SLA för Virtual Machines

Senast uppdaterad: Mars 2018

  • För alla virtuella maskiner som har två eller flera instanser som distribueras över två eller flera tillgänglighetszoner i samma Azur-region garanterar vi att du har Virtuell Maskin Konnektivitet till minst en instans, minst 99,99% av tiden.
  • För alla Virtuella Maskiner som har två eller flera instanser driftsatta i samma Tillgänglighetskonfiguration garanterar vi Virtuell Maskin-anslutning till åtminstone en instans minst 99,95 % av tiden.
  • För alla Virtuella Maskiner med enskilda instanser som använder Premium Storage för alla operativsystem- och datadiskar garanterar vi Virtuell Maskin-anslutning på minst 99,9 %.

Versionshistorik

1.8 Senast uppdaterad: Mars 2018
Versionsmeddelande: Tillagd SLA för virtuella maskiner distribuerade över två eller flera tillgänglighetszoner.

1.7 Senast uppdaterad: Mars 2018
Versionsmeddelande: Borttagen uteslutande för driftstopp i samband med Single-instans virtuella maskiner underhåll

1.6 Senast uppdaterad: April 2017
Versionsmeddelande: Lade till ”X 100” i formlerna för tillgänglig månatlig drifttid för att rätta ett skrivfel.

1.5 Senast uppdaterad: mars 2017
Versionsmeddelande: Förbättrade SLA genom att lägga till 100 % servicekreditgaranti om drifttiden sjunker under 95 %, och tog bort temporära diskar från kravet på att ha premiumlagring på enskild instans-SLA.

1.4 Senast uppdaterad: November 2016
Versionsmeddelande: Uppdateringar gällande maximalt tillgängliga minuter

1.3 Senast uppdaterad: November 2016
Versionsmeddelande: Ett nytt SLA för Virtuell Maskin med enskild instans har lagts till

1.2 Senast uppdaterad: Juli 2016
Versionsmeddelande: SLA har uppdaterats och innehåller nu Anslutningar av Virtuella Maskiner

1.1 Senast uppdaterad: April 2016
Versionsmeddelande: Flyttade avsnittet Virtuella Maskiner från Molntjänster SLA till Virtuella Maskiner SLA

1.0 Senast uppdaterad: mars 2015