Hoppa till huvudinnehåll

Microsoft Cloud Germany Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Oktober 2016

Denna integritetspolicy gäller för onlinetjänster hos Microsoft Cloud Germany och relaterade erbjudanden som visar eller länkar till detta meddelande ("de tyska Onlinetjänsterna"). Det reglerar sekretesspraxis hos både Microsoft och Dataförvaltaren (T-Systems International GmbH, ett dotterbolag till Deutsche Telekom AG) (gemensamt "vi" eller "oss") med avseende på de tyska Onlinetjänsterna.

Microsofts marknadsplatser och andra offentliga webbplatser kopplade till de tyska Onlinetjänsterna regleras av integritetspolicyn för Microsoft.com.

Många tyska Onlinetjänster är avsedda att användas av organisationer. Om du använder en e-postadress som tillhandahålls av en organisation som du är ansluten till, exempelvis en arbetsgivare eller en skola, för att besöka de tyska Onlinetjänsterna får ägaren av den domän som är kopplad till din e-postadress göra följande: (I) Kontrollera och administrera ditt konto för de tyska onlinetjänsterna, samt (ii) tillgå och bearbeta dina data, inklusive innehållet i din kommunikation och dina filer. Din användning av de tyska Onlinetjänsterna kan vara föremål för din organisations policy, om den har en. Om din organisation hanterar din användning av de tyska Onlinetjänsterna, vänligen skicka dina personuppgifter till din administratör. Vi är inte ansvariga för våra kunders integritets- eller säkerhetspraxis, vilket kan skilja sig från vad som anges i denna integritetspolicy.

När du använder sociala funktioner i de tyska Onlinetjänsterna kan andra användare i ditt nätverk se någon av dina aktiviteter. För mer information om sociala funktioner och andra funktioner ska du läsa dokumentationen som hör till Onlinetjänsterna.

Med de tyska Onlinetjänsterna kan du köpa, prenumerera på eller använda andra produkter och Onlinetjänster från Microsoft eller tredje man med olika sekretesspraxis, och de andra produkterna och Onlinetjänsterna regleras av deras respektive sekretessvillkor och -policyer.

Kunddata

Kunddata kommer endast att användas för att tillhandahålla kunden de tyska Onlinetjänsterna, inklusive syften som är förenliga med att tillhandahålla dessa tjänster. Till exempel kan vi använda Kunddata för att tillhandahålla en personlig upplevelse, förbättra servicens pålitlighet, bekämpa skräppost eller annan malware eller förbättra funktioner och funktionalitet hos de tyska Onlinetjänsterna. Vi kommer inte använda Kunddata eller härleda information från dessa i reklamsyfte eller liknande kommersiellt syfte. Med ”Kunddata” avses alla data, inklusive alla text-, ljud-, video- eller bildfiler, och programvara som du eller dina slutkunder tillhandahåller oss, eller som vi får å dina eller deras vägnar, genom användning av de tyska Onlinetjänsterna. Kunddata är inte Administratörsdata, Betalningsdata eller Supportdata.

Dataförvaltaren kommer att kontrollera all tillgång till Kunddata annat än tillträde initierad av dig eller dina slutanvändare. Microsoft (inklusive Microsofts underleverantörer) har inte tillgång till Kunddata utom:

  1. När sådan åtkomst beviljas av Dataförvaltaren för det begränsade syftet att Microsoft vill lösa en kundsupportincident eller ett problem med de tyska Onlinetjänsterna eller där sådan åtkomst krävs för att Microsoft ska kunna utföra underhåll eller förbättringar av de tyska Onlinetjänsterna. Under de begränsade omständigheterna kommer Dataförvaltaren endast att bevilja sådan åtkomst under den tid som är nödvändig för att lösa problemet. Dataförvaltaren kommer att övervaka tillgången som ges och avsluta åtkomsten när problemet är löst. Eller:
  2. När sådan åtkomst beviljas av dig direkt till Microsoft för att hjälpa till att lösa en kundsupportincident (till exempel, dela skrivbord med en Microsoft-supportingenjör eller skicka en Microsoft-supportingenjör till en fil).

För mer information om funktioner och funktionalitet som gör att du kan kontrollera Kunddata, läs dokumentation som är specifik för den tyska Onlinetjänsten.

Administratörsdata

Med Administratörsdata avses information som tillhandahålls Microsoft under registrering, köp eller administrering av de tyska Onlinetjänsterna. Administratörsdata inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress du anger, samt aggregerad användningsinformation relaterad till ditt konto och administrativa data, till exempel de kontroller du väljer som är kopplade till ditt konto. Vi använder Administratörsdata för att tillhandahålla de tyska Onlinetjänsterna, slutföra transaktioner, ge service åt kontot och upptäcka och förebygga bedrägerier.

Vi kan komma att använda Administratörsdata för att kontakta dig för att ge dig information om ditt konto, prenumerationer, fakturering och uppdateringar av de tyska Onlinetjänsterna, inklusive information om säkerhet eller nya funktioner, säkerhet eller andra tekniska ärenden. Vi kan också kontakta dig angående tredjepartsförfrågningar som vi mottar om användning av de tyska Onlinetjänsterna, som beskrivs i ditt avtal. Du kommer inte kunna avregistrera dig från dessa kommunikationer som inte är marknadsföring.

Beroende på dina kontaktinställningar kan Microsoft också kontakta dig angående information och erbjudanden om andra produkter och tjänster eller dela din kontaktinformation med Microsofts partnerföretag. Du kan hantera dina kontaktinställningar eller uppdatera din information i din kontoprofil.

Administratörsdata kan också innehålla kontaktuppgifter till dina kollegor och vänner om du godkänner att tillhandahålla detta till Microsoft för det begränsade syftet att skicka dem en inbjudan att använda de tyska Onlinetjänsterna. Vi kan kontakta dessa personer med kommunikation som kan innehålla information om dig, till exempel ditt namn och profilfoto.

Betalningsdata

Kunder som gör köp online kommer att ombes att ange betalningsinformation, vilket kan omfatta nummer för ens betalningsinstrument (t.ex. kreditkort, PayPal), namn och faktureringsadress och den säkerhetskod som är kopplad till ens betalningsinstrument (t.ex. CSV-kod), organisationens nummer hos skattemyndigheten och andra finansiella data (“Betalningsdata”). Vi använder Betalningsdata för att slutföra transaktioner, samt att upptäcka och förebygga bedrägerier. När du anger Betalningsdata när du är inloggad så lagrar vi den informationen för att hjälpa dig att slutföra framtida transaktioner.

Du kan uppdatera eller ta bort informationen om betalningsinstrument som är kopplad till ditt Microsoft-konto genom att logga in med ditt Microsoft-konto på https://commerce.microsoft.com. Du kan ta bort informationen om betalningsinstrument som är kopplad till andra konton genom att kontakta kundsupport. När du har avslutat ditt konto eller tagit bort ett betalningsinstrument kan dock Microsoft komma att behålla data om ditt betalningsinstrument så länge som rimligen är nödvändigt för att slutföra transaktioner, för att följa Microsofts lagstadgade skyldigheter och rapporteringskrav, och för att upptäcka och förhindra bedrägeri.

Supportdata

Supportdata är den information vi samlar när du kontaktar eller anlitar Microsoft för support. Den innehåller information du skickar i en supportförfrågan eller tillhandahåller när du kör en automatisk felsökare. Det kan också innehålla information om maskinvara, programvara och andra uppgifter som samlats i samband med supportincidenten, såsom kontakt- eller autentiseringsinformation, anpassning av chat-session, information om maskinens tillstånd och applikationen när felet inträffade och under diagnossystemet och registerdata om programvaruinstallationer och hårdvarukonfigurationer och felspårningsfiler. Förutom att du använder supportdata för att lösa din supportincident använder vi supportdata för att driva, förbättra och personifiera de produkter och tjänster vi erbjuder.

Support kan ges via telefon, e-post eller onlinechatt. Med ditt tillstånd kan vi använda Remote Access ("RA") för att tillfälligt navigera i din maskin, eller för vissa tyska Onlinetjänster så kan du lägga till supportpersonal som en auktoriserad användare under begränsad tid för att visa diagnostiska data för att lösa en supportincident. Telefonsamtal, chatt-sessioner eller RA-sessioner med supportpersonal kan registreras och / eller övervakas.

Efter en supportincident kan vi skicka en enkät om din erfarenhet och erbjudanden. Du måste välja bort supportundersökningar separat från annan kommunikation som tillhandahålls av Microsoft genom att kontakta Support eller via statusfältet för e-post. För att se över och redigera din personliga information samlad genom våra supporttjänster, vänligen kontakta oss genom att använda vårt webbformulär.

Vissa företagskunder kan köpa förbättrade supporterbjudanden (t.ex. Premier). Dessa erbjudanden omfattas av separata villkor och meddelanden.

Cookies och liknande teknik

Vi kan använda cookies (små textfiler som placeras på enhetens hårddisk av en webbtjänst) eller liknande tekniker för att tillhandahålla de tyska Onlinetjänsterna. Cookies och liknande tekniker som web beacons kan till exempel användas för att lagra användarens inställningar, samla in data för webbanalys, autentisera en användare eller upptäcka bedrägerier. Förutom de cookies som vi kan sätta in när du besöker våra webbplatser så kan tredje man som vi har anlitat för att tillhandahålla vissa tjänster å våra vägnar, till exempel webbplatsanalys, också sätta in cookies när du besöker våra webbplatser. Om du vill veta mer om hur du kontrollerar cookies och liknande teknik, se dokumentationen till din webbläsare. Val du gör angående användningen av cookies kan påverka din användning av de tyska Onlinetjänsterna.

Lokal programvara

Vissa Onlinetjänster kan kräva, eller kan förbättras av, att lokal programvara (t.ex. agenter, enhetshanteringsapplikationer) installeras. Detta avsnitt i Integritetspolicyn reglerar din användning av lokal programvara som tillhandahålls av Microsoft för användning med de tyska Onlinetjänsterna och som inte har sin egen integritetspolicy.

Den lokala mjukvaran kan, beroende på dina val, överföra (i) data, som kan innehålla Kunddata, från en enhet eller en apparat till eller från de tyska Onlinetjänsterna. eller (ii) loggar eller felrapporter till Microsoft för felsökningsändamål. Den lokala mjukvaran kan också samla in data om användning och prestanda för den lokala mjukvaran eller de tyska Onlinetjänsterna som kan överföras till Microsoft och analyseras för att förbättra kvaliteten, säkerheten och integriteten hos de produkter och tjänster vi erbjuder.

Användning av underleverantörer

Microsoft har rätt att använda underleverantörer för att tillhandahålla tjänster för sin räkning. Sådana underleverantörer har rätt att få åtkomst till de tyska Onlinetjänsterna endast för att erbjuda de tjänster Microsoft har anlitat dem för att tillhandahålla och de är förbjudna att använda data i något annat syfte. Microsoft-underleverantörer omfattas av samma begränsningar kring tillgång till Kunddata som Microsoft (beskrivna ovan).

Dataförvaltaren får inte använda underleverantörer utan skriftligt godkännande av Kunden. Dataförvaltaren kan använda vissa tyska koncernbolag som anges i avtalet mellan dig och Dataförvaltaren och säkerställa att sådana bolag följer gällande krav, inklusive behandling av Kunddata enligt tysk rätt.

Avslöjande av data.

Eftersom Microsoft inte kommer att få tillgång till Kunddata utom när sådan åtkomst beviljas och övervakas av Dataförvaltaren eller kunden så kan Microsoft inte och kommer inte att avslöja Kunddata till någon tredje man (inklusive rättsvårdande myndigheter) utan godkännande av Dataförvaltaren eller dig.

Om Microsoft mottar en begäran från en tredje man för Kunddata, informerar Microsoft den tredje man om att Microsoft inte har tillgång till Kunddata och kommer att be den tredje man att kontakta Dataförvaltaren och/eller dig.

Dataförvaltaren kommer inte att avslöja Kunddata till tredje man förutom (1) enligt dina instruktioner, (2) enligt vad som beskrivs i avtalet mellan dig och Dataförvaltaren , eller (3) enligt vad som krävs i tysk lagstiftning.

Dataförvaltaren kommer inte att avslöja Kunddata eller Supportdata till rättsvårdande myndighet utom då detta krävs enligt tysk lag. Om Dataförvaltaren åläggs att avslöja Kunddata till rättsvårdande myndighet kommer de omgående meddela Kunden och tillhandahålla en kopia av begäran, såvida de inte förhindras enligt lag att göra det.

Vid mottagande av någon annan tredje mans begäran om Kunddata (till exempel önskemål från Kundens slutanvändare), kommer att omedelbart meddela Kunden om detta inte är förbjudet enligt lag. Om Dataförvaltaren inte är skyldig enligt lag att avslöja Kunddata så kommer Dataförvaltaren att avvisa begäran. Om begäran är giltig och Dataförvaltaren skulle kunna tvingas att lämna ut den begärda informationen så kommer Dataförvaltaren att be den tredje man att begära dessa Kunddata från dig istället. Om en personuppgiftsägare begär tillgång till sina uppgifter så skickar Dataförvaltaren en sådan begäran till dig.

Underkastat ovanstående ska Dataförvaltaren inte tillhandahålla tredje man: (1) direkt, indirekt, övergripande eller fri tillgång till Kunddata (2) plattformskrypteringsnycklar som används för att säkra Kunddata eller förmågan att bryta en sådan kryptering (3) någon form av tillgång till Kunddata om Dataförvaltaren är medveten om att sådana uppgifter används för andra ändamål än de som anges i begäran.

Som stöd för det ovannämnda kan vi ge tredje man din grundläggande kontaktinformation.

Vi kommer inte att avslöja Administratörsdata, Betalningsdata eller Supportdata till några andra än Microsoft, Dataförvaltaren eller våra respektive kontrollerade dotterbolag och koncernbolag, förutom (1) enligt dina instruktioner, (2) med tillstånd från en slutanvändare, (3) enligt beskrivningen här eller i ditt avtal (eller dina avtal), eller (4) enligt vad lagen kräver. Vi kan dela Administratörsdata eller Betalningsdata med tredje man i syfte att förhindra bedrägerier eller för att behandla betalningstransaktioner.

De tyska Onlinetjänsterna kan göra att du kan köpa, prenumerera på eller använda tjänster, programvara och innehåll från andra företag än Microsoft ("Tredjemanserbjudanden"). Om du väljer att köpa, prenumerera på eller använda Tredjemanserbjudanden kan vi tänkas tillhandahålla den tredje man med din Administratörsdata eller Betalningsdata. Med förbehåll för dina kontaktpreferenser så kan tredje man använda din Administratörsdata för att skicka reklamkampanjer. Användningen av den informationen och din användning av Tredjemanserbjudanden regleras av den tredje mans sekretessvillkor och policyer.

Säkerhet

Vi värnar om att skydda dina uppgifters integritet. Microsoft har implementerat och ska upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är avsedda att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller förändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, eller olaglig förstörelse..

För mer information om säkerheten för de tyska Onlinetjänsterna, besök de tyska Onlinetjänsternas Säkerhetscenter eller dokumentation.

Dataplats

Kunddata lagras endast i Tyskland. De tyska Onlinetjänsterna reglerar inte eller begränsar de regioner där du eller dina slutanvändare får tillgång till eller flyttar Kunddata. Om Microsoft får tillgång till Kunddata via Dataförvaltaren eller dig (enligt ovan) kan Microsoft göra det från andra sidan Tyskland, med förbehåll för de begränsningar och åtaganden som anges i ditt avtal (till exempel EU-standardavtalsklausuler).

Förhandsvisningar

Microsoft kan erbjuda förhandsvisning, betaversioner eller andra funktioner och tjänster ("Förhandsvisningar") för frivillig utvärdering. För Förhandsvisningar kan användas mindre eller andra sekretess- och säkerhetsåtgärder än vad som normalt förekommer i de tyska Onlinetjänsterna. Microsoft kan kontakta dig för att få din feedback om Förhandsvisningen eller ditt intresse att fortsätta använda det efter att det gjorts allmänt tillgängligt.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi uppdaterar då och då våra integritetspolicyer för att de ska återspegla kundfeedback och ändringar i våra tyska Onlinetjänster. När vi lägger upp ändringar i en policy ändrar vi datumet för "senast uppdaterad" högst upp på policyn. Om vi gör avsevärda ändringar av policyn eller i hur vi använder information från de tyska Onlinetjänsterna så meddelar vi dig, antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar innan de träder i kraft eller genom att skicka ett meddelande till dig direkt. I händelse av en konflikt mellan avtal mellan dig och Microsoft eller Dataförvaltaren och denna integritetspolicy så ska villkoren i det Avtalet eller de Avtalen gälla. Vi rekommenderar att du regelbundet läser integritetspolicyerna för de produkter och tjänster du använder för att ta reda på hur vi skyddar information från de tyska Onlinetjänsterna.

Hur du kan kontakta oss

Vi välkomnar dina kommentarer. Om du anser att Microsoft inte följer sina sekretess- eller säkerhetsåtaganden, kontakta oss genom Kundsupport eller vårt webbformulär för integritet. Vår postadress är:

Microsoft German Online Services Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited är vår dataskyddsrepresentant för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. Dataskyddstjänstemannen på Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på följande adress:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Att.: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Irland

Du hittar Microsofts koncernbolag i ditt land eller din region på http://www.microsoft.com/worldwide/.

Sekretessrepresentanten för Dataförvaltaren kan nås på följande adress:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Tyskland
Datenschutz@telekom.de