SLA för Azure-behållartjänst

Azure-behållartjänsten är en kostnadsfri tjänst och har därför inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Tillgängligheten för Azure Container Service baseras på serviceavtalet för de underliggande virtuella datorer som används. Mer information finns i serviceavtalet för Virtual Machines