SLA för Behållarregister

Senast uppdaterad: mars 2017

Azure Container Registry är en gratistjänst. Den har därför inget SLA med ekonomisk koppling. För tillgängligheten för underliggande lagring gäller dock Storage SLA. Se Storage SLA för mer information.