Hoppa över navigering

Så uppdaterar du dina rapporter med de nya Azure-mätningsnamnen

 • Stegen som beskrivs nedan kan användas för att filtrera mappningskalkylbladet som vi tillhandahållit för endast de mätare som du använder. Om du vill lära dig mer om förbättringar för mätningsnamn så klickar du här. Obs! Skärmbilderna nedan är tagna från en kundprenumeration. Värdena i varje kolumn kan variera beroende på vilken prenumeration du har.

  1. Ladda ned listan över standardiserade mätare här och spara filen lokalt (t.ex. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Ladda ned en detaljerad användningsöversikt eller skapa en arbetsbok baserad på utdata från ett av API:erna för Azure som är tillgängliga, och spara filen lokalt ( t.ex. c:\AzureUsage.xls). Se ett exempel med en detaljerad användningsfil nedan.
   • Om du är molnlösningsleverantörspartner laddar du ned en användningsbaserad avstämningsfil från Partnercenter. Obs! För närvarande finns inte måttenheten i avstämningsfilen eller CSP-prislistan. Från och med juli 2017 ingår måttenheten både i avstämningsfilen och CSP-prislistan.
   • Om du är direktkund laddar du ned filen ”Version 2 – förhandsversion” från Azure-kontoportalen.
   • Om du är EA-kund laddar du ned användningsinformationsrapporten under Rapporter > Ladda ned användning i Enterprise Portal.
   Exempel på en hämtad csv-fil
  3. Öppna filen ”AzureUsage.xls” och ta bort all data som inte är relaterade till ditt dagliga användande (t.ex. information om utdrag eller etableringsstatus). Byt namnet på kalkylbladet till ”Blad 1” om det inte redan heter ”Blad 1”.
  4. Rensa data i ”AzureUsage.xls” innan du kör en letarad för att tolka ändringar för mätningsnamn.
   1. För att se till att letaraden visar giltiga resultat kan du ta bort citattecknen runt mätnings-ID:t (Resurs-GUID) i ”AzureUsage.xls” med hjälp av funktionen Sök/Ersätt i Excel. Flytta sedan kolumnen för mätnings-ID:t (Resurs-GUID) till vänster så att den blir kolumn A för att underlätta letarader och spara filen. De data som används för jämförelsen bör se ut som de nedan (Notera att variationerna i namnen för mätningsattribut som visas i kolumnrubrikerna i tabellen nedan är baserade på din Azure-prenumeration).
    Skärmbild från en Excel-fil
  5. Öppna filen ”AzureMeterMapping-en.xls” och skapa en vanlig letarad på mätnings-ID:t (Resurs-GUID) i filen ”AzureUsage.xls”.
   1. Lägg till ytterligare en kolumn till höger om A-kolumnen i filen ”AzureMeterMapping-en.xls”.
   2. Ange funktionen för letarad i cell B2: =VLOOKUP(A2,'[AzureUsage.xls]Sheet 1'!$A:$A,1,FALSE)
   3. Filtrera bort värdena ”Ej tillämpligt” från B-kolumnen för att ta bort de mätare du inte använder. Din uppdaterade fil kommer att se ut som exemplet nedan. Filtrerat resultat
   4. Resultaten i filen ”AzureMeterMapping-en.xls” kommer endast att visa de mätare som du använt som finns i din användningsöversikt. Se C- till G-kolumnerna för de gamla konventionerna för mätningsnamn. Se H- till L-kolumnerna för de nya namnkonventionerna.
 • Det här avsnittet innehåller anvisningar om hur du summerar mätarna som du använder för en kombinerad rapport som både visar de gamla och de nya namnen. De här anvisningarna bör följas om du vill se hur dina rapporter kommer att se ut när de nya namnen har implementerats. Om du vill lära dig mer om förbättringar för mätningsnamn så klickar du här. Obs! Skärmbilderna nedan är tagna från en kundprenumeration. Värdena i varje kolumn kan variera beroende på vilken prenumeration du har.

  1. Ladda ned listan över standardiserade mätare här och spara filen lokalt (t.ex. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Ladda ned en detaljerad användningsöversikt eller skapa en arbetsbok baserad på utdata från ett av API:erna för Azure som är tillgängliga, och spara filen lokalt ( t.ex. c:\AzureUsage.xls). Se ett exempel med en detaljerad användningsfil nedan.
   • Om du är molnlösningsleverantörspartner laddar du ned en användningsbaserad avstämningsfil från Partnercenter. Obs! För närvarande finns inte måttenheten i avstämningsfilen eller CSP-prislistan. Från och med juli 2017 ingår måttenheten både i avstämningsfilen och CSP-prislistan.
   • Om du är direktkund laddar du ned filen ”Version 2 – förhandsversion” från Azure-kontoportalen.
   • Om du är EA-kund laddar du ned användningsinformationsrapporten under Rapporter > Ladda ned användning i Enterprise Portal.
   Exempel på en hämtad csv-fil
  3. Öppna filen ”AzureUsage.xls” och ta bort all data som inte är relaterade till ditt dagliga användande (t.ex. information om utdrag eller etableringsstatus).
  4. Rensa data i ”AzureUsage.xls” innan du kör en letarad för att tolka ändringar för mätningsnamn.
   1. För att se till att letaraden visar giltiga resultat kan du ta bort citattecknen runt alla celler i filen ”AzureUsage.xls” med hjälp av funktionen Sök/Ersätt i Excel. Flytta sedan kolumnen för mätnings-ID:t (Resurs-GUID) till vänster så att den blir kolumn A för att underlätta letarader och spara filen. De data som används för jämförelsen bör se ut som de nedan (Notera att variationerna i namnen för mätningsattribut som visas i kolumnrubrikerna i tabellen nedan är baserade på din Azure-prenumeration).
  5. Öppna en ny Excel-fil och ge den namnet ”Usage Summary – New Names.xls”. Spara filen lokalt.
  6. Kopiera och klistra in data från filen ”AzureUsage.xls” till filen ”Usage Summary – New Names.xls” i följande ordning som i exemplet nedan. Kopiera och klistra in data från filen ”AzureUsage.xls”
  7. Skapa en letarad i kolumnerna O–S i filen ”Usage Summary – New Names.xls” för att dra till kolumnerna G–K i filen ”AzureMeterMapping-en.xls”. Ta även med rubrikerna. Se exemplet på skärmbilden nedan. Skärmbild över användningsöversikt
  8. Build a pivot (Skapa en pivot) från filen ”Usage Summary – New Names.xls”.
   1. Följ stegen nedan för att skapa pivottabellen ovan:
    1. Lägg till ett nytt blad till filarbetsboken ”Usage Summary – New Names.xls” och namnge bladet ”After-Before Summary”.
    2. Markera alla celler i filen ”Usage Summary – New Names.xls”.
    3. Klicka på fliken Infoga och välj Pivottabell. Skapa pivottabellen för Efter/Före-sammanfattningsbladet.
    4. Lägg till följande pivottabeller till rader.
     1. Mätnings-ID (Resurs-GUID)
     2. Mätningskategori (Tjänstnamn eller Namn)
     3. Underkategori för mätning (Tjänsttyp eller Typ)
     4. Mätningsnamn (Resursnamn, Resurs, Tjänstresurs)
     5. Mätningsregion (region)
     6. Enhet (Måttenhet)
     7. Ny konvention – Tjänstnamn, Namn eller Mätningskategori
     8. Ny konvention – Tjänsttyp, Typ eller Underkategori för mätning
     9. Ny konvention – Resursnamn, Resurs, Tjänstresurs eller Mätningsnamn
     10. Ny konvention – Mätningsregion eller Region
     11. Ny konvention – Enhet eller Måttenhet
    5. Lägg till fältet Förbrukat antal till Värden som en Summa av förbrukat antal.
    6. Gå till fliken Design och klicka på Rapportlayout. Klicka på Visa i Tabellformat i listrutan.
    7. Högerklicka på varje kolumnrubrik och avmarkera ”Delsumma <rubriknamn>” (t.ex. Delsumma ”Mätningskategori (Tjänstnamn eller namn)”).
  9. Dina slutgiltiga utdata bör se ut som i exemplet nedan: Skärmbild över slutgiltiga utdata
 • Det här avsnittet innehåller anvisningar om hur du summerar mätarna som du använder för en kombinerad rapport som både visar de gamla och de nya namnen. De här anvisningarna bör följas om du behöver fortsätta att använda de gamla namnen i dina rapporter tillfälligt efter att de nya namnen implementerats. Om du vill lära dig mer om förbättringar för mätningsnamn så klickar du här. Obs! Skärmbilderna nedan är tagna från en kundprenumeration. Värdena i varje kolumn kan variera beroende på vilken prenumeration du har.

  1. Ladda ned listan över standardiserade mätare här och spara filen lokalt (t.ex. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Ladda ned en detaljerad användningsöversikt eller skapa en arbetsbok baserad på utdata från ett av API:erna för Azure som är tillgängliga, och spara filen lokalt ( t.ex. c:\AzureUsage.xls). Se ett exempel med en detaljerad användningsfil nedan.
   • Om du är molnlösningsleverantörspartner laddar du ned en användningsbaserad avstämningsfil från Partnercenter. Obs! För närvarande finns inte måttenheten i avstämningsfilen eller CSP-prislistan. Från och med juli 2017 ingår måttenheten både i avstämningsfilen och CSP-prislistan.
   • Om du är direktkund laddar du ned filen ”Version 2 – förhandsversion” från Azure-kontoportalen.
   • Om du är EA-kund laddar du ned användningsinformationsrapporten under Rapporter > Ladda ned användning i Enterprise Portal.
   Exempel på en hämtad csv-fil
  3. Öppna en ny Excel-fil och ge den namnet ”Usage Summary – Old Names.xls”. Spara filen lokalt.
  4. Rensa data i ”AzureUsage.xls” innan du kör en letarad för att tolka ändringar för mätningsnamn.
   1. För att se till att letaraden visar giltiga resultat kan du ta bort citattecknen runt alla celler i filen ”AzureUsage.xls” med hjälp av funktionen Sök/Ersätt i Excel. Flytta sedan kolumnen för mätnings-ID:t (Resurs-GUID) till vänster så att den blir kolumn A för att underlätta letarader och spara filen. De data som används för jämförelsen bör se ut som de nedan (Notera att variationerna i namnen för mätningsattribut som visas i kolumnrubrikerna i tabellen nedan är baserade på din Azure-prenumeration).
  5. Kopiera och klistra in data från filen ”AzureUsage.xls” till filen ”Usage Summary – Old Names.xls” i följande ordning som i exemplet nedan. Kopiera och klistra in data från filen ”AzureUsage.xls”
  6. Skapa en letarad i kolumnerna O–S i filen ”Usage Summary – Old Names.xls” för att dra till kolumnerna B–F i filen ”AzureMeterMapping-en.xls”. Ta även med rubrikerna. Se exemplet på skärmbilden nedan. Skärmbild över användningsöversikt
  7. Build a pivot (Skapa en pivot) från filen ”Usage Summary – Old Names.xls”.
   1. Följ stegen nedan för att skapa pivottabellen ovan:
    1. Lägg till ett nytt blad till filarbetsboken ”Usage Summary – New Names.xls” och namnge bladet ”After-Before Summary”.
    2. Markera alla celler i filen ”Usage Summary – New Names.xls”.
    3. Klicka på fliken Infoga och välj Pivottabell. Skapa pivottabellen för Efter/Före-sammanfattningsbladet.
    4. Lägg till följande pivottabeller till rader.
     1. Mätnings-ID (Resurs-GUID)
     2. Mätningskategori (Tjänstnamn eller Namn)
     3. Underkategori för mätning (Tjänsttyp eller Typ)
     4. Mätningsnamn (Resursnamn, Resurs, Tjänstresurs)
     5. Mätningsregion (region)
     6. Enhet (Måttenhet)
     7. Gammal konvention – Tjänstnamn, Namn eller Mätningskategori
     8. Gammal konvention – Tjänsttyp, Typ eller Underkategori för mätning
     9. Gammal konvention – Resursnamn, Resurs, Tjänstresurs eller Mätningsnamn
     10. Gammal konvention – Mätningsregion eller Region
     11. Gammal konvention – Enhet eller Måttenhet
    5. Lägg till fältet Förbrukat antal till Värden som en Summa av förbrukat antal.
    6. Gå till fliken Design och klicka på Rapportlayout. Klicka på Visa i Tabellformat i listrutan.
    7. Högerklicka på varje kolumnrubrik och avmarkera ”Delsumma <rubriknamn>” (t.ex. Delsumma ”Mätningskategori (Tjänstnamn eller namn)”).
  8. Dina slutgiltiga utdata bör se ut som i exemplet nedan: Skärmbild över slutgiltiga utdata
 • Stegen som beskrivs nedan kan användas för att filtrera mappningskalkylbladet som vi tillhandahållit för endast de mätare som du använder baserat på namnen för mätningsattributen. Du kan utföra de här stegen innan namnändringarna börjar gälla om du inte har användningsdatafilen med mätnings-ID:t (Resurs-GUID). Om du vill lära dig mer om förbättringar för mätningsnamn så klickar du här. Obs! Skärmbilderna nedan är tagna från en kundprenumeration. Värdena i varje kolumn kan variera beroende på vilken prenumeration du har.

  1. Ladda ned listan över standardiserade mätare här och spara filen lokalt (t.ex. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Öppna en ny Excel-fil och namnge den (t.ex. ”Old Names.xls”). Spara filen lokalt. Lägg till följande rubriker, som måste anpassas beroende på din Azure-prenumeration. Se exemplet nedan.
   Skärmbild från en Excel-fil
  3. Lägg till gamla namndata från din fil i filen ”Old Names.xls” baserat på de rubriker du skapat. Se exemplet på skärmbilden nedan. Skärmbild från en Excel-fil
  4. I F-kolumnen i filen ”Old Names.xls” måste du sammanfoga data på varje rad. Ange följande formel i cell F2: =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Se exemplet på skärmbilden nedan.
   Skärmbild från en Excel-fil
   1. Kopiera och klistra in innehållet i kolumn F som endast text. Då tas formlerna bort, men resultaten finns kvar i cellerna. Flytta sedan F-kolumnen till A-kolumnen. Din fil bör se ut ungefär som den nedan.
    Kopiera och klistra in data från filen ”AzureUsage.xls”
  5. Lägg till en kolumn mellan F- och G-kolumnen i filen ”AzureMeterMapping-en.xls”. Upprepa steg 3 och 3i genom att sammanfoga kolumnerna B–F i filen ”AzureMeterMapping-en.xls”. Se exemplet på skärmbilden nedan.
   Skärmbild från en Excel-fil
  6. Lägg till ytterligare en kolumn till höger om G-kolumnen i filen ”AzureMeterMapping-en.xls”.
  7. Build a standard vlookup (Skapa en vanlig letarad) i G-kolumnen i filen ”AzureMeterMapping-en.xls” till A-kolumnen i filen ”Old Names.xls”.
   1. För att skapa en vanlig letarad anger du letaradsfunktionen i H2-cellen: =VLOOKUP(G2,'[Old Names.xls.xlsx]Sheet1'!$A:$A,1,FALSE)
   2. De tidigare namnen kan ha ändrats över tid och detta kan leda till att inga matchningar visas. I din aktuella detaljerade användningsöversikt från Azure-hanteringsportalen hittar du det aktuella namnet på din mätare om en matchning inte kunde göras.
  8. Filtrera H-kolumnen för att ta bort resultaten ”Ej tillämpligt”. När du har filtrerat kommer filen ”AzureMeterMapping-en.xls” att endast visa mätarna i filen ”Old Names.xls”. För att se de nya namnen som arrangerats för mätarna i filen ”Old Names.xls” bläddrar du till höger i arbetsboken och visar kolumnerna I–M. Resultaten visas i exemplet på skärmbilden nedan. Skärmbild över slutgiltiga utdata
 • Stegen som beskrivs nedan kan användas för att filtrera mappningskalkylbladet som vi tillhandahållit för endast de mätare som du använder baserat på namnen för mätningsattributen. Du kan utföra de här stegen efter namnändringarna har börjat gälla om du inte har användningsdatafilen med Mätnings-ID:t (Resurs-GUID). Om du vill lära dig mer om förbättringar för mätningsnamn så klickar du här. Obs! Skärmbilderna nedan är tagna från en kundprenumeration. Värdena i varje kolumn kan variera beroende på vilken prenumeration du har.

  1. Ladda ned listan över standardiserade mätare här och spara filen lokalt (t.ex. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Öppna en ny Excel-fil och namnge den (t.ex. ”New Names.xls”). Spara filen lokalt. Lägg till följande rubriker, som måste anpassas beroende på din Azure-prenumeration. Se exemplet nedan.
   Skärmbild från en Excel-fil
  3. Lägg till nya namndata från din fil till filen ”New Names.xls” baserat på de rubriker du skapat. Se exemplet på skärmbilden nedan. Skärmbild från en Excel-fil
  4. I F-kolumnen i filen ”New Names.xls” behöver du sammanfoga data i varje rad. Ange följande formel i cell F2: =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Se exemplet på skärmbilden nedan.
   Skärmbild från en Excel-fil
   1. Kopiera och klistra in innehållet i kolumn F som endast text. Då tas formlerna bort, men resultaten finns kvar i cellerna. Flytta sedan kolumn F till kolumn A. Kopiera och klistra in data från filen ”AzureUsage.xls”
  5. I L-kolumnen i filen ”AzureMeterMapping-en.xls” repeterar du steg 4 genom att sammanfoga kolumnerna G–K. Se exemplet på skärmbilden nedan.
   Skärmbild från en Excel-fil
  6. Build a standard vlookup (Skapa en vanlig letarad) i G-kolumnen i filen ”AzureMeterMapping-en.xls” till A-kolumnen i filen ”Old Names.xls”.
   1. För att skapa en vanlig letarad anger du letaradsfunktionen i H2-cellen: =VLOOKUP(G2,'[Old Names.xls.xlsx]Sheet1'!$A:$A,1,FALSE)
   2. De tidigare namnen kan ha ändrats över tid och detta kan leda till att inga matchningar visas. I din aktuella detaljerade användningsöversikt från Azure-hanteringsportalen hittar du det aktuella namnet på din mätare om en matchning inte kunde göras.
  7. Filtrera M-kolumnen för att ta bort resultaten ”Ej tillämpligt”. När du har filtrerat kommer filen ”AzureMeterMapping-en.xls” att endast visa mätarna i filen ”New Names.xls”. För att se de gamla namnen som anpassats för mätarna i filen ”New Names.xls” bläddrar du till vänster i arbetsboken för att visa kolumnerna B–F. Resultaten visas i exemplet på skärmbilden nedan. Skärmbild över slutgiltiga utdata
 • Om du har fler frågor angående ändringarna för namn för mätningsattribut kan du kontakta Azure-supporten.