SLA för Visual Studio App Center

Senast uppdaterad: November 2017

  • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra byggåtgärder med hjälp av Visual Studio App Center Byggtjänst.
  • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra teståtgärder med hjälp av Visual Studio App Center Testningstjänst.
  • Vi garanterar en tillgänglighet på minst 99,9 % för att köra push-meddelandeåtgärder med hjälp av Visual Studio App Center Push-meddelandetjänst.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för tjänsterna.