resurs-GUID Tjänstnamn Region Gammalt resursnamn Nytt resursnamn Gammalt EA-portalnamn Nytt EA-portalnamn
1317cfde-fb41-4c4b-ac68-17b3b2c809e6 Network Watcher Tyskland, centrala Inmatade nätverksloggar Insamlade nätverksloggar Inmatade nätverksloggar i Azure Network Watcher – Tyskland, centrala Insamlade nätverksloggar i Azure Network Watcher – Tyskland, centrala
4e202314-2745-4231-9be4-a7845b6a2695 Network Watcher US DoD Inmatade nätverksloggar Insamlade nätverksloggar Inmatade nätverksloggar i Azure Network Watcher – US DoD Insamlade nätverksloggar i Azure Network Watcher – US DoD
3e69b29d-d8e9-439e-8c33-b66966dfe303 Network Watcher USA-förvaltad region Inmatade nätverksloggar Insamlade nätverksloggar Inmatade nätverksloggar i Azure Network Watcher – US Gov Insamlade nätverksloggar i Azure Network Watcher – US Gov