SLA för Managed Disks

Senast uppdaterad: februari 2017

Hanterade diskar saknar SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten av hanterade diskar bygger på den underliggande lagring som används och den virtuella maskin som den är kopplad till. Mer information finns i Virtual Machines och Storage SLA.