SLA för Lagringskonton

Senast uppdaterad: Mars 2019

  • Vi garanterar att minst 99,99 % (99,9 % för nivån för lågfrekvent åtkomst) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att läsa data från konto med läsåtkomst för geografiskt redundant lagring (RA-GRS), förutsatt att misslyckade försök att läsa data från den primära regionen gör ett nytt försök på den sekundära regionen.
  • Vi garanterar att minst 99,9 % (99 % för nivån för lågfrekvent åtkomst) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att läsa data från konton för lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS).
  • Vi garanterar att minst 99,9 % av tiden (99 % för nivån för lågfrekvent åtkomst) kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att skriva data till konton för lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS) och konton med läsåtkomst för geografiskt redundant lagring (RA-GRS).

Versionshistorik

1.4 Senast uppdaterad: Mars 2019
Versionsmeddelande: Uppdaterat SLA för de nyligen introducerade Blockbloblagringskontona.

1.3 Senast uppdaterad: December 2017
Versionsmeddelande: “Lågfrekvent åtkomstnivå” har uppdaterats och definitioner för “Frekvent åtkomstnivå” har lagts till.

1.2 Senast uppdaterad: April 2017
Versionsmeddelande: Uppdaterade SLA till att återge garantier för Azurefillagring.

1.1 Senast uppdaterad: April 2016
Versionsmeddelande: Uppdaterad SLA för det nya introducerade Bloblagringskonton med nivån Kall åtkomst.

1.0 Senast uppdaterad: maj 2015