Så uppdaterar du dina rapporter med de nya Azure-mätningsnamnen