SLA för Cognitive Services

Senast uppdaterad: mars 2017

  • Vi garanterar att Cognitive Services är tillgängligt 99,9 % av tiden. Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt.

Versionshistorik

1.1 Senast uppdaterad: mars 2017
Versionsmeddelande: Tog bort referenser till Standardnivån.

1.0 Senast uppdaterad: Juli 2016