SLA för Service Bus

Senast uppdaterad: Augusti 2017

  • För Service Bus Relays garanterar vi att korrekt konfigurerade program är tillgängliga för att upprätta en anslutning till en driftsatt Relay minst 99,9 % av tiden.
  • För Service Bus Queues och Topics garanterar vi att korrekt konfigurerade program kan skicka eller ta emot meddelanden eller utföra andra åtgärder på en driftsatt Queue eller Topic minst 99,9 % av tiden.

Versionshistorik

1.1 Senast uppdaterad: Augusti 2017
Versionsmeddelande: SLA för Notification Hubs och Event Hubs har flyttats till egna sidor.

1.0 Senast uppdaterad: maj 2015