Hoppa över navigering

SLA för Service Fabric

Senast uppdaterad: Mars 2016

Service Fabric är en gratis tjänst, och saknar därmed SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten för ditt Service Fabric-kluster baseras på de underliggande virtuella datorernas SLA och de lagringsresurser som används. Mer information finns i SLA för Virtual Machine och SLA för Storage.