Hoppa till huvudinnehåll

Mätarnamn ändras för Azure Automation

Med Azure Automation får du en molnbaserad automatiserings- och konfigurationstjänst som ger enhetlig hantering i såväl Azure-miljöer som andra miljöer än Azure. Med Azure Automation:

  • Spara tid, minska antalet fel och öka effektiviteten samtidigt som du minskar dina driftskostnader.
  • Automatisera alla dina återkommande, tidskrävande och felbenägna IT-hanteringsuppgifter, i molnet eller lokalt, så att du kan koncentrera dig på arbete som ger ett mervärde för verksamheten.

Den 1 mars 2018 ändras två mätarnamn som hör till Automation i syfte att uppnå enhetlighet. Dessa ändringar påverkar inte mätarens användningsdata, pris eller resurs-GUID. Du kan behöva justera dina rapporter för att anpassa dem till de nya namnkonventionerna. Se namnändringar i tabellen nedan.

Resurs-GUID Gammalt tjänstnamn Nytt tjänstnamn Gammal tjänsttyp Ny tjänsttyp Gammalt resursnamn Nytt resursnamn Gammalt EA-portalnamn Nytt EA-portalnamn
8bf3d30c-b3e3-47e0-bfe3-881522525eed Automatisering och kontroll App Services OMS Tom Hantering av uppdateringar Hantering av uppdateringar Uppdateringshantering i OMS Automation and Control Uppdateringshantering i App Services
0fb93388-dbb5-46ec-ba5f-bde2b8da0891 Automatisering och kontroll App Services OMS Automation Automatiseringsövervakaren Övervakare Automatiseringsövervakaren i OMS Automation and Control Automatiseringsövervakaren i App Services

Lär dig mer på webbsidorna för översikt och prissättning.