Hoppa över navigering

Sekretesspolicy för Microsoft Cloud Germany

Uppdaterades senast: oktober 2016

Denna sekretesspolicy gäller Microsoft Cloud Germany-onlinetjänsterna och relaterade erbjudanden som visar eller länkar till detta meddelande (”German Online Services”). Policyn reglerar sekretessförfaranden för både Microsoft och dataförvaltaren (T-Systems International GmbH, ett dotterbolag till Deutsche Telekom AG) (gemensamt kallade ”vi” eller ”oss”) med avseende på German Online Services.

Microsofts marknadsföringswebbplatser och andra offentliga webbplatser associerade med German Online Services regleras av sekretesspolicyn för Microsoft.com.

Många tjänster i German Online Services är avsedda för användning av organisationer. Om du använder en e-postadress som du har fått från en organisation som du har anknytning till, t.ex. som anställd eller som elev på en skola, för att komma åt German Online Services, kan ägaren av domänen som är kopplad till din e-postadress: (i) kontrollera och administrera ditt German Online Services-konto och (ii) komma åt och bearbeta dina data, inklusive innehållet i din kommunikation och dina filer. Din användning av German Online Services kan omfattas av din organisations policyer, om sådana finns. Om din organisation administrerar din användning av German Online Services vänder du dig till din administratör vid sekretessrelaterade frågor. Vi ansvarar inte för våra kunders sekretess- eller säkerhetsförfaranden, som kan skilja sig från dem som beskrivs i denna sekretesspolicy.

När du använder sociala funktioner i German Online Services kan andra användare i ditt nätverk se en del av din aktivitet. Mer information om sociala funktioner och andra funktioner finns i dokumentationen för onlinetjänsten.

Via German Online Services kan du köpa, prenumerera på eller använda andra produkter och onlinetjänster från Microsoft eller tredje parter med en annan sekretesspraxis. Sådana andra produkter och onlinetjänster regleras av deras respektive sekretesspolicy och sekretessbestämmelser.

Kundinformation

Kunddata används endast i syfte att tillhandahålla German Online Services till kunden, samt för därtill relaterade ändamål. Vi kan till exempel använda kunddata för att tillhandahålla en personligt anpassad upplevelse, förbättra tjänsternas tillförlitlighet, bekämpa skräppost och annan skadlig kod eller för att förbättra funktioner i German Online Services. Vi använder inte kunddata och vi samlar inte in information i reklamsyfte eller för liknande kommersiella ändamål. ”Kunddata” syftar på alla data, inklusive alla text-, ljud-, video- eller bildfiler, samt programvara som tillhandahålls av dig, eller på uppdrag av dig, eller av dina slutanvändare genom användningen av German Online Service. Kunddata är inte administratörsdata, betalningsdata eller supportdata.

Dataförvaltare styr all åtkomst till kunddata förutom åtkomst som initieras av dig eller dina slutanvändare. Microsoft (inklusive Microsofts underleverantörer) har inte åtkomst till kunddata, förutom i följande fall:

  1. När sådan åtkomst beviljas av dataförvaltaren i syfte att Microsoft ska kunna lösa en kunds supportincident eller problem med German Online Services eller om sådan åtkomst krävs för att Microsoft ska kunna underhålla eller förbättra German Online Services. I dessa begränsade fall beviljar dataförvaltaren endast sådan åtkomst under den tid som krävs för att lösa problemet. Dataförvaltaren kan övervaka den beviljade åtkomsten och dra tillbaka den när problemet har åtgärdats. Eller
  2. När du beviljar sådan åtkomst direkt till Microsoft för att få hjälp med att lösa en kunds supportincident (t.ex. genom att dela skrivbordet med en Microsoft-supporttekniker eller genom att skicka en fil i ett e-postmeddelande till en Microsoft-supporttekniker).

Mer information om de funktioner som ger dig kontroll över kunddata finns i dokumentationen för German Online Service.

Administratörsinformation

Administratörsdata är information som du uppger till oss när du loggar in till, köper eller administrerar German Online Services. Administratörsdata kan vara namnet, adressen, telefonnumret och e-postadressen som du uppger, samt annan användningsinformation relaterad till ditt konto och administrativa data, t.ex. de kontroller du väljer, som är associerade med ditt konto. Vi använder administratörsdata för att tillhandahålla German Online Services, för att genomföra transaktioner, underhålla kontot samt för att identifiera och förhindra bedrägeri.

Microsoft kan använda administratörsdata för att kontakta dig och ge dig information om ditt konto, prenumerationer, fakturering och uppdateringar av German Online Services, t.ex. information om nya funktioner, säkerhet och andra tekniska aspekter. Vi kan även kontakta dig vid förfrågningar från tredje part rörande användningen av German Online Services, på det sätt som anges i ditt avtal. Du kan inte säga upp prenumerationen på den här typen av kommunikation som inte är marknadsföringsrelaterad.

Beroende på dina kontaktinställningar kan Microsoft även kontakta dig angående information och erbjudanden om andra produkter och tjänster, eller dela din kontaktinformation med Microsofts partner. Du kan hantera dina kontaktinställningar eller uppdatera din kontoinformation i din kontoprofil.

Administratörsdata kan också omfatta kontaktinformation om dina kolleger och vänner om du samtycker till att uppge sådan information till Microsoft. Microsoft använder endast dessa uppgifter för att skicka inbjudningar om att använda German Online Services. Kommunikationen med dessa personer kan innehålla information om dig, t.ex. ditt namn och din profilbild.

Betalningsinformation

Kunder som handlar online uppmanas att lämna information som till exempel betalningsinstrumentets nummer (t.ex. kreditkortsnummer), namn och faktureringsadress, säkerhetskoden som är associerad med betalningsinstrumentet, momsregistreringsnummer och andra ekonomiska uppgifter (”betalningsdata”). Vi använder betalningsdata för att genomföra transaktioner, samt för att förhindra bedrägeri. När du uppger betalningsdata medan du är inloggad lagrar vi informationen för att förenkla framtida transaktioner.

Du kan uppdatera eller ta bort information om betalningsinstrument associerade med ditt Microsoft-konto genom att logga in på https://commerce.microsoft.com. Du kan ta bort information om betalningsinstrument associerade med andra konton genom att kontakta kundtjänst. När du har avslutat ditt konto eller tagit bort betalningsinstrumentet kan Microsoft dock behålla informationen om betalningsinstrumentet så länge som det rimligen krävs för att slutföra transaktioner, uppfylla Microsofts juridiska krav och rapporteringskrav, samt för att upptäcka och förhindra bedrägeri.

Supportinformation

Supportdata är den information som vi samlar in när du kontaktar Microsoft för att be om support. Dessa data innehåller information som du skickar i en supportbegäran eller som du uppger när du kör en automatiserad felsökare. De kan också innehålla information om maskinvara, programvara och annan information som samlas in i samband med supportincidenten, t.ex. kontaktuppgifter eller autentiseringsinformation, anpassning av chattsessioner, information om datorns och programmets tillstånd när felet uppstod och under diagnostikprocessen, system- och registerdata om programvaruinstallationer och maskinvarukonfigurationer, samt filer för felspårning. Förutom att använda supportdata för att lösa din supportincident använder vi supportdata för att hantera, förbättra och anpassa våra produkter och tjänster.

Support ges via telefon, e-post eller chatt. Med ditt tillstånd kan vi använda Fjärråtkomst för att tillfälligt navigera på din dator, och för vissa tjänster i German Online Services kan du lägga till en supporttekniker som en behörig användare under en begränsad tid och bevilja åtkomst till diagnostikdata som gör det lättare att lösa en supportincident. Telefonkonversationer, chattsessioner och fjärråtkomstsessioner med vår supportpersonal kanske spelas in eller övervakas.

Efter ett avslutat supportärende kanske vi skickar dig en enkät om din upplevelse och våra erbjudanden. Om du inte vill ha supportenkäter måste du välja bort det oberoende av annan kommunikation med Microsoft. Det gör du genom att kontakta supporten eller via informationen i e-postmeddelandets sidfot. Kontakta oss genom att använda vårt webbformulär om du vill kontrollera och redigera personlig information som har samlats in via våra supporttjänster.

Vissa företagskunder nyttjar erbjudanden för utökad support (t.ex. Premiumkunder). Sådana erbjudanden omfattas av separata avtalsvillkor och principer.

Cookies och liknande tekniker

Vi kan använda cookies (små textfiler som en webbtjänst placerar på en enhets hårddisk) eller liknande tekniker för att tillhandahålla German Online Services. Cookies och liknande tekniker som webb-beacons kan till exempel användas för att lagra en användares preferenser och inställningar, för att samla in webbanalyser, autentisera användare och upptäcka bedrägerier. Förutom de cookies som vi kan använda när du besöker våra webbplatser kan tredje parter som vi har anlitat för att utföra vissa tjänster åt oss, t.ex. webbplatsanalyser, också använda cookies när du besöker våra webbplatser. Mer information om hur du hanterar cookies och liknande tekniker finns i dokumentationen till din webbläsare. Dina cookie-inställningar kan påverka din användning av German Online Services.

Lokal programvara

Vissa tjänster i German Online Services kan kräva, eller kan förbättras med, installationen av lokal programvara (t.ex. agenter eller enhetshanteringsprogram) på en enhet. Det här avsnittet i sekretesspolicyn reglerar din användning av lokal programvara som tillhandahålls av Microsoft för användning med de tjänster i German Online Services som inte har egna sekretesspolicyer.

Med ditt samtycke kan den lokala programvaran överföra (i) data, som kan innefatta kunddata, från en enhet till eller från German Online Services; eller (ii) loggar eller felrapporter till Microsoft för felsökningsändamål. Den lokala programvaran kan också samla in data om programvarans eller German Online Services användning och prestanda som kan skickas till Microsoft och analyseras i syfte att förbättra kvaliteten, säkerheten och integriteten i våra produkter och tjänster.

Användning av underleverantörer

Microsoft kan anlita underleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Sådana underleverantörer har endast tillåtelse att använda data från German Online Services i syfte att leverera de tjänster som Microsoft har anlitat dem för och inte för något annat ändamål. Microsofts underleverantörer omfattas av samma begränsningar gällande åtkomst till kunddata som Microsoft (se ovan).

Dataförvaltaren får inte anlita underleverantörer utan kundens skriftliga tillstånd. Dataförvaltaren kan använda vissa tyska dotterbolag i enlighet med avtalet mellan dig och dataförvaltaren och ska tillse att sådana dotterbolag uppfyller gällande krav, samt att alla kunddata behandlas i enlighet med tysk lagstiftning.

Utlämnande av data

Eftersom Microsoft inte har åtkomst till kunddata förutom då sådan åtkomst beviljas och övervakas av dataförvaltaren eller kunden, varken kan eller kommer Microsoft att lämna ut kunddata till en tredje part (inklusive brottsbekämpande myndigheter) utan ditt eller dataförvaltarens medgivande.

Om Microsoft får en förfrågan från en tredje part om att lämna ut kunddata meddelar vi den tredje parten att vi inte har åtkomst till informationen och uppmanar den tredje parten att kontakta dataförvaltaren och/eller dig.

Dataförvaltaren lämnar inte ut kunddata till tredje parter förutom (1) på uppmaning av dig, (2) så som beskrivs i avtalet mellan dig och dataförvaltaren eller (3) då det krävs enligt tysk lagstiftning.

Dataförvaltaren lämnar inte ut kunddata till brottsbekämpande myndigheter såvida det inte krävs enligt tysk lagstiftning. Om dataförvaltaren beordras att lämna ut kunddata till en brottsbekämpande myndighet meddelas du utan dröjsmål och erhåller en kopia av begäran, under förutsättning att dataförvaltaren har rätt att lämna ut sådan information.

Vid andra förfrågningar från en tredje part till dataförvaltaren om att lämna ut kunddata (t.ex. förfrågningar från kundens slutanvändare) informeras du utan dröjsmål, under förutsättning att dataförvaltaren har rätt att lämna ut informationen enligt lag. Om dataförvaltaren inte är tvungen att lämna ut kunddata enligt lag avslår dataförvaltaren begäran. Om begäran är legitim och dataförvaltaren kan bli tvingad att lämna ut den begärda informationen uppmanar dataförvaltaren den tredje parten att be dig om kundinformationen. Om ett datasubjekt begär åtkomst till sina data vidarebefordrar dataförvaltaren förfrågan till dig.

Med reservation för ovanstående lämnar dataförvaltaren inte ut eller beviljar följande till tredje part: (1) direkt, indirekt, eller obunden åtkomst till kunddata; (2) plattformskrypteringsnycklarna som används för att skydda kunddata eller verktyg som kan användas för att bryta sådan kryptering; eller (3) någon form av åtkomst till kunddata om det kommer till dataförvaltarens kännedom att sådana data används för andra syften än de som anges i begäran.

Om inte annat följer av informationen ovan kan vi komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till den tredje parten.

Vi lämnar inte ut administratörsdata, betalningsdata eller supportdata till någon utanför Microsoft, dataförvaltaren eller våra respektive dotterbolag och filialer förutom (1) på uppmaning av dig, (2) med tillstånd från en slutanvändare, (3) på det sätt som beskrivs här eller i ditt avtal eller (4) i enlighet med lagen. Vi kan komma att lämna ut administratörsdata eller betalningsdata till tredje part i syfte att förhindra bedrägerier eller för att behandla betalningstransaktioner.

Via German Online Services kan du köpa, prenumerera på eller använda tjänster, program och innehåll från andra företag än Microsoft (”erbjudanden från tredje part”). Om du väljer att köpa, prenumerera på eller använda ett erbjudande från en tredje part kan vi behöva lämna ut dina administratörsdata eller betalningsdata till den tredje parten. Beroende på dina kontaktinställningar kan den tredje parten använda dina administratörsdata för att skicka reklam och marknadsföring till dig. Användningen av den informationen och din användning av erbjudandet från den tredje parten regleras av den tredje partens sekretesspolicyer.

Säkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda din personliga information. Vi har implementerat och vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller modifiering; obehörigt utlämnande eller åtkomst; eller olaglig förstörelse.

Mer information om säkerheten i German Online Services finns på Säkerhetscenter för German Online Services eller i dokumentationen.

Dataplats

Kunddata lagras endast i Tyskland. German Online Services kontrollerar eller begränsar inte de regioner som du eller dina slutanvändare kan komma åt eller flytta kunddata från. När Microsoft beviljas åtkomst till kunddata av dataförvaltaren eller av dig (i de fall som beskrivs ovan) kan Microsoft komma åt data utanför Tyskland, i enlighet med de begränsningar och åtaganden som beskrivs i ditt avtal (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler).

Förhandsversioner

Microsoft kan erbjuda förhandsversioner, betaversioner eller andra förhandsfunktioner och förhandstjänster (”förhandsversioner”) för valfri utvärdering. I förhandsversioner kan begränsade eller andra sekretess- och säkerhetsåtgärder användas än dem som normalt finns i German Online Services. Microsoft kan kontakta dig och be om din feedback om förhandsversionen eller fråga om ditt intresse av att använda den kommersiella utgåvan när den blir tillgänglig.

Ändringar i den här sekretesspolicyn

Vi kan ibland uppdatera våra sekretesspolicyer baserat på feedback från kunder eller ändringar i German Online Services. När vi uppdaterar en sekretesspolicy ändrar vi datumet vid ”senast uppdaterad” överst i policyn. I samband med viktiga ändringar i sekretesspolicyn eller i hur vi använder information relaterad till German Online Services meddelar vi dig antingen genom att publicera ett meddelande om ändringarna innan de börjar gälla eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. I händelse av en konflikt mellan villkoren i ett avtal mellan dig och Microsoft eller dataförvaltaren och denna sekretesspolicy gäller villkoren i avtalet. Vi rekommenderar att du regelbundet läser sekretesspolicyn för de produkter eller tjänster som du använder så att du vet hur vi skyddar informationen i German Online Services.

Så här kontaktar du oss

Vi tar gärna emot dina kommentarer. Om du anser att Microsoft inte följer sekretesspolicyn eller uppfyller sina säkerhetsåtaganden kan du kontakta oss via vår kundsupport eller via webbformuläret för sekretessärenden. Vår adress är:

Microsoft German Online Services Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited är vår dataskyddsrepresentant för EU och Schweiz. Dataskyddsansvariga hos Microsoft Ireland Operations Limited nås på följande adress:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Kontaktuppgifter till Microsoft i ditt land eller din region finns på http://www.microsoft.com/worldwide/.

Sekretessrepresentanten för dataförvaltare kan nås på följande adress:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Germany
Datenschutz@telekom.de