Hoppa över navigering

Förbättringar för mätningsnamn

Vi kommer att börja med standardiserade namn för Azure-mätarattribut, baserat på kundfeedback. När datumet närmar sig kommer vi att höra av oss via e-post och via den här webbplatsen. De här ändringarna kommer att göra det lättare för dig att hantera Azure-resurser och att skapa enhetlig taxonomi mellan funktionssidorna på Azure-webbplatsen, detaljerade användningsdata som laddas ned från hanteringsportalen samt fakturor. De här ändringarna kommer inte att påverka mätarens användningsdata, pris eller unika identifierare (angiven som Mätnings-ID eller resurs-GUID, beroende på din Azure-prenumeration). Du kan behöva justera dina rapporter för att anpassa dem till de nya namnkonventionerna.

Följande tabell innehåller exempel på förbättrade mätningsnamn. De alternativa namnen för mätningsattributen visas inom parentes som referens.

format för mätningsnamn mätnings-ID (resurs-guid) mätningskategori (tjänstnamn eller namn) underkategori för mätning (tjänsttyp eller typ) mätningsnamn (resursnamn, resurs, tjänstresurs) mätningsregion (region) enhet (måttenhet)
Gammal konvention a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd Datatjänster SQL Database Standard-S0-databasdagar Dagar
Ny konvention SQL Database Standard S0 SQL DB 1 dag
Gammal konvention 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Storage Geo-redundant Standard-IO – Tabell/kö (GB) GB
Ny konvention Storage Tabeller och köer GR Storage 1 GB
Gammal konvention 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 Virtual Machines A1 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA Timmar
Ny konvention Virtual Machines Standard-A-serien A1 Windows-VM Centrala USA 1 timme
Gammal konvention 6c5c3140-e894-4ecf-aacc-60137b0bc93b Nätverk Dataöverföring ut (GB) Gov (US) GB
Ny konvention Bandbredd Dataöverföring ut USA-förvaltad region 1 GB

Ladda ned ett detaljerat kalkylblad som innehåller alla mätare samt deras före/efter-attributsvärden. Den här listan kommer att uppdateras varje månad till dess att ändringen implementerats i produktionen, så kom tillbaka för uppdateringar med jämna mellanrum före distributionen. Använd mappningarna i den här filen om du fortsätter att rapportera med de gamla namnen.

För att förenkla den här övergången har vi även skapat anvisningar som hjälper dig att uppdatera rapporter som använder sig av namn för mätningsattribut.

Om du har fler frågor angående ändringarna för namn för mätningsattribut kan du kontakta Azure-supporten.